dr. C.K. Jurgens

Neuropsycholoog, GZ-psycholoog

 “Ik vind het belangrijk om iedere patiënt met aandacht en betrokkenheid tegemoet te treden”

                                  dr. C.K. Jurgens

“Als neuropsycholoog ben ik vooral betrokken bij de geheugenpolikliniek van de afdeling Ouderengeneeskunde. Wanneer vergeten hinderlijk wordt of als er andere veranderingen zijn in denkvermogen, gedrag of stemming, onderzoek ik samen met mijn collega’s wat de oorzaak kan zijn. Ik vind het belangrijk om iedere patiënt met aandacht en betrokkenheid tegemoet te treden. Welke achtergrond heeft iemand, wat betekenen de klachten voor het dagelijks functioneren en hoe ervaart de partner of familie de veranderingen?

Ik maak gebruik van neuropsychologische testen om het functioneren van de hersenen in kaart te brengen. De ontwikkelingen op het gebied van de relatie tussen hersenen en gedrag gaan snel, mijn wetenschappelijke achtergrond helpt mij de informatie te structureren. Het opleiden van jonge neuropsychologen houdt me kritisch. Verschillende factoren kunnen het denkvermogen beïnvloeden. Om het juiste advies te kunnen geven is het belangrijk om hier zicht op te krijgen. Is er sprake van een dementie of hangen de klachten samen met bijvoorbeeld somberheid of lichamelijke klachten? Graag leg ik uit wat er aan de hand zou kunnen zijn. Samen kijken we dan wat dit betekent voor de patiënt en zijn/haar omgeving en hoe zij hiermee om kunnen gaan.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2008

Opleiding:

Vrije Universiteit (VU), Amsterdam
RINO Amsterdam

Promotie:

Premanifest Huntington’s Disease, A study of early biomarkers, 2011

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Gastspreker over dementie
Onderwijs voor de master neuropsychologie Universiteit Leiden (faculteit Sociale Wetenschappen)
Opleiding stagiaires neuropsychologie
Begeleiden scriptiestudenten
Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
Lid Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Aandachtsgebieden

Ouderengeneeskunde
Dementie, neurologie, diagnostiek bij gedragsaspecten van hersenaandoeningen (neuropsychologische diagnostiek) (cross-cultureel), ouderenpsychologie, begeleiding/behandeling