dr. A.C. de Vries

Chirurg

                                  dr. A.C. de Vries

Ik ben sinds 1989 als (vaat)chirurg verbonden aan HMC (voorheen Westeinde Ziekenhuis). Niet alleen ruime ervaring is belangrijk bij de beoordeling van een aandoening en de ernst ervan, maar ook de keuze welke behandeling en hoe snel behandeling moet gaan plaatsvinden. Juist wanneer het beter is niet direct tot een ingewikkelde en voor de patiënt mogelijk gevaarlijke ingreep over te gaan, kan de patiënt rekenen op een goede uitleg en begeleiding. Met zijn leeftijd moet men rekening houden met grijze haren, maar desalniettemin kan de patiënt ook voor alle moderne technieken in de vaatchirurgie terecht.

Zo wordt voor de behandeling van een te wijde buikslagader in de eerste plaats gekozen voor een techniek waar bij alleen via kleine wonden in de liezen de hele operatie kan worden uitgevoerd. Vroeger was daarvoor een hele grote operatie in de buik noodzakelijk. Dat is nu meestal niet meer nodig, maar gelukkig is de ervaring hiermee voor die gevallen waar het wel moet nog altijd goed voorhanden.

Voor de behandeling van problemen met wonden aan de voeten bij Diabetes patiënten is de vaatchirurg het juiste adres. Juist deze patiënten vragen een zogenaamde multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende specialisten (revalidatiearts, internist, radioloog) betrokken worden.

Voor de behandeling van vernauwingen aan de halsslagader is HMC een ziekenhuis waar de routine hiervoor aanwezig is. Niet alleen voor de operatie maar ook door de samenwerking met de afdeling Neurologie en de goede logistiek, zodat behandeling zeer snel kan worden ingezet.

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

1989

Opleiding:

Studie geneeskunde aan Rijksuniversiteit Leiden
Opleiding heelkunde Elisabeth Gasthuis, Haarlem
Vervolgopleiding chef de Clinique Elisabeth Gasthuis Haarlem
Research fellow Vascular Department, New York Medical Center
Vaatchirurgie St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Promotie:

Promotie: Proefschrift: De betekenis van de peroperatief gemeten weerstand voor de duur van de doorgankelijkheid bij perifere vaatchirurgie, 1995

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Raad van Advies Vaatdagen, 2003
Medische Gegevens.nl (Ambassadeur), 2006
Voorzitter MSB, 2015

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
European Society for Vascular Surgery (ESVS)

Aandachtsgebieden

Vaatchirugie