D.M. van Zoest

Fysiotherapeut

"Sinds 2006 ben ik met veel plezier werkzaam op verschillende afdelingen binnen dit ziekenhuis. De diversiteit aan mensen en aandoeningen vraagt om steeds weer een andere aanpak en behandelmethode, waardoor geen dag gelijk is. Zowel in de kliniek als polikliniek streef ik er naar om mijn behandelingen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt. De specialisatie tot handtherapeut is voor mij een waardevolle aanvulling binnen mijn vak. De hand is een prachtig en complex 'gereedschap' dat de aandacht verdient wanneer er een probleem is bij het functioneren van de hand en/of pols."

Opleiding & ervaring

Opleiding:

Fysiotherapie: Avans Hogeschool, Breda
Overige studies/opleidingen:
HBO Bewegingstechnologie
Handtherapie
Verschillende andere cursussen, onder andere op het gebied van neurologie, traumatologie en fracturen en de hand en pols

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT)

Specialisme

Fysiotherapie

Aandachtsgebieden

Handtherapie, traumatologie, neurochirurgie, TENS