C.J. Blom-van Dijk

Verpleegkundig specialist oncologische gynaecologie

“Ik ben als het ware ‘de brug’ tussen de patiënt en de gynaecoloog”

                                  C.J. Blom-van Dijk

“Sinds 1988 werk ik met veel plezier in dit ziekenhuis en al vrij snel werd duidelijk dat de patiënt met gynaecologische aandoeningen mijn grootste interesse heeft. Na jarenlang op de afdeling Gynaecologie in verschillende functies te hebben gewerkt, ben ik sinds 2012 casemanager op de polikliniek Gynaecologie, om patiënten bij wie de diagnose kanker wordt gesteld te begeleiden. In 2018 heb ik de opleiding tot Verpleegkundig Specialist afgerond.

Ik ben als casemanager/Verpleegkundig Specialist verantwoordelijk voor het plannen van de afspraken in de onderzoeksfase. Ik ben aanwezig bij het uitslaggesprek met de gynaecoloog. Na de diagnose geef ik voorlichting over de ziekte en de behandeling op mijn eigen spreekuur. Patiënten kunnen bij mij laagdrempelig terecht met vragen. Ik ben als het ware ‘de brug’ tussen de patiënt en gynaecoloog. Hierdoor hoeft de patiënt niet onnodig met vragen te blijven rondlopen. Ook bij praktische problemen probeer ik te helpen een oplossing te vinden, waarbij de patiënt altijd de regie heeft. Als het nodig is, verwijs ik in overleg door naar andere hulpverleners. Verder zie ik patiënten die komen voor vervolgcontroles waarin ik ook, indien nodig, lichamelijk onderzoek verricht.

In mijn werk speelt de familie een belangrijke rol; de patiënt heeft hen hard nodig en ik probeer ze zoveel mogelijk bij de zorg te betrekken.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

1988

BIG-nummer:

79006709830

Opleiding:

A-verpleegkundige, Florence Nightingale, Den Haag
Kraam- en gynaecologieopleiding, Opleidingsinstituut Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag
Opleiding van kader in de Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden
Vervolgopleiding oncologieverpleegkunde, Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC Leiden
Opleiding tot casemanager, PostMD opleidingen, Hogeschool Rotterdam
Opleiding Verpleegkundig Specialist, Hogeschool Leiden

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Lid van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) afdeling oncologie en verpleegkundig specialist
Lid van de V&VN tumorwerkgroep Oncologische Gynaecologie
Lid van het NTG GYN: Regionaal Oncologienetwerk West

Aandachtsgebieden

Gynaecologische oncologie