A.E. Witkamp

Orthopedisch chirurg

                                  A.E. Witkamp

Mijn interesse in de heupchirurgie is ontstaan tijdens mijn opleiding als orthopeed bij het Raboud UMC en de St. Maartenkliniek in Nijmegen. Het plaatsen van heupprothesen, met name het opnieuw plaatsen hiervan als de prothese los gaat zitten, kreeg toen veel aandacht. Een groot probleem bij een losse prothese is dat er vaak veel bot verdwenen is. We kunnen dan niet zomaar een nieuwe prothese plaatsen. In het Radboud UMC is toen een techniek ontwikkeld om het verdwenen bot op een natuurlijke wijze aan te vullen met donorbot. Deze techniek wordt inmiddels internationaal gebruikt. 

Meer mogelijkheden

Door toenemend inzicht en technische mogelijkheden heeft de voet- en enkelchirurgie zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Neem bijvoorbeeld een versleten enkel (artrose). Vroeger bestond er maar 1 mogelijkheid namelijk het enkelgewricht vastzetten met een flinke operatie. Nu kunnen we dit vaak doen met een kijkoperatie. In bepaalde gevallen is zelfs een kunstgewricht van de enkel mogelijk.

Volwassenen met een toenemend pijnlijke platvoet of holvoet kunnen door peesverplaatsingen, in combinatie met botcorrecties,  weer recht op hun voeten staan. Ze hebben zo aanzienlijk minder last van klachten. Ook maken we bij ingrepen aan de voet steeds vaker gebruik van minimaal invasieve chirurgie. Dit is een techniek waarbij we met speciale instrumenten via gaatjes in de huid opereren.

Goede uitleg

Ik vind het belangrijk om de patiënt goed uit te leggen of een ingreep zinvol is. We kunnen immers niet alle klachten met een operatie verhelpen. Als we, in overleg met de patiënt, wel tot een ingreep besluiten, dan is het van belang dat de patiënt weet wat de operatie inhoudt, wat de nabehandeling is en wat hij of zij als resultaat kan verwachten.

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

1990

Opleiding:

Geneeskunde: Katholieke Universiteit Nijmegen
Orthopedie: Katholieke Universiteit Nijmegen, Radboud UMC en St. Maartenskliniek

Talen:

Engels, Nederlands