Neuro-oncologie (hersentumoren)

Ons neuro-oncologisch team is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van een hersentumor. Het neuro-oncologisch team is ‘multidisciplinair’ en bestaat uit neurologen, neurochirurgen, radiologen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Voor specifieke tumorsoorten wordt de groep aangevuld met andere specialisten.

Lees meer

Afspraak en contact

HMC Antoniushove 088 979 20 54
ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur

Cijfers

Jaarcijfers

356 patiënten met een glioom onder behandeling
162 operaties bij patiënten met een glioom
70 operaties bij patiënten met hersenmetastasen
80 patiënten die een bestraling hebben ondergaan

Over Neuro-oncologie

Ons neuro-oncologisch team is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van een hersentumor. Het neuro-oncologisch team is ‘multidisciplinair’ en bestaat uit neurologen, neurochirurgen, radiologen, oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Voor specifieke tumorsoorten wordt de groep aangevuld met andere specialisten.

Hersentumoren

Een hersentumor is een gezwel in de hersenen. Zo’ gezwel (tumor) kan goedaardig of kwaadaardig zijn. Er kunnen verschillende tumoren voorkomen in de hersenen. Er zijn tumoren die in de hersenen zelf ontstaan (glioom) en er zijn tumoren die komen door uitzaaiingen (metastasen) vanuit andere lichaamsdelen, bijvoorbeeld de longen, borst of het darmkanaal. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van alle soorten hersentumoren. Daarnaast is HMC één van de landelijke expertisecentra voor gliomen.

Samenwerking LUMC

Wij werken voor de beste kankerzorg in de regio samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag (UKC). Door deze samenwerking is het mogelijk om bij u zo snel mogelijk een diagnose te stellen én u de beste behandeling te bieden. Het operatief verwijderen van een glioom gebeurt doorgaans in HMC en de overige behandelingen krijgt u zo dicht mogelijk bij uw woonplaats.

Soorten hersentumoren

Op deze website geven wij u korte informatie over een aantal soorten hersentumoren en onze behandelingen. Uitgebreide en betrouwbare informatie over hersentumoren vindt u ook op onderstaande websites:

Voor uitgebreide informatie over de operatieve mogelijkheden linken wij door naar de website van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgie.

Hersentumor (glioom)

Tumoren die in de hersenen zelf ontstaan noemen we gliomen. Het hersenweefsel is opgebouwd uit hersencellen (of neuronen), die liggen in bindweefsel of glia. Dit gliaweefsel bestaat weer uit een tweetal soorten cellen, de astrocyten en de oligodendrocyten. Hersentumoren ontstaan in de overgrote meerderheid van de gevallen uit het bindweefsel, de glia, en worden daarom gliomen genoemd. Lees verder

HMC is expertisecentra voor gliomen
Primaire hersentumoren (kanker die in de hersenen zelf ontstaat) zijn zeldzaam. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1.200 mensen een kwaadaardige primaire hersentumor ontdekt, waarvan de meeste zogenaamde gliomen zijn. Sinds eind 2015 is HMC één van de landelijke expertisecentra voor gliomen. Door deze VWS-benoeming hoort HMC bij de 'expertisecentra voor zeldzame ziekten' in Nederland.

Meningeoom

Een meningeoom is een gezwel (tumor) dat uitgaat van het hersenvlies (de meningen). Dit betekent dat hij overal kan voorkomen waar zich hersenvlies bevindt: rond het hele centrale zenuwstelsel (dus ook rond het ruggenmerg) en tussen de hersendelen, waar het hersenvlies een tussenschot vormt. Het is een goedaardige tumor, die slechts heel zelden kwaadaardig kan ontaarden. De tumor is dus niet te vergelijken met een hersentumor die uit het hersenweefsel zelf voortkomt. Lees verder

Metastasen (uitzaaiingen)

Metastasen zijn uitzaaiingen van kwaadaardige gezwellen (tumoren) elders in het lichaam (de zogenaamde primaire tumor). Uitzaaiingen van primaire tumoren kunnen overal in het lichaam optreden (bijvoorbeeld longen, lever, hersenen en wervelkolom), en kunnen het gevolg zijn van versleping van tumorcellen via de bloed- en/of lymfebaan. Als er sprake is van uitzaaiing naar het hersenweefsel, dan spreekt men van hersenmetastasen, bij uitzaaiing naar de wervelkolom van “wervelmetastasen. Lees verder

Diagnose hersentumor

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek heeft u een gesprek met een specialist (de neuroloog). Hij luistert naar uw klachten, stelt een aantal vragen en doet lichamelijk en neurologisch onderzoek. Bijvoorbeeld een test voor uw ogen, motoriek, gevoel (sensoriek), spraak of geheugen. Dit onderzoek kan een aanwijzing zijn dat er een hersentumor aanwezig is en geeft meer informatie over de plaats van de tumor in de hersenen. Als er een vermoeden is van een hersentumor, verwijzen wij u naar de afdeling Radiologie voor het maken van een CT-scan of een MRI. De neuroloog bespreekt de uitslag met u.


taphoorn.jpg“De combinatie van een kwaadaardige ongeneeslijke ziekte met een aantasting van essentiële functies van de hersenen door deze ziekte maakt deze groep patiënten en hun familie uitermate kwetsbaar. De behandeling van patiënten met een hersentumor vraagt om een multidisciplinaire aanpak". Neuroloog prof. dr. M.J.B. Taphoorn


 

Hersenoperatie binnen twee weken

Bij een hersentumor wordt u direct doorverwezen naar ons neuro-oncologisch team en als dit nodig is binnen twee weken geopereerd. Deze operatie is bedoeld om de aard van de tumor vast te stellen, en indien mogelijk, meteen de tumor te verwijderen. U heeft altijd eerst een gesprek over de operatie met een neurochirurg. Deze vertelt u wat er gaat gebeuren en informeert u over de eventuele risico’s. U hoeft niet direct een besluit te nemen over de operatie. Wij begrijpen dat u na het horen van de diagnose hersentumor wilt overleggen met uw naaste(n).


nandoe_tewarie.jpg“Bij de hersenoperatie wordt op maat gekeken wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Een minimaal invasieve benadering (zo klein mogelijke snede) geeft minder schade en sneller herstel. Innovatie is voor ons team belangrijk, we gaan mee met de nieuwste technieken". Neurochirurg dr. R.D.S. Nandoe Tewarie


 

De verpleegkundig specialisten

De uitslag hersentumor roept bij patiënten veel emoties en vragen op. Welke behandelingen zijn er? Wat zijn de gevolgen en wat betekent dit voor mijn dagelijkse leven? De verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke rol binnen ons neuro-oncologisch team. Zij zijn nauw betrokken bij de begeleiding van de patiënt. Daarnaast doen zij wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van leven ná de behandeling, zoals bestraling en chemotherapie, om de zorg te verbeteren.

hanneke_zwinkels_web.jpgVerpleegkundig specialist neurologie Hanneke Zwinkels:
"Ik ben al meer dan 17 jaar oncologie verpleegkundige, en begeleid sinds 2001 in HMC patiënten met hersentumoren. De begeleiding van de partner van de patiënt, vind ik minstens zo belangrijk. Immers, een diagnose als een hersentumor heeft veel invloed op beider levens".

 

Partnerbijeenkomsten diagnose glioblastoom

De diagnose glioblastoom betekent dat er geen genezing meer mogelijk is en dit kan op patienten en hun partners een zware wissel trekken. Alle behandelingen richten zich op behoud van kwaliteit van leven en functioneren. Klachten zoals uitvalsverschijnselen, epilepsie, veranderingen in gedrag en persoonlijkheid kunnen zich voordoen. Het verliezen van het perspectief van gezondheid en verandering in persoonlijkheid kan veel verdriet geven, ook bij partners.

Het delen van ervaringen kan veel steun geven. Binnen het Haaglanden Medisch Centrum bestaat sinds drie jaar de mogelijkheid deel te nemen aan een viertal partnerbijeenkomsten op rij. In deze tot nu toe jaarlijkse bijeenkomsten komen onderwerpen aan bod die extra informatie geven waarvan wij denken dat partners daar behoefte aan hebben. Zie voor meer informatie: Partnerbijeenkomsten (in PDF) 

Wetenschappelijk onderzoek

Voor patiënten met een hersentumor is een kwalitatief goed leven minstens zo belangrijk als verlenging ervan. Wat dat is, een goed leven, is voor elke patiënt anders. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen hebben de afgelopen twintig jaar de kwaliteit én de duur van het leven met een hersentumor verbeterd. We hebben een duidelijke keuze gemaakt in onze onderzoekslijn. Ons onderzoek gaat over zogenaamde uitkomstmaten: wat levert een behandeling op voor de patiënt, zowel in tijd als in kwaliteit? Voorbeelden van uitkomstmaten zijn: epilepsie, cognitie en kwaliteit van leven. Aan onderzoek naar nieuwe behandelingen doen we zeker mee, maar dat is niet de kern van onze eigen onderzoekslijn. Of verlenging van het leven ook behoud of verbetering van functioneren en kwaliteit van leven inhoudt, daar draait óns onderzoek om.

Onderzoek doen we met partners binnen en buiten Nederland, op Europese schaal en met partners buiten Europa. Voor grote multi-center-studies werken we veel samen met de Europese organisatie voor onderzoek en behandeling van kanker (EORTC). Want met een relatief kleine patiëntengroep als de onze is krachten bundelen nodig. In HMC en het LUMC lopen verschillende onderzoeken, waarbij we goed gebruik maken van elkaars expertise. Niet alleen artsen, ook (neuro)psychologen en verpleegkundig specialisten doen onderzoek.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Er lopen nu de volgende onderzoeken:

 • STING-studie: een gerandomiseerd onderzoek naar de behandeling van epilepsie na een eerste aanval van epilepsie in patiënten met gliomen.
 • Sociale cognitie studie: onderzoek naar het neurocognitief functioneren van patiënten met laaggradig gliomen die fotonen- of protonenbestraling krijgen.
 • De EORTC 1635 IWOT (voor laaggradig gliomen): een gerandomiseerd onderzoek naar de vroege (na)behandeling van geopereerde patienten met een astrocytoom.
 • EORTC 1419 Longterm GBM survivors studie: een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op het lange overleven met een glioblastoom.
 • Re-Surge trial.
 • Safe trial (wakker of niet wakker).
 • RIGELstudie.
 • RISING studie (verwachting start rond maart 2021).
 • GOLD studie (verwachting start rond mei 2021).

koekkoek_taphoorn_3.jpg

Foto links neuroloog Koekoek, rechts neuroloog Taphoorn

Neuroloog dr. J.A.F. Koekoek: "Ik werk zowel in HMC als in het LUMC in Leiden. Op die manier kan ik zorg voor patiënten combineren met wetenschappelijk onderzoek naar belangrijke onderwerpen zoals de behandeling van epilepsie bij patiënten met een hersentumor en het verbeteren van de kwaliteit van leven".

 

Nieuwsberichten

marieke_broekman_001.jpgHoop voor patiënt met hersentumor (18 juni 2019)
HMC-hersenchirurg Marike Broekman hoopt een middel te vinden waarmee ze kwaadaardige cellen in de hersenen veilig kan vernietigen. Slaagt ze, dan gloort er hoop voor patiënten met een hersentumor.

Neuro-oncologie

Waarom HMC?

 • Gespecialiseerd team neuro-oncologen
 • Landelijk expertisecentrum gliomen
 • Op maat gemaakt behandelplan
 • Een vast aanspreekpunt
 • Nieuwste behandeling en medicijnen
 • Samenwerking met het LUMC
 • Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek en behandeling

Het team

foto van M.L.D. Broekman

M.L.D. Broekman

Neurochirurg

foto van L. Fritz

L. Fritz

Verpleegkundig specialist

foto van R.E. Hagenbeek

R.E. Hagenbeek

Radioloog

foto van H.H. Helgason

H.H. Helgason

Internist-oncoloog

foto van dr. M. Kerkhof

dr. M. Kerkhof

Neuroloog, neuro-oncoloog

foto van A. Kloet

A. Kloet

Neurochirurg

foto van dr. W.A. Moojen

dr. W.A. Moojen

Neurochirurg

foto van C.O. Nogarede

C.O. Nogarede

Verpleegkundig specialist

foto van H.M. Oosterkamp

H.M. Oosterkamp

Internist-oncoloog

foto van dr. N.C.M.G. van der Voort van Zyp

dr. N.C.M.G. van der Voort van Zyp

Radiotherapeut-oncoloog

foto van dr. M.J. Vos

dr. M.J. Vos

Neuroloog

foto van R. Walchenbach

R. Walchenbach

Neurochirurg

foto van dr. J.D. Zindler

dr. J.D. Zindler

Radiotherapeut-oncoloog

foto van H. Zwinkels-van Vliet

H. Zwinkels-van Vliet

Verpleegkundig specialist neurologie

Toon iedereen