Vrouw- en Kindzorg

HMC investeert veel en graag in de beste zorg voor vrouw en kind. De komende jaren gaan wij ons nog meer richten op het goed organiseren van de zorg. U zult merken dat afspraken goed op elkaar aansluiten zodat u zo min mogelijk hoeft te wachten en snel weet waar u aan toe bent. Ook hebben we de samenwerking en overdracht met bijvoorbeeld verloskundigen en consultatiebureau goed geregeld.

Lees meer

Samenwerking

Wij werken onder andere samen met verloskundigen, consultatiebureaus en huisartsen uit de regio Haaglanden.

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Vrouw- en Kindzorg

jonathan_3_maanden.jpgHMC investeert veel en graag in de beste zorg voor vrouw en kind. De komende jaren gaan wij ons nog meer richten op het goed organiseren van de zorg. U zult merken dat afspraken goed op elkaar aansluiten zodat u zo min mogelijk hoeft te wachten en snel weet waar u aan toe bent. Ook hebben we de samenwerking en overdracht met bijvoorbeeld verloskundigen en consultatiebureau goed geregeld.

Persoonlijke aandacht

U kunt bij ons rekenen op persoonlijke aandacht. Bij de zorg rond de geboorte richten we ons niet alleen op de zwangere vrouw, maar ook op haar eventuele partner. Bij patiënten met een kinderwens staan beide partners centraal. Is er sprake van een onvervulde kinderwens? Dan hebben wij ook aandacht voor de spanning en de emoties die het uitblijven van een gewenste zwangerschap met zich meebrengen.

Gynaecologie

Wij zetten in op het bieden van hoge kwaliteit vruchtbaarheidszorg en hebben een bovenregionale functie voor gynaecologische kijkoperaties. HMC heeft bijzondere expertise in het behandelen van bekkenbodemklachten en endometriose. Wij werken voor de beste kankerzorg in de regio samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag (UKC). Alle gynaecologisch oncologische zorg is geconcentreerd in HMC Antoniushove.

Geboortezorg

Voor de beste zorg voor moeder en kind rondom zwangerschap en geboorte kunt u terecht bij HMC. Met een medische indicatie kunt u onder begeleiding van een gynaecoloog bevallen in HMC. Wilt u in het ziekenhuis bevallen zonder medische indicatie? Ook dat is mogelijk. Dan bevalt u onder begeleiding van uw eigen verloskundige met medische zorg dichtbij. Als uw kindje te vroeg geboren wordt of na de geboorte medische zorg nodig heeft, kunt u rekenen op een snelle en goede overdracht naar de kinderartsen van ons ziekenhuis. Lees meer hierover op de pagina Verloskunde.

 

Echo’s

U kunt bij HMC terecht voor het laten maken van een echo: of u nu onder controle bent bij de verloskundige of bij de gynaecoloog in het ziekenhuis. Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende momenten en redenen om een echo te laten maken. De vitaliteitsecho, termijnecho, de 20 weken echo, de groei echo, de liggingsecho of een medische echo.

Het echocentrum van HMC biedt veel voordelen:

 • Bij ons zijn er géén wachttijden, u kunt direct terecht.
 • We maken gebruik van de meest geavanceerde apparatuur.
 • U wordt geholpen door gecertificeerde, professionele, hoogopgeleide medewerkers.
 • Mocht het nodig zijn, dan kunt u direct worden gezien door een gynaecoloog of arts.
 • Er is de beste expertise aanwezig op het gebied van prenatale screening.

Afspraak maken?

Belt u direct met de polikliniek gynaecologie voor het maken van een afspraak. 

HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde
088 979 24 22
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar,
088 979 72 45
ma t/m vr van 08.30 – 17.00 uur

Samenwerking in de geboortezorg

Het verloskundig samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband tussen de zorgverleners die werkzaam zijn in de geboortezorg in de regio Haaglanden. Onder de naam VSV HMC werken gynaecologen, verpleegkundigen, kinderartsen, arts-assistenten, verloskunde-artsen allen van HMC samen met verloskundigen, kraamverzorgenden en de jeugdgezondheidszorg uit de regio Haaglanden.

Vanaf het moment dat u zwanger wilt worden tot uw baby 6 weken oud is, werken zorgverleners vanuit VSV HMC nauw met elkaar samen om goede begeleiding en veilige zorg te geven. Dit heet ‘integrale geboortezorg’. Het is belangrijk dat iedere betrokkene, zowel de zwangere en haar partner als de zorgprofessionals, weten welke afspraken er gemaakt zijn vanuit het verloskundig samenwerkingsverband.

Verloskundigenpraktijken (pdf 419 kB)  in de regio Haaglanden behorend tot het VSV HMC. 
Kraamzorgorganisaties in de regio Haaglanden behorend tot het VSV HMC.

Een plan voor de zorg en gezamenlijk overleg

In het VSV HMC wordt er gewerkt door de betrokken zorgverleners volgens een basis zorgpad zwangere (pdf 134 kB). Hierin staat het minimum aan zorg beschreven en welke voorlichting gegeven wordt tijdens de zwangerschap (pdf 1.570 kB).

Voor iedere zwangere wordt de routekaart afgestemd op haar persoonlijke situatie. Ten aanzien van wensen rondom de bevalling kan een geboorteplan (pdf 66 kB)  opgesteld worden en besproken met de (verloskundig) zorgverlener.

Zorgverleners in het VSV HMC houden alle noodzakelijke gegevens bij in een dossier. Verloskundigen, kraamverzorgenden, kinderartsen en gynaecologen hebben daarvoor hun eigen dossier waar alle gegevens over de zwangerschap, bevalling en kraambed staan beschreven. Om de continuïteit en de veiligheid van de zorg goed te laten verlopen is het belangrijk dat zorgverleners hiervoor de benodigde informatie hebben. Informatie over de zwangerschap en bevalling relevant voor de zorgverlening aan de aanstaande moeder en kind (patiëntgegevens) wordt hiervoor uitgewisseld.

Verloskundigen en gynaecologen uit het VSV HMC overleggen wekelijks in een multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg wordt ook informatie uitgewisseld om zorg af te stemmen op de persoonlijke situatie en wensen van de zwangere. Aan het begin van de zwangerschap wordt toestemming gevraagd om gegevens van de zwangere uit te wisselen door het invullen van een toestemmingsformulier.

Kindergeneeskunde

Uw pasgeboren baby of kind in het ziekenhuis is vaak een spannende gebeurtenis. We doen er alles aan om u en uw kind en u zo goed mogelijk te begeleiden. We betrekken u en uw kind bij de zorg, geven duidelijke informatie en nemen de tijd voor vragen. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van allergieën, infectie- en longziekten, nierziekten, buikpijn en incontinentieproblemen. Lees op deze pagina alles over kindergeneeskunde in HMC

HMC Moeder- en Kindcentrum

In ons nieuwe Moeder- en Kindcentrum pal voor deur van locatie HMC Westeinde is onze klinische zorg voor (aanstaande) moeders én kinderen samengebracht in een prachtig en fris nieuw gebouw. In het hart van Den Haag bieden onze zorgverleners optimale zorg en stemmen deze af op uw situatie.

In het Moeder- en Kindcentrum is 24 uur per dag een specialistisch team aanwezig. De poliklinieken waar moeder- en kindzorg plaats heeft, zoals Gynaecologie en Kindergeneeskunde, zijn overigens nog op meerdere locaties te vinden. Gynaecologie in HMC Westeinde, HMC Bronovo en HMC Antoniushove en Kindergeneeskunde in HMC Westeinde, HMC Bronovo en buitenpoli Wassenaar.

Parkeren

HMC wil het u gemakkelijk maken en ervoor zorgen dat u op elk moment bij uw kind kan zijn. Daarom kunnen ouders van zieke kinderen en bij een bevalling gratis parkeren bij HMC. U kunt dit op de betreffende afdeling vragen.

Veelgestelde vragen

Het voedingsbeleid van HMC bestaat uit de volgende vijf standaarden:


1. Beleid, scholing, prenatale voorlichting en ketenzorg
Medewerkers van HMC zijn geschoold en begeleiden je goed bij het voeden van je pasgeborene tot aan de leeftijd van twee jaar. Wij leven de WHO-code na, dat betekent dat we neutrale informatie geven over de bevalling en het voeden zodat je zelf de keuze kunt maken hoe je wilt bevallen en wilt gaan voeden. Ook zorgen wij voor een goede overdracht naar andere zorgverleners en kunnen we verwijzen naar moeder- of babygroepen.


2. Goede start
Direct na de geboorte wordt de baby minstens een uur bloot op de huid van de moeder gelegd. Ondertussen laat de HMC-medewerker zien wanneer de baby aan een voeding toe is. Als je dat wil, krijg je hulp bij de eerste voeding. De eerste voeding wordt tijdens het eerste uur huid op huid gegeven.


3. Informatie en praktijk van het voeden
Medewerkers van HMC leren je wat de baby nodig heeft. Het is belangrijk dat je jouw baby voedt op verzoek en dichtbij je houdt. Je leert je baby aan te leggen. Of wanneer moeder en baby gescheiden zijn, leren we hoe je de melk kunt afkolven. Op deze manier kan borstvoeding worden voortgezet. Als de keuze is gevallen op flesvoeding geven we tips hoe je dit het beste kunt doen. Ook geven we informatie over de normale groei en ontwikkeling van de baby.

4. Bijvoeding en voeding voor het oudere kind
Medewerkers van HMC geven informatie over medisch geïndiceerde bijvoeding en het starten met vaste voeding zodat elke ouder altijd zelf een besluit kan nemen met goede voorkennis.


5. Hechting en zeggenschap
Tijdens de zwangerschap en daarna geven medewerkers van HMC hulp en informatie bij het opbouwen van een goede band tussen jou en je baby. We geven informatie over de verzorging en behandeling van je kind met als doel dat je zelf beslissingen kunt nemen.

Vrouw- en Kindzorg

Waarom HMC?

 • Persoonlijke aandacht
 • Goede samenwerking met verloskundigen
 • Goede samenwerking met consultatiebureaus
 • Gespecialiseerd in vruchtbaarheidszorg 
 • Gespecialiseerd in kijkoperaties
 • Bekkenbodemcentrum

Agenda

Voorlichtingsavond ‘Bevallen in HMC’

maandag 3 oktober 2022

19.30 - 21.00 uur

Online webinar

Voorlichtingsavond ‘Bevallen in HMC’

maandag 7 november 2022

19.30 - 21.00 uur

Online webinar

Information evening ‘Giving birth in HMC’

maandag 12 december 2022

19.30 - 21.00 uur

Online webinar

Onderzoek en behandeling