Psychiatrie

Sommige patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen, hebben naast hun lichamelijke aandoening ook psychische klachten. Klachten die al langer bestaan of die zich nu voor het eerst voordoen. Als dat het geval is, bieden de artsen en verpleegkundigen van de afdeling Psychiatrie ondersteuning.

Lees meer

Afspraak en contact

Uw behandelend specialist kan u doorverwijzen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

Locatie

Cijfers

Per jaar
ca. 3.000 patiënten voor een consult
ca. 300 patiënten behandeld bij de Medisch Psychiatrische Unit

Over Psychiatrie

Sommige patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen, hebben naast hun lichamelijke aandoening ook psychische klachten. Klachten die al langer bestaan of die zich nu voor het eerst voordoen. Als dat het geval is, bieden de artsen en verpleegkundigen van de afdeling Psychiatrie ondersteuning.

Voor wie?

Psychische klachten maken het verblijf in het ziekenhuis en het omgaan met ziekte vaak extra moeilijk. De klachten kunnen zodanig zijn dat psychiatrisch onderzoek, (medicatie-) advies of behandeling noodzakelijk is. Voor patiënten die zijn opgenomen in HMC en die te maken hebben met dit soort psychische klachten, bieden de psychiaters, arts-assistenten psychiatrie en psychiatrische verpleegkundigen geïntegreerde zorg.
Onze polikliniek Psychiatrie staat alleen open voor patiënten met gecombineerde klachten die bij een medisch specialist van HMC in behandeling zijn. Hun behandelend arts verwijst hen door. Verwijzing door de huisarts naar de polikliniek Psychiatrie is niet mogelijk.

Artsen en verpleegkundigen

Binnen de afdeling Psychiatrie werken psychiaters, psychiaters in opleiding, artsen Psychiatrie (niet in opleiding), een verpleegkundig specialist en consultatief psychiatrische verpleegkundigen.

Psychiatrische zorg in HMC

In het ziekenhuis kunt u op verschillende manieren met de afdeling Psychiatrie in aanraking komen:

 • Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD)
 • Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie
 • Polikliniek Zwangerschap en Psychiatrie (POP-Poli) 
 • Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD)

Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling kan uw behandelend specialist een consult aanvragen bij de afdeling Psychiatrie. Een arts-assistent psychiatrie of psychiater komt dan bij u langs op de afdeling. Als dat nodig is, kunnen wij een consultatief psychiatrische verpleegkundige bij uw behandeling inschakelen.

Polikliniek Ziekenhuispsychiatrie

Uw behandelend specialist kan u binnen HMC doorverwijzen voor een afspraak op de polikliniek Ziekenhuispsychiatrie. Na de intake bespreken we de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden voor behandeling met u. De psychiatrische behandelingen die we in het ziekenhuis bieden, duren meestal kort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de specialistische GGZ. 

POP-Poli

In HMC is op de afdeling Verloskunde een POP-poli (Psychiatrie-, Obstetrie- en Pediatrie-polikliniek). Op deze polikliniek werken de psychiater, gynaecoloog (en/of verloskunde-arts) en kinderarts samen. Hun doel is om de zorg voor zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis in het verleden, of psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap, zo goed mogelijk vorm te geven.
Nadat u bent doorverwezen door uw huisarts of verloskundige, plannen wij een gecombineerde afspraak bij de gynaecoloog (of verloskunde-arts) en de psychiater. Afhankelijk van uw hulpvraag maken wij dan in overleg met u een plan voor de resterende duur van de zwangerschap en de periode kort na de bevalling (postpartum).
Voorbeelden van verwijsredenen kunnen zijn:

 • eerdere depressie of psychose na de bevalling (post-partum depressie, -psychose)
 • gebruik van psychiatrische medicatie
 • het ontstaan van psychiatrische klachten tijdens de zwangerschap

Soms kan het nodig zijn dat wij u doorverwijzen naar de GGZ. Bent u al in zorg bij de GGZ? Dan kunnen we u soms in HMC tijdelijk extra zorg bieden tijdens de lopende GGZ-behandeling. Dit zal dan altijd in overleg met uw eigen behandelaar gaan.

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Sommige patiënten hebben zulke intensieve zorg nodig dat overplaatsing naar de gespecialiseerde afdeling in HMC Westeinde nodig is: de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Daar worden patiënten intensief begeleid door gespecialiseerde verpleegkundigen onder leiding van een psychiater, zodat ondertussen de behandeling voor de lichamelijke aandoening zo goed mogelijk door kan gaan. 

De MPU is een kleine verpleegafdeling met 6 eenpersoonskamers. Er is een prikkelarme omgeving met meer mogelijkheid tot begeleiding en toezicht dan op een reguliere verpleegafdeling in het ziekenhuis. Er werken 2 verpleegkundigen per dienst. De verpleegkundigen op de MPU zijn geschoold voor verpleging van patiënten met lichamelijke ziekten en psychiatrische problemen. 

De MPU is ingericht op het ondersteunen van ziekenhuisopname voor patiënten bij wie verpleging op een reguliere ziekenhuisafdeling niet haalbaar of niet veilig is, ondanks medebehandeling door de psychiatrisch consultatieve dienst.

Verwijzing naar de MPU gaat altijd via de behandelend specialist van HMC in overleg met de verantwoordelijke psychiater van de MPU.

Veelgestelde vragen Psychiatrie

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gedeeld met de artsen die bij uw behandeling in HMC zijn betrokken. Ook uw huisarts informeren wij over uw behandeling.

Ja, de kosten worden meegeteld bij de opnamekosten die vergoed worden door de ziektekostenverzekering. De totale kosten vallen wel onder het verplichte jaarlijkse eigen risico.

Psychiatrie

Waarom HMC?

 • De patiënt staat centraal
 • Snelle psychiatrische behandeling tijdens ziekenhuisopname
 • Nauwe samenwerking met andere HMC specialisten
 • Nauwe samenwerking met de GGZ (Parnassia, Rivierduinen, LUMC)

Specialist aan het woord

Het team

foto van dr. M. Bannink

dr. M. Bannink

Psychiater

foto van E. Baptist

E. Baptist

Psychiater

foto van I.C. de Graaf

I.C. de Graaf

Psychiater

foto van C.D.E. de Jonge

C.D.E. de Jonge

Psychiater

foto van K.M. Lommerse

K.M. Lommerse

Psychiater

foto van H.S. Roelfsema

H.S. Roelfsema

Psychiater

Toon iedereen