Ouderengeneeskunde (Geriatrie)

Bij ouderen komen klachten vaak voor in combinatie met andere gezondheidsproblemen. Daarom is een verwijzing naar een bepaald specialisme soms lastig. Het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat alle betrokken specialisten uit HMC de klachten met elkaar bespreken. Zo krijgt u de beste aanpak en de beste behandeling.

 

Lees meer

Afspraak en contact

HMC Bronovo, 088 979 53 86
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Ouderengeneeskunde (Geriatrie)

Bij ouderen komen klachten vaak voor in combinatie met andere gezondheidsproblemen. Daarom is een verwijzing naar een bepaald specialisme soms lastig. Het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat alle betrokken specialisten uit HMC de klachten met elkaar bespreken. Zo krijgt u de beste aanpak en de beste behandeling.

Gezondheidsproblemen bij ouderen

Ouderen hebben vaak meerdere gezondheidsklachten tegelijk. Het gaat vaak om klachten die een grote invloed hebben op het sociaal functioneren. De huisarts speelt een centrale rol bij de behandeling omdat hij vaak het overzicht heeft over de verschillende problemen. Als de huisarts een oudere patiënt naar het ziekenhuis verwijst, levert dat in de praktijk nogal eens problemen op omdat in het ziekenhuis de kennis over de verschillende aandoeningen verdeeld is over verschillende specialisten. Hierdoor is het zowel voor de patiënt als voor de huisarts lastig om overzicht te houden. Het Behandeladviescentum Ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat meerdere medisch specialisten tegelijk meedenken over uw gezondheidsproblemen. Zo wordt uw behandeling goed op elkaar afgestemd, hoeft u zo min mogelijk naar het ziekenhuis te komen en kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen onder behandeling van uw huisarts.

Wat doet het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde?

In het centrum werken meerdere specialisten samen onder leiding van een internist ouderengeneeskunde. Zij kunnen uw huisarts een goed en praktisch behandeladvies geven over de aanpak van uw diverse gezondheidsproblemen.

Verschillende klachten

U kunt met verschillende klachten bij ons terecht, bijvoorbeeld met:

 • geheugenklachten
 • somberheid
 • acute verwardheid (delier)
 • loopstoornissen
 • duizeligheid
 • vallen
 • hart- en vaatziekten

Werkwijze

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, uw ziektegeschiedenis en uw medicijngebruik is het belangrijk dat de huisarts deze gegevens naar ons centrum stuurt. aan de hand van deze gegevens krijgt u een afspraak op 1 van onze spreekuren. U kunt vaak binnen 2 werkdagen bij ons terecht voor een eerste afspraak. Uw kinderen en/of naaste familie zijn van harte welkom bij dit gesprek. Wij raden u aan uw vragen vooraf op te schrijven. Tijdens het eerste gesprek vraagt de specialist naar uw klachten en doet eventueel lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, verwijst de specialist u door voor aanvullend onderzoek. Wij proberen aanvullend onderzoek zoveel mogelijk op 1 dag te plannen. 

Speciale aandacht voor ouderen

Op bijna alle afdelingen van HMC behandelen wij ook oudere patiënten. Omdat deze patiënten vaak te kampen hebben met meerdere gezondheidsproblemen besteden wij extra aandacht aan hen. Zo screenen wij oudere patiënten bij opname op ondervoeding en gaan wij na of een oudere patiënt zich goed thuis kan redden na een ziekenhuisopname.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

HMC Bronovo mag zich een seniorvriendelijk ziekenhuis noemen. Dat betekent dat onze zorg goed afgestemd is op de wensen en behoeften van ouderen. Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis is een initiatief van de samenwerkende ouderenbonden.

Ouderengeneeskunde (Geriatrie)

Themapoliklinieken

 • Geheugenklachten, somberheid en verwardheid
 • Mobiliteitsproblemen, duizeligheid en vallen
 • Hart- en vaatziekten
 • Multimorbiditeit
 • Geneesmiddelengebruik

Het team

foto van M.R. Altena

M.R. Altena

Internist-ouderengeneeskunde

foto van prof. dr. G.J. Blauw

prof. dr. G.J. Blauw

Internist-ouderengeneeskunde

foto van S. Raaijmakers

S. Raaijmakers

Internist-ouderengeneeskunde

foto van M.T. Tonk

M.T. Tonk

Neuroloog

Toon iedereen

Wachttijden in dagen

 • Wachttijd polikliniek algemeen
  De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

 • Wachttijd behandeling
  Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
  Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

  * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

Lees ook Toelichting wachtijden

Ouderengeneeskunde (Geriatrie) HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Polikliniek
Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde * - 5 dagen 5 dagen
Wachttijden in dagen. Laatste update: 12 sep. 2022