Logopedie

Heeft u een aandoening op het gebied van uw stem? Of heeft u problemen met spreken of slikken? De logopedisten van HMC kunnen u dan helpen. Voorbeelden van zulke aandoeningen zijn heesheid, slikstoornissen en problemen met de communicatie na hersenletsel (afasie). Ook behandelen zij patiënten na behandeling van een tumor in de mond- of keelholte.

Lees meer

Behandelingen

 • Slikproblemen (dysfagie)
 • Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen
 • Neurologische spraakstoornis (dysartrie)
 • Taalstoornis (afasie)
 • Stemproblemen (dysfonie)
 • Perifere aangezichtsverlamming

Afspraak en contact

Als het nodig is, schakelt uw behandelend arts of de verpleegkundige de logopedist in. Deze komt bij u langs op de verpleegafdeling. Wordt u doorverwezen naar de polikliniek? Dan wordt u opgeroepen voor een afspraak.

Telefoonnummer: 088 979 2428
ma t/m vr van 08.30-17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Logopedie

Heeft u een aandoening op het gebied van uw stem? Of heeft u problemen met spreken of slikken? De logopedisten van HMC kunnen u dan helpen. Voorbeelden van zulke aandoeningen zijn heesheid, slikstoornissen en problemen met de communicatie na hersenletsel (afasie). Ook behandelen zij patiënten na behandeling van een tumor in de mond- of keelholte. 

Wat kan de logopedist voor u doen?

De logopedisten onderzoeken en behandelen een reeks van verschillende stoornissen. Als dat nodig is, kunnen zij een diagnose stellen. Ook bieden ze advies en therapie gericht op uw specifieke probleem. Zij werken voornamelijk op de polikliniek KNO en in de kliniek (met name de verpleegafdeling Neurologie, maar ook andere afdelingen). Ze werken nauw samen met diëtisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Voor een afspraak met een van onze logopedisten heeft u een verwijzing van uw arts nodig. De logopedisten werken op het gebied van:

 • taal
 • spraak
 • stem
 • slikken, eten en drinken
 • aangezichtsverlamming

Niet-aangeboren taalstoornis

Na hersenletsel door een beroerte, ongeval of een andere neurologische oorzaak, hebben sommige mensen problemen met communiceren. Afasie is een taalstoornis, waardoor iemand niet meer goed kan zeggen wat hij wil of moeite heeft met begrijpen, lezen of schrijven. Onze logopedisten doen hiernaar onderzoek en geven u in eerste instantie adviezen waardoor u gemakkelijker kunt communiceren. Na ontslag zal de logopedische behandeling bij afasie elders worden opgestart (in een revalidatie-instelling of bij een externe logopedist).

Neurologische spraakstoornis

Ook helpen de logopedisten patiënten die moeite hebben met spreken. Deze spraakstoornis wordt dysartrie genoemd. Dit kan het gevolg zijn van een beroerte, ongeval, hersentumor, of van een aandoening van het zenuwstelsel.

Problemen met de stem

Wij behandelen diverse stemproblemen:

 • heesheid of schorheid bij organische afwijkingen (bijv. een poliep)
 • heesheid of schorheid bij bestraling van een hoofd-halstumor
 • stembandverlamming

Samen met de KNO-artsen van HMC houden de logopedisten een speciaal spreekuur voor stempatiënten, het stroboscopisch spreekuur. Hier onderzoeken wij de stembanden met een speciaal instrument, de stroboscoop. Door een speciale lamp en camera zijn de stembandtrillingen vergroot en vertraagd te zien op een monitor. Dit onderzoek is een goede ondersteuning bij het stellen van een diagnose.

Problemen met eten en drinken

Een beroerte, tumor in het hoofd-hals gebied of een hersenaandoening kan slikproblemen veroorzaken. Dit wordt dysfagie genoemd. De patiënt heeft dan moeite met slikken of verslikt zich steeds. Bij deze klachten kunnen wij een speciaal onderzoek doen, het FEES-onderzoek. Dit gebeurt met een kijkinstrument (endoscoop). Het instrument bestaat uit een buigzame slang waaraan een heel kleine camera is bevestigd. De KNO-arts of logopedist brengt deze slang via uw neus in de keel en bekijkt uw mond en keel terwijl u slikt.

Hoofd-hals oncologie

De logopedisten in HMC zijn gespecialiseerd in slik-, stem- en spraakrevalidatie na een behandeling in het hoofd-halsgebied. Er is dan sprake van een kwaadaardige aandoening van het strottenhoofd, de mond-keelholte of de onderkaak. Uw eerste consult bij de logopedist kan voor, tijdens of na uw behandeling plaatsvinden. Dit is afhankelijk van welke behandeling u krijgt en welke problemen u ondervindt of gaat ondervinden. De logopedische behandeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verbeteren van de articulatie na een operatie aan de tong, het verbeteren van de stemkwaliteit na bestraling op de stembanden of het trainen van de slikspieren indien u slikproblemen ervaart. Ook geven de logopedisten adviezen om het eten en drinken zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan préverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een specialist. Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde is de prélogopedist betrokken bij te vroeg geboren zuigelingen (prematuur) of zuigelingen met een te laag geboortegewicht (dysmatuur). De prélogopedist begeleidt ouders bij het aanbieden van voeding aan hun kind en het observeren en faciliteren van de juiste drinktechniek- en houding. Hierbij werkt zij ook samen met de verpleegkundigen en de kinderfysiotherapeut.

Aangezichtsverlamming

Door een aangezichtsverlamming kunnen problemen ontstaan die met de gezichtsspieren te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn een scheef gezicht en problemen met eten, slikken of spreken. Een gespecialiseerde logopedist kan u op uw situatie aangepaste oefentherapie, de zogenaamde Mimetherapie, geven.

Keurmerken

Al onze logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en mogen zich officieel logopedist noemen. Zij volgen met regelmaat scholing om hun kennis op peil te houden.

Veelgestelde vragen

Vergoedt de ziektekostenverzekering behandeling door de logopedist?
Logopedie tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed door de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de basisverzekering na het eigen risico. Wij raden u aan om de voorwaarden van uw verzekering te raadplegen en/of contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Kan ik met een verwijzing van de huisarts een afspraak bij een logopedist van HMC maken?
Dat is niet mogelijk. De logopedist van HMC begeleidt alleen patiënten met een verwijzing van de specialist uit het ziekenhuis. Met een verwijzing van de huisarts kunt u terecht bij een zelfstandig gevestigde logopedist bij u in de buurt of bij een logopedist die vanuit een instelling patiënten in de eerste lijn behandelt.

Hoe vind ik een logopedist buiten het ziekenhuis?
Contactgegevens voor algemene logopedie buiten het ziekenhuis vindt u op: www.logopedie.nl
Voor specialistische logopedie op het gebied van afasie, dysartrie of slikproblemen buiten het ziekenhuis, kunt u het beste contact opnemen met verpleeginstellingen, waar logopedisten werken die patiënten in de eerste lijn behandelen.

Logopedie

Waarom HMC?

 • Gespecialiseerd behandelteam
 • Extra aandachtspunten, zoals hoofd/halsoncologie, mimetherapie en préverbale logopedie
 • Uitgebreid onderzoek bij slikproblemen middels FEES en/of slikvideo •
 • Speciaal spreekuur voor stemproblemen
 • Nauwe samenwerking met KNO-artsen, neurologen, kinderartsen, radiologen
 • Samenwerking met andere paramedici

Het team

foto van C.S. Docter-Kerkhof

C.S. Docter-Kerkhof

Klinisch linguïst, Logopedist

placeholder foto specialist

S. Klaarhamer

Logopedist

placeholder foto specialist

R. Manders

Logopedist

foto van L. Oskam

L. Oskam

Logopedist

Toon iedereen