Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL)

Klinisch chemisch onderzoek is onmisbaar bij de diagnose en behandeling van ziekten. Voor HMC voert de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) deze onderzoeken uit. 

Lees meer

Onderzoeken

Informatie over een groot aantal laboratoriumtesten vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.

Locatie

Cijfers

Per jaar:
650.000 bloedafnames
6 miljoen onderzoeken

Over het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCL)

Klinisch chemisch onderzoek is onmisbaar bij de diagnose en behandeling van ziekten. Voor HMC voert de afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) deze onderzoeken uit. 

Doel onderzoek

In het bloed kunnen verschillende stoffen gemeten worden die iets kunnen vertellen over uw gezondheid of uw behandeling. Laboratoriumonderzoek speelt bij 70% van de diagnoses een sleutelrol. Met laboratoriumonderzoek kunnen we:

  • een ziekte vaststellen of uitsluiten
  • het verloop van een ziekte volgen
  • het resultaat van een behandeling vaststellen
  • een ziekte voorkomen

Het laboratorium vervult ook een belangrijke rol bij de uitgifte van bloedproducten voor transfusies, het vruchtbaarheidsonderzoek bij een zwangerschapswens en het onderzoek naar erfelijke ziekten, waaronder DNA-onderzoek.  

Identificatie van patiënt en monster

Dagelijks verwerkt het laboratorium veel monsters. Het is dus erg belangrijk om te weten welke buis bloed of ander materiaal bij welke patiënt hoort. Daarom moet u zich kunnen identificeren en vragen wij de patiënt altijd naar de naam en geboortedatum. Vervolgens controleren we de aanvraag en, bijvoorbeeld, de af te nemen bloedbuizen. Elke buis krijgt een barcode-etiket met daarop naam, geboortedatum en buis type. Onze analyseapparatuur scant dit etiket.

Uitslag

Wij sturen de uitslag zo snel mogelijk naar de huisarts of de specialist. Deze bespreekt de uitslag met u. 
Voor de interpretatie van sommige onderzoeksresultaten kan worden gevraagd naar informatie over patiënt en familie.

Accreditatie

De afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde is ISO 15189 geaccrediteerd onder nummer M068. Jaarlijks controleert de RvA of wij nog werken volgens de opgestelde voorschriften. HMC hecht zeer veel waarde aan het bewaken van de kwaliteit van alle onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Laboratoriumonderzoek op aanvraag van uw huisarts of specialist valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De kosten hiervoor worden volledig vergoed met inachtneming van het eigen risico. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars.

Iedereen is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Daar hoort een verplicht eigen risico bij. Dit is het bedrag dat u zelf per kalenderjaar moet betalen. In 2021-2022 betaalt iedere Nederlander de eerste 385 euro aan medische kosten zelf. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Heeft u uw eigen risico dit jaar al betaald, dan is laboratoriumonderzoek op verwijzing van uw huisarts of specialist kosteloos.

Het tarief van onze onderzoeken en de vergoeding hiervoor is afhankelijk van de afspraken tussen zorgverzekeraars en ons laboratorium. De tarieven die voor u gelden zijn dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over uw individuele situatie.

Voor ieder onderzoek gelden de maximum tarieven die door HMC jaarlijks worden vastgesteld. Alle maximum tarieven kunt u terugvinden op de volgende pagina. Deze tariefinformatie is onder voorbehoud van wijzigingen en uitsluitend ter indicatie. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Nadat het aangevraagde onderzoek is verricht, is soms nog materiaal over. Soms gebruiken we dit voor andere doelen, bijvoorbeeld kalibratie van apparatuur of controlemateriaal voor nieuwe bepalingen. Het materiaal wordt daarvoor eerst geanonimiseerd zodat de resultaten niet meer herleidbaar zijn tot de individuele patiënt. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de medewerker die bloed bij u afneemt. Het bloed wordt dan voorzien van een markering en niet gebruikt voor eventuele andere doeleinden.

Wij houden ons aan alle wettelijke en gangbare regels op het gebied van de bescherming van uw privacy. Het registreren van patiëntgegevens gebeurt volgens de eisen die opgesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens. De medewerkers van het laboratorium hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend bij aanname.

Soms is het nodig dat u voor de bloedafname nuchter bent. Dat wil zeggen dat u vanaf 22.00 uur de avond voorafgaand aan de bloedafname niets meer mag eten en drinken, behalve water. Uw arts bespreekt dit in de meeste gevallen van tevoren met u.

U kunt aan de balie of aan de medewerker die u gaat prikken melden dat u angst heeft om geprikt te worden. Er wordt dan extra tijd en aandacht aan u geschonken om u te helpen.

Gebruik voor de opvang van urine een steriel urinepotje. Deze zijn verkrijgbaar bij uw huisarts, apotheek of bij een van de bloedafname-locaties.

Wij betreuren het dat u een klacht heeft. Voor het indienen van een klacht verwijzen wij u naar de speciale pagina.

  • Bij klinisch patiënten duurt het gemiddeld 2 tot 3 uur voordat de uitslag van een routine aanvraag bekend is. Voor Cito’s is dat circa 1 uur.
  • Bij poliklinische aanvragen en de aanvragen van huisartsen worden materialen die voor twaalf uur in het lab arriveren dezelfde dag nog geanalyseerd en gerapporteerd.

Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (KCL) – Afdeling

Onderzoeken

  • Bloed
  • Urine
  • Ontlasting
  • Sperma

Het team

foto van dr. ir. N. de Jonge

dr. ir. N. de Jonge

Klinisch chemicus

foto van dr. E. Kusters

dr. E. Kusters

Laboratoriumspecialist klinische chemie

foto van dr. G.A.E. Ponjee

dr. G.A.E. Ponjee

Klinisch chemicus

foto van dr. J. van de Ven

dr. J. van de Ven

Klinisch chemicus

foto van dr. R.J. Verheul

dr. R.J. Verheul

Klinisch chemicus

foto van R. Vicente

R. Vicente

Klinisch chemicus

Toon iedereen