Interne Geneeskunde

Interne Geneeskunde onderzoekt en behandelt ziekten van de inwendige organen. Bijvoorbeeld ziekten en aandoeningen als diabetes, hypertensie, kanker, hiv en trombose.

Lees meer

Specialismen

 

Afspraak en contact

Interne geneeskunde HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde 088 979 43 07

Interne oncologie-hematologie HMC Antoniushove 088 979 43 34

ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

 

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Interne Geneeskunde

Interne Geneeskunde onderzoekt en behandelt ziekten van de inwendige organen. Bijvoorbeeld ziekten en aandoeningen als suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk (hypertensie), kanker (oncologie), hiv en trombose.

De arts die u behandelt, heet een internist. Veel internisten hebben zich gespecialiseerd in bepaalde ziekten. Hieronder leest u meer over de verschillende specialismen die vallen onder Interne Geneeskunde.

Acute interne geneeskunde

Heeft u een levensbedreigende ziekte die we met spoed moeten behandelen? Dan staan de medewerkers van het specialisme acute interne geneeskunde voor u klaar. In HMC zijn er altijd internist-acuut geneeskundigen op de Spoedeisende Hulp en op de Acute Opname Afdeling.

Endocrinologie (hormonen en stofwisseling)

Het specialisme Endocrinologie houdt zich bezig met ziekten die te maken hebben met hormonen en de stofwisseling. Een arts die zich specialiseert in deze ziekten, heet een endocrinoloog. Heeft u een ziekte die ontstaat doordat u te veel of juist te weinig heeft van een bepaald hormoon? Bijvoorbeeld suikerziekte (diabetes)? Dan onderzoekt en begeleidt de endocrinoloog u. In HMC hebben we voor patiënten met suikerziekte de afdeling Diabeteszorg Haaglanden.

De endocrinoloog behandelt u ook als u een stofwisselingsziekte heeft. Verder behandelt de endocrinoloog patiënten die een ziekte hebben van de organen die hormonen aanmaken. Deze organen zijn de alvleesklier, bijnier, geslachtsorganen, hypofyse en schildklier.

Hematologie (bloedziekten)

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met bloedziekten. Een arts die zich specialiseert in deze ziekten, heet een hematoloog. Bloedziekten zijn goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfeklieren. Maar bijvoorbeeld ook trombose en problemen bij de bloedtransfusie.

Infectieziekten (ontstekingen door micro-organismen)

Virussen, bacteriën, schimmels en parasieten zijn micro-organismen. Micro-organismen veroorzaken infectieziekten. Een arts die zich specialiseert in deze ziekten, heet een infectioloog.

Infectieziekten zijn bijvoorbeeld Tuberculose (TBC), Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s), de Ziekte van Lyme, Hepatitis A, B, C en Corona. Ze kunnen ontstaan als uw afweersysteem niet goed werkt of als het micro-organisme erg sterk is.

Hiv is ook een infectieziekte. HMC heeft een speciale afdeling voor mensen met hiv: het HIV-behandelcentrum.

Nefrologie (nierziekten)

Het specialisme Nefrologie houdt zich bezig met de nieren en nierziekten. Een arts die zich hierin specialiseert, heet een nefroloog.

Bij Nefrologie helpen we patiënten die plotselinge (acute) of geleidelijke (chronische) schade hebben aan de nieren. De nieren halen afvalstoffen uit uw bloed. We kunnen de afvalstoffen met behulp van dialyse uit uw bloed halen als de nieren niet meer goed werken. Daarvoor beschikken we over een speciale Dialyse afdeling.

Maar ook het behandelen van hoge bloeddruk (hypertensie) valt onder Nefrologie. Hiervoor hebben we een speciale Hypertensiepolikliniek.

Oncologie (kankerzorg)

Het specialisme Oncologie (kankerzorg) houdt zich bezig met de behandeling van kanker.  Als u te horen krijgt dat u misschien kanker heeft, wilt u graag snel geholpen worden. Bij HMC kunt u terecht voor een snelle diagnose en een persoonlijke behandeling.

Het deel van de kankerzorg dat onder Interne Geneeskunde valt, heet Interne oncologie. Binnen Interne oncologie behandelen we kanker met medicijnen en therapieën. Een arts die zich hierin specialiseert, heet een internist-oncoloog.

Wij werken voor de beste kankerzorg in de regio samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit gebeurt binnen het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag (UKC).

Ouderengeneeskunde (geriatrie)

Kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten, hebben regelmatig meerdere gezondheidsproblemen tegelijk. Bijvoorbeeld geheugenverlies/dementie en chronische ziekten. Het Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat verschillende medisch specialisten tegelijk meedenken over deze gezondheidsproblemen.

Samen stemmen zij hun behandeling op elkaar af. Ook hoeft u dankzij deze afstemming zo min mogelijk naar het ziekenhuis te komen. U kunt hierdoor zo lang mogelijk thuis blijven wonen, onder behandeling van uw huisarts.

Vasculaire geneeskunde (ziekten van de bloedvaten)

Vasculaire geneeskunde houdt zich bezig met het opsporen en behandelen van aandoeningen waardoor u hart- en vaatziekten kunt krijgen. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk (hypertensie), een hoog cholesterol, suikerziekte (diabetes), trombose en vaat(wand)ziekten.

Gezonde leefstijl

Zo’n tachtig procent van de hart- en vaatziekten kan worden voorkomen door gezonder te leven. Dat blijkt uit studies van de Wereldgezondheidsorganisatie. Gezonder leven is ook nuttig om te voorkomen dat u andere aandoeningen krijgt. Denk aan diabetes type 2 (suikerziekte) en kanker. Een gezonde leefstijl helpt verder bij de behandeling van en bij het leven met uw ziekte. Lees meer op de pagina over gezonde leefstijl.

Interne Geneeskunde

Specialisaties

 • Acute interne geneeskunde
 • Endocrinologie
 • Hematologie
 • Infectieziekten
 • Nefrologie
 • Kankerzorg
 • Ouderengeneeskunde
 • Vasculaire geneeskunde

Het team

foto van M.R. Altena

M.R. Altena

Internist-ouderengeneeskunde

foto van M. van Andel

M. van Andel

Internist - Chef de Clinique

foto van dr. E.D. Beishuizen

dr. E.D. Beishuizen

Internist-vasculair geneeskundige

foto van dr. Y.W. van den Berg

dr. Y.W. van den Berg

Internist-hematoloog

foto van prof. dr. G.J. Blauw

prof. dr. G.J. Blauw

Internist-ouderengeneeskunde

foto van L.C.J. te Boome

L.C.J. te Boome

Internist-hematoloog

foto van dr. A.H. Bootsma

dr. A.H. Bootsma

Internist-endocrinoloog

foto van C.C. Buis-de Jong

C.C. Buis-de Jong

Verpleegkundig specialist oncologie

foto van dr. P.K. Chandie Shaw

dr. P.K. Chandie Shaw

Internist-nefroloog

placeholder foto specialist

S. Davids-Veldhuis

Verpleegkundig specialist

foto van dr. Y.M. Ende-Verhaar

dr. Y.M. Ende-Verhaar

Internist-vasculair geneeskundige

foto van dr. L.B.S. Gelinck

dr. L.B.S. Gelinck

Internist-infectioloog

foto van S. Gerakidi, MSc

S. Gerakidi, MSc

Physician assistant

foto van S.S. Gommers

S.S. Gommers

Verpleegkundig specialist oncologie

foto van J.H.M. Groeneveld

J.H.M. Groeneveld

Internist-nefroloog

placeholder foto specialist

dr. W. Hartman

Internist - Chef de Clinique

foto van H.H. Helgason

H.H. Helgason

Internist-oncoloog

foto van S.V. Hendriks

S.V. Hendriks

Internist - Chef de Clinique

foto van dr. H.M.A. Hofstee

dr. H.M.A. Hofstee

Internist-acute geneeskunde

foto van N.H. Hommes

N.H. Hommes

Internist-nefroloog

foto van A.T.P. van Ittersum, MSc

A.T.P. van Ittersum, MSc

Verpleegkundig specialist

foto van dr. F.J.F. Jeurissen

dr. F.J.F. Jeurissen

Internist-oncoloog

foto van A. Jochems

A. Jochems

Internist-oncoloog

placeholder foto specialist

M.B. Keur

Internist-nefroloog - Chef de Clinique

placeholder foto specialist

R. Klinkenberg

Internist - Chef de Clinique

foto van M. Kroon

M. Kroon

Verpleegkundig specialist oncologie

foto van D. Langemeijer

D. Langemeijer

Verpleegkundig specialist oncologie

foto van dr. E.M.S. Leyten

dr. E.M.S. Leyten

Internist-infectioloog

placeholder foto specialist

H.I.L. Masquillier

Internist - Chef de Clinique

foto van dr. F.P.N. Mollema

dr. F.P.N. Mollema

Internist-infectioloog

foto van A.W. de Mooij

A.W. de Mooij

Verpleegkundig specialist oncologie

foto van H.M. Oosterkamp

H.M. Oosterkamp

Internist-oncoloog

foto van dr. S.M. Pasha

dr. S.M. Pasha

Internist-acute geneeskunde

foto van S. Raaijmakers

S. Raaijmakers

Internist-ouderengeneeskunde

foto van S.R. Ramautar

S.R. Ramautar

Internist-endocrinoloog

placeholder foto specialist

A. Scheijgrond

Verpleegkundig consulent

foto van dr. E.M. Scholten

dr. E.M. Scholten

Internist-nefroloog

placeholder foto specialist

A. van der Schoot

Physician assistant

foto van dr. L. Siddiqi-Nadery

dr. L. Siddiqi-Nadery

Internist-nefroloog

foto van dr. Y.W.J. Sijpkens

dr. Y.W.J. Sijpkens

Internist-nefroloog

foto van E. Smolders

E. Smolders

Internist - Chef de Clinique

foto van M.J.M. de Vreede

M.J.M. de Vreede

Internist-hematoloog

foto van dr. N.I. Weijl

dr. N.I. Weijl

Internist-oncoloog

placeholder foto specialist

C. Westerman-van der Wijden

Physician assistant

foto van G.S. Wildenbeest

G.S. Wildenbeest

Verpleegkundig specialist

foto van W. Zondag

W. Zondag

Internist - Chef de Clinique

Toon iedereen

Wachttijden in dagen

 • Wachttijd polikliniek algemeen
  De cijfers tonen de actuele wachttijden. Het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan.

 • Wachttijd behandeling
  Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke wachttijden van de afgesloten behandelingen in de afgelopen drie maanden.
  Lees meer over de regeling verplichte publicatie wachttijden op de website van de NZa.

  * Behandelingen die niet tot verplichte publicatie wachttijden van de NZa behoren. Deze wachttijd wordt bepaald op basis van de actuele wachttijden.

Lees ook Toelichting wachtijden

Interne Geneeskunde HMC Antoniushove HMC Bronovo HMC Westeinde
Polikliniek
Algemeen 25 dagen 25 dagen 25 dagen
Nefrologie 31 dagen 31 dagen 31 dagen
Oncologie 10 dagen 10 dagen 10 dagen
Diabetes Zorg Haaglanden * - - 14 dagen
Hematologie * 14 dagen 14 dagen 14 dagen
Hiv Behandelcentrum * - - -
Behandeling
Hypertensie * - 6 dagen 6 dagen
Wachttijden in dagen. Laatste update: 12 sep. 2022