Intensive Care (IC)

De Intensive Care (IC) is een gespecialiseerde afdeling voor patiënten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Op de IC bewaken we 24 uur per dag de belangrijke lichaamsfuncties.

Lees meer

Afspraak en contact

HMC Antoniushove, 088 979 44 27
HMC Westeinde, 088 979 21 19

Bel liever niet:

 • tussen 07.30 - 08.00 uur
 • tussen 15.00 - 15.30 uur
 • tussen 23.00 - 23.30 uur

Er is dan overdracht door de verpleegkundigen.

Locatie

Cijfers

Aantal opnames 2.274
Aantal bedden 22 (verdeeld over 2 locaties)
Aantal intensivisten (fte) 14
Aantal verpleegkundigen (fte) 110

Over de Intensive Care

De Intensive Care (IC) is een gespecialiseerde afdeling voor patiënten die intensieve zorg en behandeling nodig hebben. Op de IC bewaken we 24 uur per dag de belangrijke lichaamsfuncties.

24 uur per dag bewaking

HMC Westeinde is hét centrum voor acute, complexe en poliklinische zorg. U kunt hier terecht voor traumatologie (level 1 traumacentrum). In een level 1-ziekenhuis kunnen alle ernstig gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden opgevangen.

Op de IC bewaken we lichaamsfuncties zoals ademhaling en bloedsomloop 24 uur per dag. Als het nodig is, kunnen we apparaten inzetten die lichaamsfuncties overnemen, bijvoorbeeld de ademhaling. De bewakingsapparaten kunnen een waarschuwingssignaal of een alarm afgeven. De verpleegkundigen ontvangen deze alarmen, ook als ze niet in de kamer zijn. Zij weten dan precies wat ze moeten doen. Soms is het nodig om voor de bewaking videobeelden te maken. De beelden worden niet opgeslagen. 

Bezoek

Veel patiënten worden onverwachts opgenomen op de IC. Dit is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt én voor de familie en naasten. Zodra het kan, mag de patiënt bezoek ontvangen. Vaak moet u een uur of langer wachten omdat we de patiënt moeten behandelen en apparatuur moeten aansluiten. Voor de IC gelden speciale bezoektijden en -regels.

Bezoektijden en -regels

 • Kijk voor de actuele bezoektijden op de pagina ‘Op bezoek in HMC’.
 • Kom niet eerder dan de aangegeven bezoektijd op de IC. Dit voorkomt ongewenste drukte.
 • Zorg dat u als bezoek compleet bent voordat u zich aanmeldt.
 • De schuifdeur is tijdens het bezoekuur gesloten, meldt u zich via de intercom en neem plaats in de wachtruimte (blauwe deur achter u). U wordt hier opgehaald. Let op, dit kan even duren.
 • Opgenomen patiënten mogen maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment ontvangen, kind jonger dan 18 jaar niet meegerekend. Bezoek kan immers erg vermoeiend zijn.
 • Er is geen wisseling tussen verschillende bezoekers mogelijk, dus niet meerdere tweetallen bij een patiënt tijdens één bezoekmoment. Dit is alléén toegestaan indien afgesproken met de verpleegkundige.
 • Geen bezoekers op de gang binnen het IC-centrum of in de ruimte bij de liften. Neemt u a.u.b. plaats in de wachtruimte.
 • Indien er meer bezoekers aanwezig zijn dienen deze in de familiekamer te zijn, bij de patiënt of in de centrale hal beneden.
 • Het kan gebeuren dat wij u vragen te wachten voordat u op bezoek gaat of u vragen het bezoek te onderbreken. Onze artsen en verpleegkundigen hebben dan tijd nodig om de patiënt te behandelen en te verzorgen.
 • Gebruik van de mobiele telefoon is niet toegestaan op de IC. U mag wel bellen in de familiekamer of in de hal bij de liften.
 • Bloemen, planten en fruit zijn niet toegestaan in verband met de hygiëne.

Bezoek van kinderen

Veel kinderen vinden het spannend om op bezoek te komen en het kan overweldigend voor ze zijn. Om ze voor te bereiden op het bezoek hebben wij speciale boekjes op onze IC die u mee kunt nemen naar huis. Bent u van plan kinderen mee te nemen naar de IC? Overleg dat dan van te voren met de verpleegkundige. Kinderen mogen alleen op bezoek komen als ze ingeënt (gevaccineerd) zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma

Contact over de patiënt

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de privacy van de patiënt. Dit betekent dat we alleen informatie geven aan de contactpersonen. Per patiënt vragen we om 2 contactpersonen. Overige familie en naasten geven wij geen informatie. Zij kunnen met hun vragen terecht bij de contactpersonen. De contactpersonen kunnen dag en nacht bellen voor informatie, maar liever niet tussen 7.30 - 8.00 uur, 15.00 - 15.30 uur en 23.00 - 23.30 uur. Op die tijden is er overdracht door de verpleegkundigen. Als een patiënt voor langere tijd op de IC ligt, spreken we in principe eenmaal per week met de contactpersonen. We geven dan een overzicht van de behandeling en diagnose en de contactpersonen kunnen hun vragen stellen. Wij adviseren eventuele vragen vooraf op papier te zetten.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij doen veel wetenschappelijk onderzoek op de IC. Voor sommige onderzoeken gebruiken wij gegevens van observaties of bepalingen in lichaamsvocht zoals bloed, urine of hersenvocht. Deze gegevens verwerken we anoniem. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Voor andere onderzoeken vragen we de patiënt of de contactpersonen om medewerking. We geven uiteraard mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. Als u geen toestemming geeft, heeft dat geen gevolgen voor de behandeling op de IC.

Overplaatsing

Hoe lang een patiënt op de IC moet blijven, hangt af van veel factoren. De arts of verpleegkundige laat het de patiënt en de contactpersonen weten als de patiënt naar een gewone verpleegafdeling gaat. Meestal gebeurt dit aan het einde van de ochtend of het begin van de middag. Sommige patiënten krijgen na overplaatsing aftercare. Er komt dan 3 dagen 3 keer per dag een IC-verpleegkundige langs bij de patiënt op de verpleegafdeling. Soms is het nodig dat we een patiënt overplaatsen naar een andere IC van HMC of naar een IC van een ander ziekenhuis. Bij vertrek en bij aankomst informeren we de contactpersoon.

Na de IC

Een onverwachte behandeling op de IC kan erg ingrijpend zijn. Soms heeft de patiënt nog lange tijd lichamelijke én geestelijke klachten en is er sprake van het post IC-syndroom (PICS). Een specifieke behandeling is hier niet voor. Begeleiding door huisarts, revalidatie-arts, psycholoog of psychiater in combinatie met fysiotherapie zijn meestal belangrijk. Adviezen en steun van lotgenoten kunnen heel zinvol zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Team

Het team van de IC bestaat uit:

 • artsen
 • gespecialiseerde verpleegkundigen (IC- of HC-verpleegkundigen)
 • verpleegkundigen in opleiding tot IC of HC verpleegkundige
 • afdelingshelpenden

Iedere verpleegkundige verzorgt 1 of 2 patiënten en is het eerste aanspreekpunt voor de contactpersonen en de patiënt. De IC heeft eigen zaalartsen die 24 uur per dag voor de IC aanwezig zijn. Zaalartsen staan onder supervisie van de intensivist.

Andere betrokken behandelaars

De diëtisten en fysiotherapeuten van ons ziekenhuis zijn betrokken bij de behandeling van alle patiënten op de IC. Andere medisch specialisten, zoals bijvoorbeeld chirurgen, neurochirurgen of neurologen, zijn nauw betrokken bij de zorg van de patiënt waar zij op de verpleegafdeling zorg voor zouden dragen, maar die nu op de IC ligt. Zij beoordelen dagelijks de patiënt vanuit hun eigen vakgebied. Dit levert extra expertise op én continuïteit van zorg als de patiënt na verblijf op de IC naar de verpleegafdeling gaat. Ook de medisch-microbiologen, apothekers en klinisch chemici maken deel uit van ons multidisciplinaire team. De intensivisten coördineren alle zorg en hebben specialistische kennis van veel diverse, ernstige aandoeningen.

Muziek op de Intensive Care

Op de Intensive Care is er iedere 2 weken live muziek voor alle patiënten die daar behoefte aan hebben. De professionele muzikanten van MuzIC maken de muziek. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd in het spelen voor IC-patiënten. De muzikanten spelen op de kamer van de patiënt, in het bijzijn van familieleden.
Het draait hierbij om de interactie tussen muzikant en patiënt. Onderzoek laat zien dat dit kan zorgen voor minder pijn en angst.
De muzikanten van MuzIC komen meestal op zondagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur langs. De precieze dagen en tijdstippen vindt u op posters die op de IC hangen. Op www.muz-ic.nl vindt u meer informatie over MuzIC.

Intensive Care (IC)

Contact 

 • Speciale bezoektijden
 • Kinderen zijn welkom
 • 2 contactpersonen per patiënt
 • Dag en nacht bereikbaar

Het team

foto van dr. S. Achterberg

dr. S. Achterberg

Neuroloog-intensivist

foto van M.J. Bal

M.J. Bal

Renal Practitioner

foto van J.B. van den Bosch

J.B. van den Bosch

Anesthesioloog-intensivist

foto van dr. P.J.W. Dennesen 

dr. P.J.W. Dennesen 

Internist-intensivist

foto van N.A. Dijkman

N.A. Dijkman

Internist-intensivist

foto van P.M. Klooster

P.M. Klooster

Internist-intensivist

foto van E.J. van Koppen

E.J. van Koppen

Internist-intensivist

foto van S.M. van der Leijé

S.M. van der Leijé

Ventilation Practitioner

foto van G.C. van Melsen

G.C. van Melsen

Internist-intensivist

foto van P. Mossel

P. Mossel

Fysiotherapeut

foto van H.G. van Nieuwkerk

H.G. van Nieuwkerk

Fysiotherapeut

foto van R. Ooijen

R. Ooijen

Ventilation Practitioner

foto van R. Peters

R. Peters

Internist-intensivist

foto van T.A. Ruys

T.A. Ruys

Internist-intensivist

foto van M. Slabbekoorn

M. Slabbekoorn

Internist-intensivist

foto van dr. J.O. Streefkerk

dr. J.O. Streefkerk

Internist-intensivist

foto van W.J. Verbeek

W.J. Verbeek

Ventilation Practitioner

foto van dr. P. van Vliet

dr. P. van Vliet

Neuroloog-intensivist

Toon iedereen