Spierveroudering in de schouder (CATS)

Doel van het onderzoek

Na het dertigste levensjaar nemen spiermassa en spierfunctie af. Op hogere leeftijd kan deze afname tot grote schade aan de schouderspieren leiden. Echter, de oorzaak voor het ontstaan van deze afgenomen spierfunctie is grotendeels nog onduidelijk. Mogelijke speelt versnelde spierveroudering in een deel van de schouder hierbij een belangrijke rol.
Dit wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om de mechanismen van spierveroudering in te schouder te achterhalen. Hierbij wordt de relatie gelegd tussen moleculaire aspecten, cellulaire aspecten, spierstructuur en functie van de spieren.

Doelgroep

Mensen tussen de achttien en tachtig jaar oud die geopereerd gaan worden aan de schouder in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) of het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), kunnen meedoen aan dit onderzoek. De schouderoperatie kan voor verschillende redenen nodig zijn, bijvoorbeeld schouder instabiliteit, “rotator cuff” scheuren, artrose van de schouder of botbreuken. Om mee te kunnen doen aan het onderzoeken, moeten eventuele deelnemers een MRI met contrast hebben gehad en toestemming geven voor dit onderzoek. Indien er sprake is van andere aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, kunnen mensen niet meedoen aan dit onderzoek.

Aanpak

In dit onderzoek worden er tijdens de operatie van twee schouderspieren biopten (stukjes spierweefsel) afgenomen. Deze biopten worden binnen het operatiegebied gedaan. De deelnemer zal hier niets van merken en het zal ook geen gevolgen hebben voor de gezondheid. Verder vragen wij deelnemers om vóór de operatie enkele vragenlijsten in te vullen.
Hoewel de deelnemer zelf niet direct baat heeft bij dit onderzoek, proberen wij met de inzichten die verkregen worden in deze studie de oorzaak voor het ontstaan van schade aan de schouderspieren door veroudering te ontrafelen om in de toekomst hiervoor therapieën te kunnen ontwikkelen.

Overige informatie

De deelnemer kan ervan verzekerd zijn dat alle gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld, vertrouwelijk behandeld en onder code (d.w.z. zonder vermelding van naam en adres) worden vastgelegd. Niet-bevoegde buitenstaanders hebben geen inzage in de gegevens. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden in een wetenschappelijke publicatie, maar ook dan zijn de gegevens niet tot de persoon herleidbaar.
Extra reiskosten die in het kader van dit onderzoek worden gemaakt, worden vergoed.

Specialisme


Hoofdonderzoeker

dr. P. van der Zwaal
Orthopedisch chirurg
Meer over deze specialist

Sluitingsdatum

01-06-2018