Instabiliteitsanalyse bij voorste kruisband reconstructie (BALET)

Doel van het onderzoek

Het effect van de voorste kruisband (VKB) reconstructie wordt vergeleken met de methode waarbij de structuren aan de voorzijde en zijkant van de knie ook worden hersteld (de zogenaamde laterale extra-articulaire tenodese). De laterale extra-articulaire tenodese wordt al sinds de jaren ’80 uitgevoerd. Het evalueren van de operatiemethoden gebeurt door middel van Magnetic-Resonance Imaging (MRI) scans, en röntgendoorlichting. Een MRI scan maakt gebruik van een magnetisch veld en radiogolven, bij een MRI-scan wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Bij röntgendoorlichting ziet de arts een bewegend beeld van de knie waarmee een filmpje gemaakt word. Door deze beelden te combineren, kunnen wij berekeningen uitvoeren om het effect van de operatie in detail te analyseren. Verder wordt het effect van de behandeling op de knie geëvalueerd, door het gebruik van zogenoemde patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs).

Doelgroep

Patiënten die in aanmerking komen voor deze studie dienen aan de volgende criteria te voldoen:

 • Leeftijd: 18 – 40 jaar
 • Acute VKB ruptuur (< 6 maanden na onstaan van letsel)
 • Lachman test 3+ (grove instabiliteit van de knie)
 • Pivotshift test graad III (grove instabiliteit van de knie)
 • Operatief herstel van de VKB ruptuur

De volgende criteria mogen niet aanwezig zijn:

 • Aangedane collaterale ligamenten die chirurgische interventie behoeven
 • Grove kraakbeen schade
 • Onderliggend botletsel
 • Eerder letsel of chirurgische interventie aan de niet aangedane knie
 • Zwangere patiënten
 • Patienten die niet in een MRI kunnen

Aanpak

In totaal zullen 52 proefpersonen deelnemen aan het onderzoek. Alle deelnemende patienten, worden geopereerd door dezelfde ervaren orthopedisch chirurg (dr. ERA van Arkel). Het onderozek duurt per persoon 6 maanden. Voordat de operatie plaatsvindt wordt een MRI-scan en een rontgendoorlichtingsfilmpje gemaakt van beide knieen. Daarna vindt de operatie plaats. Door middel van een computerprogramma wordt bepaald (voor de operatie) of bij u naast de VKB reconstructie, aanvullend de laterale extra-articulaire tenodese wordt uitgevoerd. Uiteindelijk krijgen 26 patiënten de standaard VKB reconstructie en 26 patiënten de VKB met laterale extra-articulaire tenodese. Zes maanden na de operatie zal weer een röntgendoorlichtingsfilmpje van de geopereerde knie gemaakt worden. Na de operatie zult u op de polikliniek gezien worden voor de standaard controles. Door onvoorziene omstandigheden kan de behandelend arts de deelname van de patiënt aan het onderzoek voortijdig beeindigen.

Overige informatie

Dit onderzoek is een samenwerking met het Massachusetts General Hospital te Boston.

Deelnemende ziekenhuizen

Dit onderzoek is een samenwerking met het Massachusetts General Hospital te Boston.

Specialisme


Hoofdonderzoeker

dr. E.R.A. van Arkel
Orthopedisch chirurg
Meer over deze specialist

Sluitingsdatum

01-01-2019