Hallux Valgus (scheefstand grote teen); MICA vs. Chevron

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is onderzoeken of er een verschil is in de mate van correctie en het behoud van de correctie na een operatie tussen de chevron osteotomie en de MICA ingreep. Tevens wordt gekeken naar het verschil in functie en pijn tussen de twee technieken. Om hier antwoord op te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van rontgenfoto's en vragenlijsten. In totaal hebben wij 70 patienten nodig voor het onderzoek, iedere patient wordt voor de duur van 1 jaar gevolgd.

Doelgroep

Patiënten in de leeftijd van 18-90 jaar met een bepaalde mate van scheefstand (hallux valgus) kunnen deelnemen aan het onderzoek. De arts bekijkt of u aan dit criterium voldoet. Verdere mogen de volgende criteria niet aanwezig zijn:

  • Zwangere personen
  • Eerdere operaties of breuken aan de betreffende voet
  • Rheumatoide artritis
  • Cerebrale parase
  • Diabetes Mellitus met bekende vasculaire deficiëntie

Aanpak

De deelnemers aan het onderzoek worden in twee groepen verdeeld. Om de verdeling zo correct mogelijk te houden, wordt de verdeling bepaald door loting. Die loting wordt randomisatie genoemd. Eén van de orthopedische chirurgen zal de open Chevron osteotomie gebruiken en de ander de minimaal invasieve Chevron en Akin (MICA) operatietechniek. Daarnaast zal u de eerste set vragenlijsten ontvangen, invullen duurt ongeveer 15 minuten. Voor ontslag uit het ziekenhuis wordt een standaard röntgenfoto gemaakt. De nacontroles zijn op de polikliniek in het ziekenhuis waar u bekend bent met dezelfde set vragenlijsten en de röntgenfoto: 6 weken, 3 maanden en 1 jaar na de operatie. De extra belasting voor u zal bestaan uit het laten maken van twee extra voet (röntgen)foto’s. De extra stralenbelasting voor de röntgenfoto's is minimaal. Het maken van de röntgenfoto kost u ongeveer 10 minuten extra per polikliniekbezoek. Het poliklinische bezoek 1 jaar na de operatie is extra en dus niet standaard. U dient rekening te houden met 60 minuten extra tijd bij deelname aan het onderzoek.

Overige informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderzoek coördinator van de afdeling, dr. B.J.W. Thomassen, b.thomassen@mchaaglanden.nl

 

Specialisme


Hoofdonderzoeker

S.B. Keizer
Orthopedisch chirurg
Meer over deze specialist

Sluitingsdatum

01-01-2018