Glioblastoom onderzoek waarbij de standaardbehandeling mogelijk wordt aangevuld met het medicijn ABT-414

Doel van het onderzoek

Onderzoeken of het onderzoeksmiddel, ABT-414, in combinatie met de standaardbehandeling (bestaande uit chemotherapie en bestraling), een glioblastoom beter beheersbaar maakt en het behandelresultaat verbetert. ABT-414 is een medicijn dat uit twee delen bestaat: een deel dat de kankercellen herkent en er aan hecht (het antilichaam) en een celdodend deel. Ook willen we nagaan of het onderzoeksmiddel invloed heeft op de levensduur van patiënten.

Doelgroep

Het onderzoek is bedoeld voor patienten van 18 jaar en ouder, met een nieuw gediagnostiseerd glioblastoom met een versterking van het eiwit Epidermale Groei Factor Receptor (EGFR). Patiënten worden voor definitieve studiedeelname gescreend op een bepaalde moleculaire afwijking in het tumormateriaal: een EGFR amplificatie.

Aanpak

Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek ondergaat u extra procedures/testen, in vergelijking met de normale behandeling. U wordt onderzocht door de oogarts, u wordt gevraagd vragenlijsten in te vullen en er wordt extra bloed afgenomen. U krijgt een infuus met het onderzoeksmiddel of placebo en er wordt gevraagd om gedurende een aantal dagen voor en na het infuus met het onderzoeksmiddel of placebo oogdruppels te gebruiken. Vrouwelijke deelnemers worden ook getest op zwangerschap. Mogelijk krijgt u meer ECG en MRI onderzoeken dan u normaal zou krijgen en mogelijk wordt gevraagd een medicatie dagboekje bij te houden.
Wanneer u deelneemt aan dit onderzoek wordt u mogelijk ingedeeld (gerandomiseerd) in de groep deelnemers die naast de standaardbehandeling het onderzoeksmiddel ontvangt. Hierdoor kunt u medisch voordeel hebben.

Overige informatie

U krijgt niet betaald voor uw deelname aan dit onderzoek of voor gebruik van uw lichaamsmateriaal voor verder onderzoek. Voor extra bezoeken aan het ziekenhuis, beoordeeld door het studieteam, kan een mogelijke reiskostenvergoeding ontvangen

Specialisme


Hoofdonderzoeker

prof. dr. M.J.B. Taphoorn
Neuroloog
Meer over deze specialist

Sluitingsdatum

05-05-2019