Darmkanker - Ervaringsonderzoek bij darmkankerpatiënt

Doel van het onderzoek

HMC is gestart met een ervaringsonderzoek onder patiënten die een darmoperatie hebben ondergaan in ziekenhuis HMC Antoniushove in Leidschendam. HMC Antoniushove is één van de locaties van HMC en van het Universitair Kanker Centrum Leiden | Den Haag (UKC).

Doel van dit ervaringsonderzoek is om te weten hoe patiënten de ziekenhuisopname en de periode van herstel hebben ervaren om de zorg te kunnen verbeteren.

Doelgroep

Patiënten die recent zijn geopereerd aan een colorectale tumor.

Aanpak

Patiënten die recent zijn geopereerd aan een colorectale tumor ontvangen een envelop met daarin een begeleidende brief met antwoordformulier en vier vragenlijsten. Medewerking aan dit onderzoek is anoniem en vrijwillig. Patiënten hoeven zich niet voor te bereiden op dit onderzoek maar kunnen meewerken door de vragenlijsten en het antwoordformulier ingevuld te retourneren. Aan de patiënten wordt ook toestemming gevraagd voor een telefonisch interview. De resultaten zijn in eerste instantie voor intern gebruik.

Overige informatie

Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met:
drs. R.C. Aalbers, onderzoeksarts UKC

Specialisme


Sluitingsdatum

01-01-2018