Bevalangst en psychologische factoren

Doel van het onderzoek

Het verkrijgen van meer inzicht in de psychologische factoren die kunnen samenhangen met een verhoogde mate van bevalangst bij zwangere vrouwen.
Specifiek wordt onderzocht in hoeverre er een relatie bestaat tussen intolerantie van onzekerheid en de mate van bevalangst bij zwangere vrouwen. Daarnaast zoeken we antwoord op de vraag of deze relatie verschilt tussen vrouwen die voor het eerst zwanger zijn en gaan bevallen, en vrouwen die dit al eerder hebben meegemaakt.

Doelgroep

Het onderzoek is bedoeld voor alle zwangere vrouwen, waarbij het niet uitmaakt of u in zorg bent bij HMC of in een ander ziekenhuis of bijvoorbeeld bij een verloskundige. We zoeken zowel vrouwen die voor het eerst zwanger zijn en/of gaan bevallen, als vrouwen die al eerder zwanger zijn geweest en/of eerder zijn bevallen.

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het eenmalig invullen van enkele vragenlijsten. Indien u besluit om deel te nemen, ondertekent u een toestemmingsverklaring. Vervolgens stuurt de psycholoog-onderzoeker u een e-mail met daarin een link naar een beveiligde online vragenlijst-omgeving, waarin u een aantal vragenlijsten over onder andere uw zwangerschap en de bevalling invult.

Als u graag wilt deelnemen aan dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met psycholoog-onderzoeker Rianne Dias. U wordt dan nog verder geïnformeerd over het onderzoek en krijgt tijd om na te denken over eventuele deelname.
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen via e-mail: bevalangst@haaglandenmc.nl.
Het onderzoek is gesloten; er kunnen geen nieuwe deelnemers meer starten.

Overige informatie

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, u ontvangt hiervoor geen vergoeding. Wel draagt u met uw deelname bij aan meer kennis over bevalangst.

Deelnemende ziekenhuizen

HMC

Specialisme


Hoofdonderzoeker

A.G. Dias-de Kok
GZ-psycholoog
Meer over deze specialist
dr. F.M. van Dunné
Gynaecoloog
Meer over deze specialist

Sluitingsdatum

28-09-2021