Achillespeesklachten (Wetenschappelijk onderzoek waarde nieuwe behandelmethode chronische Achillespeesklachten)

Doel van het onderzoek

Met de HAT-studie (Hoog-volume injectie voor patiënten met een Achillespees Tendinopathie) willen wij het effect van een nieuwe behandelmethode voor chronische Achillespeesklachten onderzoeken. Voor dit onderzoek zijn wij op dit moment op zoek naar patiënten met langdurige klachten van hun Achillespees.

Doelgroep

Patiënten met langdurige klachten van hun Achillespees.

Aanpak

Het onderzoek

Bij deelnemers aan dit door het Reumafonds en Annafonds gefinancierde onderzoek wordt met loting bepaald of de deelnemer de hierboven beschreven injectie krijgt of een injectie met een klein volume waarbij niet verwacht wordt dat de bloedvaten en de zenuwen ten gronde gaan. De kans voor beide behandelingen is gelijk (50%). Dit wordt ook wel de controlegroep genoemd. In beide groepen zullen gerichte oefeningen worden gedaan, zodat iedereen in het onderzoek een behandeling krijgt aangeboden.

Indien u deelneemt aan dit onderzoek, zal het effect van de injectie 24 weken gevolgd worden. In deze periode bezoekt u in totaal 5 keer locatie Antoniushove van het Haaglanden Medisch Centrum. Hierbij worden enkele vragenlijsten ingevuld, lichamelijk onderzoek gedaan en wordt met echografie naar de bloedvaten rond de achillespees gekeken. Daarnaast worden er dagelijks thuis oefeningen uitgevoerd, waarbij u moet bijhouden in hoeverre u deze uit heeft kunnen voeren.

Overige informatie

Wat is een tendinopathie?

Een tendinopathie is een ander woord voor peesblessure. Tendinopathie wordt gekenmerkt door pijn, zwelling en verminderde prestatie die kan worden geleverd. Een plaats waar een tendinopathie vaak voorkomt is de Achillespees. Het peesweefsel is vaak van mindere kwaliteit bij patiënten met een tendinopathie.

Waarom dit onderzoek?

Met de huidige richtlijnen kunnen de artsen patiënten met langdurige klachten van de Achillespees helpen door een oefenprogramma aan te bieden. Met het adviseren van dit oefenprogramma proberen de artsen de kuitspieren sterker te maken en de klachten te verminderen. Bij sommige mensen werkt dit goed, maar er blijft een grote groep patiënten over die klachten blijft houden van de Achillespees.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat de oorzaak van de pijnklachten vaak zijn gezocht in het peesweefsel zelf. Het is echter goed mogelijk dat de oorzaak van de pijn buiten de pees gelegen is. Er is recent dan ook een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van bloedvaten rondom de Achillespees en pijnklachten. Normaal gesproken zijn er namelijk nauwelijks bloedvaten zichtbaar rondom de Achillespees. Bij patiënten met klachten van de pees zien we vaak juist een toename van bloedvaten.
Waarschijnlijk veroorzaken kleine meelopende zenuwen naast de bloedvaten de pijn. Er is een nieuwe behandelmethode die zich op dit mechanisme richt.

Nieuwe behandelmethode

Deze nieuwe behandeling bestaat uit een injectie met vocht rondom de pees. Deze injectie wordt een high-volume Image-Guided Injectie (HVIGI) genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat er een hoeveelheid vocht rondom de pees wordt geïnjecteerd, die tegelijkertijd met een echo kan worden gezien. De gedachte achter deze injectiebehandeling is dat de bloedvaten, en de daarmee meelopende zenuwen, ten gronde gaan. Met deze behandeling trachten we hierdoor de pijnklachten te verminderen. In Groot-Brittannië zijn drie onderzoeken geweest naar deze nieuwe behandeling. Deze geven allen hoopvolle resultaten. De onderzoeken zijn echter niet goed genoeg om dit als standaardbehandeling te kunnen aanbieden. Met dit onderzoek willen wij de effectiviteit van deze injectiebehandeling nog beter evalueren.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om de onderzoeksvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden is er een aantal criteria:

  • Klachten van het middendeel van de Achillespees
  • Klachten bestaan langer dan 2 maanden
  • Er is geen effect geweest van een oefenprogramma van 6 weken
  • Uw leeftijd is tussen de 18 en 70 jaar

Dit zijn niet alle criteria. Onderzoek van de behandelend sportarts in dit onderzoek is nodig om hier een definitieve uitspraak over te kunnen doen.

Hoe kan ik mij aanmelden of meer informatie opvragen?

Als u zich zou willen aanmelden omdat u denkt in aanmerking te komen voor het onderzoek en daar aan deel zou willen nemen dan kunt u contact opnemen met de arts-onderzoeker A.C. van der Vlist. U wordt dan uiteraard nog verder geïnformeerd over het onderzoek en krijgt dan nog tijd om na te denken over eventuele deelname. Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen per e-mail via info@achillespeesonderzoek.nl of per telefoon via 010-7033062 (ma, do) of u kunt uw vragen stellen of zich aanmelden via het contact formulier op de website www.achillespeesonderzoek.nl

Hoofdonderzoeker

A.C. van der Vlist
Arts-onderzoeker sportgeneeskunde

Deelnemende ziekenhuizen

HMC

Specialisme


Sluitingsdatum

01-10-2018