Onderzoek met lichaamsmateriaal

Wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine en lichaamsweefsel) is een belangrijke vorm van onderzoek om de zorg continu te verbeteren.

Printknop

Restmateriaal

Om een diagnose over uw aandoening te kunnen stellen, nemen we soms lichaamsmateriaal bij u af, zoals bloed, urine en lichaamsweefsel. Wat overblijft van het lichaamsmateriaal noemen we 'restmateriaal'. Dit bewaren we, zodat we het kunnen gebruiken om de diagnose te controleren als u met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komt. Als we voldoende restmateriaal hebben, kunnen we een deel hiervan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs. Meestal bewaren we bloed en urine voor kortere tijd en lichaamsweefsel voor langere tijd.

Anoniem onderzoek

Voor het wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal verwerken we het restmateriaal volledig anoniem. Het materiaal is op geen enkele manier naar u te herleiden. Als u bezwaar heeft tegen wetenschappelijk onderzoek met uw lichaamsmateriaal, dan kunt u dit aan ons laten weten via uw behandelend arts.

Onderzoek met schriftelijke toestemming

Als het voor wetenschappelijk onderzoek wél nodig is dat de onderzoeker weet van wie het restmateriaal afkomstig is, dan vraagt uw behandelend arts vooraf schriftelijke toestemming voor het gebruik van uw lichaamsmateriaal.

Bezwaar maken

Heeft u vragen over onderzoek met uw lichaamsmateriaal, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.
Als u niet wilt dat wij het restmateriaal van uw medische onderzoeken anoniem gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit laten weten aan uw behandelend arts. Uw keuze heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Bezwaar namens wilsonbekwame patiënt of kind

Als u de wettelijk vertegenwoordiger bent van een wilsonbekwame patiënt of de ouder of voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar, dan kunt u namens deze patiënt bezwaar maken tegen het gebruik van het restmateriaal van de patiënt voor onderzoek. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen ook zelf bezwaar maken.