Onderzoek met actieve deelname

Om meer te leren over een ziekte of behandeling, kunnen we u vragen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Soms doen onze artsen dan meer diagnostiek dan nodig is voor uw behandeling. Wat er precies gebeurt, wordt vooraf duidelijk met u besproken. U draagt hiermee bij aan meer inzicht in uw aandoening en de behandeling ervan.

Printknop

Voorbeelden van onderzoek

Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het invullen van vragenlijsten over uw behandeling of uit het meedoen aan een vergelijkend onderzoek – hierbij krijgt één groep patiënten een standaardbehandeling en een andere groep patiënten een nieuwe behandeling.

Schriftelijke toestemming

We vragen altijd om uw schriftelijke toestemming voor actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek. De gegevens die we gebruiken, verwerken we met een code.

Toetsing van het onderzoek

HMC voert wetenschappelijke onderzoeken met actieve deelname altijd uit nadat een onafhankelijke medisch-ethische commissie het onderzoeksvoorstel heeft beoordeeld. Daarnaast adviseert de HMC Wetenschapscommissie aan de raad van bestuur over de uitvoerbaarheid van het wetenschappelijk onderzoek.