Wat doet het Wetenschapsbureau?

 

Printknop

Bij het wetenschapsbureau werken:

 • Samantha Vink, secretaresse wetenschap; begeleidt het secretariële en administratieve gedeelte van aangemeld wetenschappelijk onderzoek
 • Renate Udo, stafmedewerker en secretaris wetenschapscommissie; begeleidt de procedure lokale uitvoerbaarheid van wetenschappelijk onderzoek. Zie ook controleprocedure
 • Lindsay Romijn, stafmedewerker; begeleidt lokaal geïnitieerd WMO-plichtig onderzoek richting indiening METC, initiatie, voortgang/monitoring en close out van de studie
 • Diana Grootendorst, senior epidemioloog, secretaris wetenschapscommissie, coördinator wetenschap van HMC en leidinggevende van wetenschap. Geeft ook epidemiologisch en statistisch advies bij alle fases van onderzoek door medisch specialisten en verpleegkundigen.

Voor monitoring van WMO-plichtig en HMC geinitieerd onderzoek werkt het wetenschapsbureau samen met de Tapas Group.

Het wetenschapsbureau kan hulp bieden bij vragen rondom wetenschappelijk onderzoek over bijvoorbeeld:

 • het schrijven van een onderzoeksprotocol en/of informatiebrief;
 • onderzoeksvraag of -opzet;
 • sample size;
 • uitvoering;
 • datamanagement;
 • statistische analyse;
 • rapportage van resultaten en (her)schrijven van een artikel;
 • opstellen van een transparante onderzoeksbegroting;
 • werken volgens Good Clinical Practice (GCP);
 • tips bij fondsenwerving;
 • monitoring van onderzoek.

Tevens organiseert het wetenschapsbureau met regelmaat een GCP-cursus.

De medewerkers van het wetenschapsbureau zijn goed geinformeerd over de wet- en regelgeving bij wetenschappelijk onderzoek, mogelijke veranderingen daarin en consequenties hiervan voor de praktijk. Zij dragen dit actief uit in het ziekenhuis.

Het wetenschapsbureau is te bereiken via wetenschapsbureau@landsteiner.nl.

Controleprocedure

Na aanmaken/aanmelden van je onderzoek in Castor SMS wordt de controleprocedure via het wetenschapsbureau opgestart. Alle bijbehorende studiedocumenten worden bekeken door het wetenschapsbureau, hierbij is veel aandacht voor privacy-aspecten van het onderzoek. Indien ook een aanvraag bij het wetenschapsfonds wordt gedaan, wordt deze beoordeeld door twee leden van de wetenschapscommissie. Aanvragen wetenschapsfonds die hoger zijn dan €10.000 worden plenair besproken in de vergadering van de wetenschapscommissie. Het contract wordt beoordeeld door een jurist en de begroting wordt gecontroleerd door een financial controller. De verschillende stappen uit deze procedure worden zoveel mogelijk parallel aan elkaar in gang gezet. Het wetenschapsbureau coördineert en ondersteunt deze procedure.

Voor gesponsord onderzoek geldt een tarief van €1000,- voor de controleprocedure. De sponsor van het onderzoek ontvangt, na indiening van het onderzoeksdossier, hiervoor een factuur. Dit bedrag komt ten gunste van het wetenschapsfonds. Voor onderzoek dat gefinancierd wordt uit tweede geldstroom, waaronder ZONMW, KWF etc., is dit niet van toepassing.

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau op 088 - 979 1626.

Route