Rechten en plichten wetenschappelijk onderzoek

In de gezondheidszorg worden regelmatig nieuwe behandelmethoden en medicijnen ontdekt. Dit is mogelijk door wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek kan plaatsvinden met medische gegevens, lichaamsmateriaal of een combinatie van beiden. In HMC wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Gebruik van medische gegevens

In veel gevallen worden uw gegevens voor het gebruik voor wetenschappelijk onderzoek geanonimiseerd. Uw gegevens worden onder een code (dus niet op naam) verwerkt. Uw nadrukkelijke toestemming voor het gebruik van deze anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek is niet nodig. Wel kunt u, wanneer u bedenkingen heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor dit doel, dit doorgeven aan uw behandelend arts. Die zal daarvan een aantekening maken in uw medisch dossier en uw gegevens worden dan niet gebruikt. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Gebruik van lichaamsmateriaal

In het kader van diagnostisch onderzoek kan bij u lichaamsmateriaal (zoals bloed, urine en lichaamsweefsel) worden afgenomen. Dit materiaal wordt gearchiveerd door de afdeling Pathologie. Het is van groot belang dit materiaal, nadat het voor diagnostiek is gebruikt, voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen gebruiken. Om te garanderen dat op een verantwoorde wijze met lichaamsmateriaal wordt omgegaan, worden twee voorzorgsmaatregelen in acht genomen:

Het lichaamsmateriaal dat voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt, mag niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Dat wil zeggen dat voor de onderzoeker(s) op geen enkele wijze is te achterhalen dat het materiaal oorspronkelijk van u afkomstig is.
Het moet zeker zijn dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit aan uw behandelend arts doorgeven. Die zal daarvan een aantekening maken in uw medische dossier en uw gegevens worden dan niet gebruikt. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

In het geval dat het voor de gegevensverzameling van het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is dat de onderzoeker weet van wie de gegevens en/of het lichaamsmateriaal is (dus niet-anonieme gegevens of lichaamsmateriaal), vraagt uw behandelend arts u altijd vooraf om uw nadrukkelijke toestemming. In een enkel geval is toestemming voor het gebruik van niet-anonieme gegevens niet nodig. Dit is het geval als het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is of niet kan worden verlangd op grond van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.