Wetenschappelijk onderzoek doen in of met HMC

HMC is een opleidingsziekenhuis waar niet alleen topklinische zorg en opleiding, maar ook wetenschappelijk onderzoek centraal staat. Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Wij werken hiervoor samen met het Groene Hart ziekenhuis (GHZ) en hebben onze krachten gebundeld in het Het Landsteiner Instituut. De drie pijlers van het instituut zijn opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek.

Printknop

Wat kunnen we voor jou betekenen?

  • Medische bibliotheek (alleen toegankelijk voor medewerkers via HMC Centraal)
    In de Medische Bibliotheken van het Landsteiner Instituut kun je alle online en papieren boeken en tijdschriften, databanken en proefschriften vinden. Ook helpen bibliotheekmedewerkers bij diverse soorten literatuuronderzoek.
  • Trialbureau
    Het Trialbureau ondersteunt medisch specialisten van HMC bij het uitvoeren van (delen van) project en datamanagement van klinisch wetenschappelijk onderzoek volgens de daartoe geldende (Good Clinical Practice) richtlijnen.
  • Wetenschapsbureau
    Bij het wetenschapsbureau kan wetenschappelijk onderzoek aangemeld worden. Na het doorlopen van de controleprocedure adviseert de wetenschapscommissie de Raad van Bestuur over het al dan niet goedkeuren van het wetenschappelijk onderzoek.