Veelgestelde vragen

Wat verandert er?

HMC kiest koers voor de toekomst >>

Is de veiligheid van de zorg wel gewaarborgd, kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen?

Zeker. In onze plannen voldoen wij aan alle normen die er in Nederland gelden voor acute en veilige zorg.
Die normen zijn:

 • Ambulances moeten na een oproep binnen 15 minuten ter plaatse zijn.
 • Negentig procent van de inwoners in een gebied moet binnen 30 minuten met de auto bij een huisartsenpost kunnen komen.
 • Patiënten die spoedeisende hulp of acute verloskunde nodig hebben, moeten binnen 45 minuten een ziekenhuis kunnen bereiken met een ambulance.

Ook als HMC Bronovo in de toekomst in zijn huidige vorm sluit, kan in de regio Haaglanden nog ruimschoots aan deze normen worden voldaan.

REDEN EN PROCES TOEKOMSTVERKENNING EN TOEKOMSTPLANNEN

Waarom heeft HMC toekomstverkenningen uitgevoerd?

HMC wil de beste zorg bieden aan alle inwoners van de regio Haaglanden. Om dit te kunnen doen, is het noodzakelijk om in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en de zorg. Door nu keuzes te maken, zorgt HMC ervoor dat de zorg in de toekomst goed en toegankelijk blijft.
De belangrijkste ontwikkelingen waardoor HMC de koers moest heroverwegen, zijn:

 • Stijgende zorgvraag, meer oudere mensen in regio Haaglanden
  In de regio Haaglanden wonen 1,4 miljoen mensen, en dat worden er nog steeds meer. Daarbij worden we samen steeds ouder. HMC wil investeren om ook in de toekomst gezien deze ontwikkelingen de beste zorg te kunnen blijven bieden.
 • Stijgende zorgkosten, financiële afspraken hoofdlijnenakkoord en prijsdruk verzekeraars
  De inkomsten van ziekenhuizen staan onder druk. Dit komt doordat we er als maatschappij voor hebben gekozen om in de toekomst meer zorg dichtbij huis te verlenen in plaats van in het ziekenhuis. Dit is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord van de minister van Medische Zorg met onder andere de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de patiëntenorganisaties en de federatie van medisch specialisten. Maar de kosten van de ziekenhuizen blijven toenemen. Als de opbrengsten achterblijven, betekent dit dat HMC kritisch moet kijken naar die kosten.
 • Arbeidsmarktkrapte, schaarste geschoold zorgpersoneel
  Er is een landelijk tekort aan (gespecialiseerde) zorgmedewerkers. Het betekent dat HMC zijn medewerkers zoveel mogelijk moet “boeien en binden” en zo gericht mogelijk moet inzetten.
 • Digitalisering, innovaties en technologische vernieuwingen, nieuwe mogelijkheden voor de beste zorg op de juiste plek
  Patiënten kunnen voor steeds meer zorg terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in een zorgcentrum in de wijk of gewoon thuis. Mensen maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen om zorg op afstand te krijgen. HMC wil meer investeren in deze ontwikkelingen, omdat ze passen bij het streven om de zorg meer te organiseren zoals de patiënt dat wil.

Hoe is HMC tot deze plannen gekomen?

Dit is een zorgvuldig proces geweest, dat al enkele jaren loopt. Het afgelopen jaar is intensief overlegd met verschillende belanghebbenden: onder andere de medezeggenschapsorganen, medewerkers, de zorgverzekeraars en de bank. We hebben alle opties overwogen. Uitgangspunt is om kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven leveren aan de inwoners van de regio Haaglanden. Om dat te kunnen blijven waarmaken, zullen we als ziekenhuis onze werkwijze moeten veranderen. De uitkomst van het proces is de koers die HMC op 24 januari 2019 gepresenteerd heeft.

Wie zijn betrokken bij deze plannen?

Hierover hebben gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, de bank maar ook gemeenten en het Ministerie van VWS. De betrokkenheid bij al deze partijen was en is groot. Op 24 januari 2019 hebben we de uitkomsten van de verkenningen gedeeld met onze medewerkers en de buitenwereld.

Gaat het slecht met HMC?

HMC is een financieel gezond ziekenhuis met voldoende financiële buffers. Dit is nog eens onderschreven in een recente benchmark van accountantsbureau BDO. Ook levert HMC kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg. HMC is een gewaardeerd topklinisch ziekenhuis met een zeer goede reputatie op meerdere specialismen. HMC scoorde in 2018 niet voor niets een 8e plaats in de AD-ranking van de in totaal 26 Topklinische ziekenhuizen in Nederland. HMC is in een prima positie om tijdig in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en de zorg.

Waarom kan HMC niet drie ziekenhuizen houden?

Zorg zal in de toekomst steeds meer plaatsvinden op plekken dichtbij mensen. Voor echt complexe behandelingen gaan patiënten dan naar een ziekenhuis. Daarom zet HMC in op locaties bij u in de buurt waar we samenwerken met huisartsen en andere zorgverleners. Voor complexe behandelingen kunt u naar een ziekenhuis. Deze beweging volgend is het niet meer nodig om drie ziekenhuizen te hebben.

Waarom sluit HMC Bronovo?

Het sluiten van HMC Bronovo is geen doel op zich. Wij zetten ons in om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden. Dit doen we door de zorg dichtbij de patiënt te organiseren waar het kan en in het ziekenhuis waar nodig. De acute en hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in HMC Westeinde. HMC Antoniushove wordt de komende jaren omgevormd tot het centrum voor planbare zorg. Ook is daar het Universitair Kanker Centrum (UKC) gevestigd, het samenwerkingsverband tussen HMC en LUMC op het gebied van oncologie. Dit samenwerkingsverband zal verder worden uitgebouwd.

In de komende 3 tot 5 jaar zal de planbare zorg in HMC Bronovo op een hoger plan worden gebracht, met kortere toegangstijden en nog betere service. Omdat er geen noodzaak meer is om de zorg op drie locaties te blijven leveren, gaat de planbare zorg tussen 2022-2024 over naar HMC Antoniushove. HMC Antoniushove is grotendeels al gerenoveerd en ligt centraal in de regio, met uitstekende OV-verbindingen (randstadrail 19 en tramlijnen 2 en 6). Het ziekenhuis is ook goed bereikbaar met de auto. HMC Bronovo is nog slechts beperkt gerenoveerd en de extra benodigde investeringen om HMC Bronovo open te houden zijn in de prognoseperiode 2019-2036 ca. 90 miljoen euro hoger dan die voor het openhouden van HMC Antoniushove. HMC Westeinde ligt het meest centraal. HMC kiest er sowieso voor om dichtbij de inwoners in het hart van de stad te zijn. HMC Westeinde is de locatie waaromheen veel mensen wonen. Dit ziekenhuis is door de centrale ligging zeer goed bereikbaar voor de acute en hoogcomplexe zorg en beschikt over uitstekende OV-verbindingen: randstadrail 3 en 4 en tramlijnen 2 en 6.

Wat is de status van de plannen van HMC? Zijn deze definitief?

Nee, het zijn plannen waarover nog geen definitief besluit heeft plaatsgevonden. Wel geloven wij dat dit de koers is die we moeten gaan om in de toekomst kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg te kunnen blijven bieden aan de inwoners van de stad Den Haag en de regio Haaglanden. De komende tijd zullen wij onze plannen in dialoog met alle belanghebbenden toetsen op draagvlak. Zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen, zullen we zorgvuldig wegen. Daarna zal pas besluitvorming plaatsvinden.

PRAKTISCHE UITVOERING TOEKOMSTPLAN

Hoe worden patiënten en omwonenden van de locaties op de hoogte gehouden van de veranderingen?

HMC zal patiënten en omwonenden actief informeren over de veranderingen. Denk daarbij aan de gevolgen voor hun behandeling, eventueel noodzakelijke bouwactiviteiten, parkeeroplossingen, hoe we overlast voorkomen, enzovoorts. Er is bovendien een speciaal deel van website www.haaglandenmc.nl/toekomst ingericht over de ontwikkelingen binnen HMC. Bij concrete veranderingen zullen door middel van Q&A’s de belangrijkste vragen van antwoorden worden voorzien. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om HMC via (social) media te benaderen met vragen.

HMC Westeinde

Wat is acute zorg?

Acute zorg is zorg die niet kan wachten. De meeste acute zorgvragen beginnen op de SEH of op de verlosafdeling. Ook de medewerkers op de operatiekamers, de intensive care en de verpleegafdelingen staan dag en nacht paraat om acute zorg te verlenen. Bijna alle patiënten kunnen na behandeling terug naar huis of naar het verpleeghuis.

Is HMC Westeinde goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto?

HMC Westeinde is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De tramlijnen 2, 3, en 4 stoppen voor de hoofdingang. HMC breidt het aantal parkeerplaatsen uit bij deze locatie. In 2019 met behulp van een tijdelijke extra parkeervoorziening, vanaf 2020/2021 door de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. HMC verbetert bovendien in samenwerking met de gemeente Den Haag de verkeerssituatie bij HMC Westeinde. Dat moet de doorstroming voor auto’s verbeteren op het tracé Lijnbaan – Westeinde – ingang parkeervoorziening.

Waarom gaat alle moeder- en kindzorg naar HMC Westeinde?

Veel moeder- en kindzorg is acute zorg, en door deze op één locatie te concentreren biedt HMC patiënten de best mogelijke zorg. Zo kunnen we ook passende zorg bieden als een bevalling minder voorspoedig verloopt dan gehoopt. Op HMC Westeinde zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gynaecologen en kinderartsen in huis voor eventuele spoedingrepen. We beschikken na de verhuizing van alle moeder- en kindzorg naar HMC Westeinde straks ook over de faciliteiten om echt gezinsgerichte zorg te bieden.

Waar komt de moeder- en kindzorg in HMC Westeinde?

In 2019 komt er een tijdelijk, maar comfortabel Moeder en Kind Centrum op het terrein van HMC Westeinde. Deze tijdelijke huisvesting wordt gebruikt tot HMC Westeinde is gerenoveerd. Op dat moment krijgt ook het Moeder en Kind Centrum een plek in de vernieuwde kliniek van HMC Westeinde.

HMC Westeinde is een oud gebouw, ik vind het niet fijn om daar te moeten bevallen. Wat gaat u daaraan doen?


De komende jaren gaan we het gebouw volledig moderniseren, waarbij er ook plaats is voor een prachtig nieuw Moeder en Kind Centrum. Daar zal volgens de principes van gezinsgerichte zorg (family centered care) zorg verleend gaan worden. De vernieuwing van HMC Westeinde zal naar verwachting uiterlijk in 2024 klaar zijn. Tot die tijd wordt de zorg voor moeder en kind vanuit een tijdelijke, maar hoogwaardige huisvesting verleend.

HMC Bronovo

Wanneer verhuist de moeder- en kindzorg?

In 2019 verhuist de moeder- en kindzorg van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Daar zal eind dit jaar een hoogwaardige tijdelijke voorziening voor het Moeder en Kind Centrum gerealiseerd worden. De precieze verhuisdatum staat nog niet vast, maar we zullen u hier ruim van tevoren over informeren. Voor én na de verhuizing kunt u rekenen op goede zorg, door de mensen die u kent en vertrouwt.

Wat gebeurt er met de huisartsenpost (HAP) op HMC Bronovo als de spoedeisende hulp hier midden 2019 verdwijnt?

In overleg met de huisartsen en andere direct betrokkenen wordt een keuze gemaakt om de huisartsenpost (HAP) op HMC Bronovo te houden of te verplaatsen naar een andere, goed toegankelijke locatie. Zodra daar meer over bekend is, laten we het natuurlijk weten.

Hoe verhoudt het recent geopende endometriosecentrum zich met de sluiting van HMC Bronovo. Waar gaat dit centrum naar toe?

Endometriose in Balans zal poliklinische en laagcomplexe ingrepen tot uiterlijk 2024 blijven uitvoeren in HMC Bronovo als planbare zorg. Meer ingrijpende behandelingen zullen uiterlijk medio 2019 worden verplaatst naar HMC Antoniushove.

Wat gebeurt er met de leegstand in HMC Bronovo?

Na concentratie van de acute zorg in HMC Westeinde zal de planbare zorg worden geconcentreerd in HMC Bronovo. Na 2022 wordt de volledige planbare zorg verplaatst naar HMC Antoniushove. Op termijn zal het gebouw van HMC Bronovo (in delen) anders worden benut of worden gesloten.

HMC Antoniushove

Voor welke zorg kan ik straks terecht in HMC Antoniushove?

Het huidige zorgaanbod van HMC Antoniushove verandert tot 2022-2024 niet. Wel zal komende jaren het Universitair Kanker Centrum (UKC), het samenwerkingsverband met het LUMC voor top oncologische zorg, verder worden uitgebreid. In de periode 2022-2024 verhuizen daarnaast de planbare ingrepen en een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo naar HMC Antoniushove.

Heeft HMC Antoniushove genoeg ruimte om een deel van de zorg van HMC Bronovo over te nemen?

De kliniek, de polikliniek en het operatiecomplex van HMC Antoniushove worden de komende jaren verder vernieuwd. Ze bieden dan voldoende plaats aan de zorg die vanaf 2022 overkomt van HMC Bronovo.

Welke voordelen hebben patiënten na 2022 van het verplaatsen van alle planbare zorg naar HMC Antoniushove?

HMC Antoniushove is recent ingrijpend verbouwd en heeft er toen veel nieuwe voorzieningen bijgekregen. In de jaren 2020-2022 komen er nog meer voorzieningen bij. Het ziekenhuis is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer en heeft een frisse en moderne uitstraling. De verpleegafdelingen zijn van uitstekend niveau. Patiënten waarderen de zorg in HMC Antoniushove erg, zo blijkt uit onderzoek.

Is HMC Antoniushove goed te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto?

HMC Antoniushove is zeer goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Tram 2, 6 en 19 hebben een halte direct bij de entree van het ziekenhuis. Voor de auto ligt HMC Antoniushove dicht bij een afslag van de ringweg van de regio Haaglanden (N14).
HMC Antoniushove heeft veel parkeerruimte, die - waar nodig - ook relatief makkelijk kan worden uitgebreid.

Komt er weer een SEH in HMC Antoniushove?

Nee.

HMC Zorg dichtbij

HMC zegt meer zorg dichtbij patiënten te organiseren. Zijn er al concrete voorbeelden?

Samen met patiënten en verwijzers kijkt HMC welke zorg er thuis, in de praktijk of in de wijk gegeven kan worden. In de regio organiseren we steeds meer zorg samen. Op de LUMC campus werkt HMC mee aan het programma ‘Gezond en Gelukkig Den Haag’, met een wijkgerichte aanpak voor onder andere kwetsbare ouderen en mensen met hartfalen. Met de huisartsen (Hadocs, SHG, Arts en Zorg) en het Haga ziekenhuis maakt HMC Regionale Transmurale Afspraken (RTA) en zorgpaden (Haagse suiker, Haagse nieren, Haagse vaten en Haagse longen). Verschillende HMC-specialisten (onder andere van Orthopedie en Cardiologie) voeren al consulten uit met en bij de huisarts in de praktijk. Ook kunnen verwijzers steeds meer diagnostiek of teleconsulten aanvragen. Patiënten kunnen beeldbellen met hun specialist. Patiënten die nu nog vaak in het ziekenhuis moeten zijn, hebben dan thuis via computer of tablet contact met hun zorgverlener. Dit bespaart hen veel tijd en energie. HMC zal dit soort samenwerkingen verder gaan uitbreiden met de patiënt en de huisarts, specialist en verzorgenden thuis en in de wijk. HMC kijkt ook of patiënten die chronisch zorg nodig hebben vaker in de wijk ondersteund kunnen worden. HMC ontwikkelt verder samen met bewoners, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars een vernieuwend zorgconcept voor Den Haag Noord/Oost.

Hoe ziet dat vernieuwend zorgconcept eruit?

Dit zorgconcept wordt samen ontwikkeld en moet nog vormgegeven worden. Er kan hierbij worden gedacht aan een huisartsenpost, bedden waarin patiënten die geen ziekenhuiszorg nodig hebben tijdelijk kunnen worden verzorgd, gezamenlijke spreekuren van huisartsen en medisch specialisten en de mogelijkheid voor een consult met een in ouderen gespecialiseerde arts (geriater, specialist ouderengeneeskunde). Wellicht aangevuld door een WMO-loket van de gemeente en dagopvang voor kwetsbare ouderen/dementerenden.

VRAGEN

Waar kunnen patiënten terecht met vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst

We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw behandeling. Voor specifieke vragen rondom uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met

Waar kunnen verwijzers terecht met vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst en op www.haaglandenmc.nl/verwijzers

Waar kunnen omwonenden terecht met vragen?

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op het speciale deel ‘Toekomst HMC’ op onze website www.haaglandenmc.nl/toekomst. We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw leefomgeving. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met