Topklinisch opleidingsziekenhuis

HMC is een van de 27 topklinische ziekenhuizen van Nederland en aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Onze zorgprofessionals zijn gedreven om alle patiënten elke dag de beste zorg te geven.

Wat is een topklinisch ziekenhuis? En hoe geeft HMC hier invulling aan?

Printknop

onderzoek

Aandacht voor opleiding en ontwikkeling

stzlogoTopklinische ziekenhuizen als HMC leiden artsen, verpleegkundigen en mensen met andere paramedische beroepen op. Op álle specialismen zijn er opleidingen, trainingen en leergangen.

Jaarlijks zijn er zo’n 100 aios in 26 medische vervolgopleidingen, meer dan 100 leerlingen die de MBO en HBO verpleegkunde volgen en tientallen verpleegkundigen die een vervolgopleiding doen. Vergeet ook onze verpleegkundig specialisten, physician assistents en doktersassistenten in opleiding niet, net als de collega’s die een medisch ondersteunende opleiding volgen. Wij werken nauw samen met opleidingscentra en -ziekenhuizen in de regio, waaronder het Leids Universitair Medisch Centrum en de Haagse Hoge School.

Daarnaast organiseren we leergangen en trainingen voor alle beroepsgroepen binnen HMC. We kiezen daarbij bewust om de ontwikkeling en uitvoering hiervan zoveel mogelijk in HMC en met elkaar te doen.
We dagen onze zorgprofessionals uit zich te blijven ontwikkelen. Het is voor hen een belangrijke reden om in ons ziekenhuis te willen werken.

Praktijk en patiëntgericht onderzoek

onderzoek3.jpgIn topklinische ziekenhuizen is het doen van wetenschappelijk onderzoek vanzelfsprekend. Wij zien onderzoek als een manier om de zorg te evalueren en beter te maken. Voor wetenschappelijk onderzoek werkt HMC onder meer samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit leidt regelmatig tot wetenschappelijke publicaties, die op nationale en internationale belangstelling kunnen rekenen. Maar we zien vooral de praktische meerwaarde. Onderzoek kan leiden tot nieuwe behandelmethodes en technieken en efficiëntere en effectievere manieren van werken. Die maken de zorg in ons ziekenhuis beter.

Vooruitstrevend en praktisch in innovatie

Een topklinisch ziekenhuis moedigt innovatie aan. Bij ons staat verbetering van een behandeling, kwaliteit en/of efficiëntie voor de patiënt centraal. In HMC voeren we complexe behandelingen uit met de nieuwste medische technologie. Voor digitale innovaties volgen we nauwgezet de landelijke trends en ontwikkelingen en sluiten we aan bij bewezen innovaties. Maar we vinden ook regelmatig zelf iets nieuws uit. Dit varieert van een handige app tot een leergang Digitale zorgtransformatie voor medisch specialisten. Zorgprofessionals in HMC zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe manieren om de zorg nog beter te maken.

Onze topklinische functies

Naast de basiszorg bieden topklinische ziekenhuizen als HMC voor een aantal specialismen bijzondere, complexe zorg. Deze bijzondere zorg noemen we topklinische zorgfuncties. Met deze topklinische zorgfuncties bereiken we ook patiënten buiten onze regio.

Topklinische zorgfuncties zijn opgezet rond een aandoening, een bijzondere behandeling of een specifieke onderzoeksfunctie. Ze moeten voldoen aan 8 criteria. Een onafhankelijke commissie beoordeelt of de zorgfunctie aan deze eisen voldoet. Is dat het geval, volgt de erkenning en daarna vermelding in het STZ-topklinisch zorgregister.

Ons ziekenhuis heeft erkenningen voor de volgende topklinische functies:

Video

Voor nog meer informatie bekijk de video >>

video topklinisch opleidingsziekenhuis