Stichting Bewegen Tegen Kanker

HMC en stichting Tegenkracht zijn in 2019 een samenwerking gestart. Stichting Tegenkracht heeft als doel om kankerpatiënten te laten sporten. Sporten is goed voor mensen die bijvoorbeeld chemotherapie ondergaan en helpt tegen vermoeidheid.

Printknop

Kankerpatiënten die sporten herstellen sneller

Aan het sportplan Tegenkracht zijn kosten verbonden die gedeeltelijk of geheel worden vergoed door zorgverzekeraars. Daarnaast heeft Tegenkracht een samenwerking voor het sportplan op maat met een aantal bedrijven en instellingen.

De afgelopen jaren heeft HMC met de stichting Bewegen Tegen Kanker (BTK) tijdens tal van evenementen, zoals spinning marathons, deelname aan de CPC-Loop en de ADO Fun Run, geld bij elkaar gesport. Uit handen van HMC chirurg-oncoloog, manager van het Kankercentrum en voorzitter van BTK, Onno Guicherit ontving stichting Tegenkracht een cheque ter waarde van maar liefst € 25.000,-. Dit bedrag wordt ingezet om kankerpatiënten van HMC, die zelf geen geld hebben om te sporten, te laten deelnemen aan het sportplan Tegenkracht (folder - pdf).

tegenkracht.png

Bewegen tijdens en na de behandeling van kanker heeft veel voordelen

Eén van de grootste klachten tijdens en na behandeling van chemotherapie, bestraling of een operatie is vermoeidheid. Wanneer u beweegt, kan de vermoeidheid verminderen. Ook verbetert de lichamelijke conditie en daarmee kwaliteit van leven in het algemeen. Bewegen tijdens chemotherapie kan er voor zorgen dat de chemotherapie beter kan worden verdragen, er een kleiner risico is op voortijdig stoppen of bijstellen van de chemotherapie en weer sneller kwaliteit van leven kan worden hervat.

Als u wilt deelnemen aan een oncologische beweegprogramma in HMC, dan heeft u een verwijzing van de oncoloog nodig. Onze afdeling Fysiotherapie neemt vervolgens contact met u op om te bepalen of een medische keuring door één van onze sportartsen noodzakelijk is voordat u kunt starten met het oncologische beweegprogramma. Helaas worden deze oncologische beweegprogramma’s niet of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars.

Steun de stichting Bewegen Tegen Kanker

BTK blijft zich inspannen voor het sportplan Tegenkracht. BTK is blij met alle giften! Er bestaat niet zoiets als een te kleine donatie. Ook daarmee kunnen we al een hoop doen. Alle steun is welkom!
Wilt u ook donoren? Ga dan naar de website: https://supportanddonate.com/charity/10/bewegen-tegen-kanker-

btk.png

 

ANBI-gegegevens

Stichting Bewegen Tegen Kanker is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften met een ANBI-status kunnen belastingvoordeel opleveren. Dit geldt voor eenmalige en periodieke giften. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RSIN

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van stichting Bewegen Tegen Kanker: 852925396

Bezoekadres

Stichting Bewegen Tegen Kanker, Lijnbaan 32, 2512VA ’s-Gravenhage

Bestuurssamenstelling/ namen bestuursleden

  • Dhr. O.R. Guicherit, voorzitter
  • Dhr. P. Koopmans, secretaris-penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen voor de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden
geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van mensen die worden geraakt door kanker, door te voorzien in gemakken die kunnen bijdragen aan het streven naar een optimale gezondheid en kwaliteit van leven.
De stichting tracht haar doel te bereiken door (a) het werven van geldmiddelen bij natuurlijke personen, bedrijven, overheden en insteIIingen; (b) het verlenen van directe en indirecte ondersteuning in welke vorm dan ook, met uitzondering van ondersteuning van geldelijke aard aan individuele personen.
De stichting is geen zorginstelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en verleent geen directe zorg als bedoeld in die wet.
De stichting is in 2019 een samenwerking aangegaan met de stichting Tegenkracht.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting Bewegen Tegen Kanker: Het ondersteunen van mensen die
worden geraakt door kanker, waaronder patiënten en hun familieleden, door te voorzien in gemakken die kunnen bijdragen aan het streven naar een optimale gezondheid en kwaliteit van leven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten (pdf).

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording kunt u terugvinden in de jaarrekening 2019 (pdf).