Landsteiner Instituut

Printknop

Het Landsteiner Instituut is onderdeel van HMC. Het maakt zich sterk voor het bevorderen van de professionaliteit in onze organisatie met als doel te zorgen voor gekwalificeerde beroepsbeoefenaren die hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Pijlers

De 3 pijlers van het instituut zijn:

  1. opleiding
  2. ontwikkeling van medewerkers
  3. wetenschappelijk onderzoek

Samenwerking

In de regio werkt het Landsteiner Instituut nauw samen met vele onderwijsinstellingen en leerhuizen/opleidingsafdelingen van collega ziekenhuizen. Het Landsteiner Instituut is nauw verbonden met het LUMC en maakt deel uit van landelijke netwerken op het gebied van opleiding, ontwikkeling van medewerkers en wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie?

Zie voor meer informatie over pijler 3. Wetenschappelijk onderzoek en de medische bibliotheek vanuit het Landsteiner.

Informatie over opleiding en ontwikkeling is beschikbaar via het intranet van HMC.