Corporate Governance

Printknop

De raad van toezicht en raad van bestuur van HMC onderschrijven de uitgangspunten van Governancecode Zorg 2017  die is opgesteld door ActiZ, GAZ Nederland, NFU, HVZ en VGN verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ).