Cliëntenraad

In HMC is een cliëntenraad actief. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten die gebruikmaken van het ziekenhuis. Wat doet de cliëntenraad en hoe komt u in contact met de raad?

Vacature

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Wat is een cliëntenraad?

Ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen zijn verplicht een eigen cliëntenraad samen te stellen. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. De raad van bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Waarom adviseert de cliëntenraad?

Voor de cliëntenraad staat een goede patiëntenzorg voorop. Met deze blik adviseren we de raad van bestuur en leveren zo een actieve bijdrage aan de zorgverlening in HMC. De cliëntenraad adviseert onder andere over:

 • de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten;
 • financiële zaken;
 • reorganisatie;
 • bouw en verbouw.

adviesaanvragen_van_de_raad_van_bestuur_aan_de_clientenraad_en_samenstelling_van_de_clientenraad.pdf

Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit maximaal negen personen die HMC uit eigen ervaring kennen en zelf patiënt zijn (geweest). De samenstelling is als volgt:

 • mw. drs. M.J. Grijns, MBA, voorzitter
 • mw. drs. I. Veldhoven - van der Linden, secretaris
 • mw. mr. F.D. Günes
 • dhr. drs. G.P. Jöbsis
 • mw. drs. B. Kamp
 • mw. drs. H.A. Kruijswijk
 • mw. drs. V. Mehring von Lillienskiold
 • dhr. W.A.M. Wooning

Mw. M. Köhne is ambtelijk secretaris.

Aan de leden van de cliëntenraad wordt een aantal eisen gesteld, o.a.:

 • brede belangstelling met betrekking tot de gezondheidszorg;
 • bekendheid met HMC;
 • ervaring of interesse in het reilen en zeilen van een organisatie;
 • goed in staat zijn om vanuit het algemeen belang van patiënten de zorg te beoordelen;
 • wonen in het verzorgingsgebied van HMC.

Periodiek vindt er een wisseling van cliëntenraadleden plaats. Als u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in de cliëntenraad, kunt u contact opnemen.

Overleg

De cliëntenraad heeft elke maand overleg met de raad van bestuur. Ten minste één keer per jaar is er overleg met de klachtenfunctionarissen, de afdeling kwaliteit en de commissie kwaliteit van de raad van toezicht. Regelmatig nodigt de cliëntenraad medewerkers van verschillende afdelingen uit voor overleg.

Contact

Het contact met de cliënten is voor de cliëntenraad onmisbaar. Uw ervaringen, opmerkingen, observaties, adviezen of vragen als patiënt of betrokkene bij HMC zijn van harte welkom. De cliëntenraad gaat niet over individuele klachten van patiënten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via het mailadres of per post:

Cliëntenraad HMC
Postbus 432
2501 CK Den Haag