Cliëntenraad HMC

De Cliëntenraad van HMC behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en iedereen die gebruikmaakt van het ziekenhuis.

Printknop

Wat doet de Cliëntenraad?

Voor de Cliëntenraad staat goede zorg voor alle patiënten voorop. Daarom is het belangrijk dat patiënten, mantelzorgers en bezoekers meedenken over wat er in het ziekenhuis gebeurt. De Cliëntenraad praat namens al deze mensen met de leiding van HMC (de raad van bestuur) over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten en bezoekers, zoals:

 • veilige zorg en privacy
 • voorzieningen voor patiënten
 • wachttijden
 • patiëntenparticipatie
 • de toekomstplannen van het ziekenhuis

De raad van bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad. De rol van de Cliëntenraad staat beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMZC).
Lees meer over het werk en de adviezen van de Cliëntenraad in het jaardocument 2019 (pdf).

Overleggen

De Cliëntenraad krijgt alle belangrijke informatie over de kwaliteit van de zorg en de toekomstplannen voor het ziekenhuis. De leden komen regelmatig bij elkaar voor overleg. Zij:

 • vergaderen elke maand
 • hebben iedere maand een overleg met de raad van bestuur
 • nodigen regelmatig medewerkers van verschillende afdelingen uit voor overleg
 • overleggen één keer per jaar met:
  • de klachtenfunctionarissen
  • de adviseur van de afdeling Kwaliteit en
  • de commissie Kwaliteit van de raad van toezicht

Leden

De Cliëntenraad bestaat uit mensen die HMC uit eigen ervaring kennen en zelf patiënt zijn (geweest). Zij moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Zij hebben brede belangstelling voor de gezondheidszorg.
 • Zij zijn bekend met HMC.
 • Zij hebben ervaring of interesse in het reilen en zeilen van een organisatie.
 • Zij zijn goed in staat om vanuit het algemeen belang van patiënten de zorg te beoordelen.
 • Zij wonen in het verzorgingsgebied van HMC.

De huidige Cliëntenraad bestaat uit:

 • mevrouw drs. M.J. (Marjolijn) Grijns MBA, voorzitter
 • de heer drs. S. (Sefa) Bagci
 • mevrouw mr. F.D. (Dilek) Günes-Yilmaz
 • mevrouw drs. W. (Wilma) de Haas
 • de heer drs. G.P. (Pieter) Jöbsis
 • mevrouw drs. B.S.A.C. (Barbara) Kamp
 • de heer drs. J.C. (Hanne) Muller
 • mevrouw drs. H.M. (Helma) Toxopeüs-Boerstoel

De ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad is mevrouw M. (Marlies) Aaldijk-Hellendoorn.

In de loop van de tijd wisselt de samenstelling van de Cliëntenraad. Als u interesse heeft om zitting te nemen in de Cliëntenraad, neem dan gerust contact met ons op.

Cliëntenpanel

Om te weten wat er leeft onder patiënten, hun familieleden en bezoekers vragen we regelmatig naar hun mening over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van het ziekenhuis. Hiervoor hebben we een Cliëntenpanel in het leven geroepen. Het Cliëntenpanel bestaat uit mensen die ervaring hebben met HMC als patiënt, familielid of bezoeker. De leden van het Cliëntenpanel ontvangen maximaal vijf keer per jaar een korte vragenlijst via e-mail. Daarin vragen wij om hun mening over verschillende onderwerpen. U kunt ook meedoen aan het Cliëntenpanel en meehelpen de zorg in HMC nog beter te maken.

Lees meer over het Cliëntenpanel

Contact

Voor de Cliëntenraad is het contact met u onmisbaar. Dus of u het ziekenhuis kent als patiënt, familielid of bezoeker: deel uw ervaringen, opmerkingen, tips en vragen met ons. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via clientenraadhmc@haaglandenmc.nl.

Heeft u een individuele klacht? Neem hiervoor a.u.b. contact op met de klachtenfunctionaris.

Jaarverslagen