Cliëntenraad HMC

De Cliëntenraad van HMC behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en iedereen die gebruikmaakt van het ziekenhuis.

Printknop

Wat doet de Cliëntenraad?

Voor de Cliëntenraad staat goede zorg voor alle patiënten voorop. Daarom is het belangrijk dat patiënten, mantelzorgers en bezoekers meedenken over wat er in het ziekenhuis gebeurt. De Cliëntenraad praat namens al deze mensen met de leiding van HMC (de raad van bestuur) over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten en bezoekers, zoals:

 • veilige zorg en privacy
 • voorzieningen voor patiënten
 • wachttijden
 • patiëntenparticipatie
 • de toekomstplannen van het ziekenhuis

De raad van bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad. De rol van de Cliëntenraad staat beschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMZC).
Lees meer over het werk en de adviezen van de Cliëntenraad in het jaardocument 2019 (pdf).

Vacature lid Cliëntenraad 

De cliëntenraad van HMC heeft plek voor twee leden! Ben jij woonachtig in de omgeving van een van onze ziekenhuislocaties? En heb je ooit te maken gehad met ons ziekenhuis? Beschik jij over juridische kennis of heb jij kennis van communicatie?

Lees dan verder en kom te weten wat jij voor ons kan betekenen >>

Overleggen

De Cliëntenraad krijgt alle belangrijke informatie over de kwaliteit van de zorg en de toekomstplannen voor het ziekenhuis. De leden komen regelmatig bij elkaar voor overleg. Zij:

 • vergaderen elke maand
 • hebben iedere maand een overleg met de raad van bestuur
 • nodigen regelmatig medewerkers van verschillende afdelingen uit voor overleg
 • overleggen één keer per jaar met:
  • de klachtenfunctionarissen
  • de adviseur van de afdeling Kwaliteit en
  • de commissie Kwaliteit van de raad van toezicht

 Leden

De Cliëntenraad bestaat uit mensen die HMC uit eigen ervaring kennen en zelf patiënt zijn (geweest). Zij moeten voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Zij hebben brede belangstelling voor de gezondheidszorg.
 • Zij zijn bekend met HMC.
 • Zij hebben ervaring of interesse in het reilen en zeilen van een organisatie.
 • Zij zijn goed in staat om vanuit het algemeen belang van patiënten de zorg te beoordelen.
 • Zij wonen in het verzorgingsgebied van HMC.

clientenraadhmc5

Klik op de namen van de leden (hieronder) om meer te lezen over hun ervaring en interesse.

De huidige Cliëntenraad bestaat uit:

Marjolijn Grijns (1969), voorzitter:
“De menselijke maat terugbrengen in publieke organisaties: dat is mijn drijfveer. Voor mij staat de mens voorop. Met die insteek ben ik ook in de Cliëntenraad van HMC gestapt. Daarbij helpt het dat ik zelf in de schoenen van de patiënt heb gestaan. Ik realiseer me dat het ingewikkeld is om een grote, complexe organisatie als HMC in alle opzichten patiëntgericht te maken. Maar dat is wel de grote uitdaging waarvoor we samen staan. Als voorzitter hecht ik aan een goed team en dat hebben we in deze Cliëntenraad zeker. Met onze verschillende kennis en achtergronden kunnen we de even diverse patiënten van het ziekenhuis goed vertegenwoordigen.”

Sefa Bagci (1973):
"Ik ben opgegroeid in Den Haag als kind van een Turks gastarbeidersgezin. Ik woon sinds 1977 in deze mooie stad, in de omgeving van de Westeinde ziekenhuis. Ik vind het belangrijk om mee te doen in de samenleving, om mee te praten en met elkaar in gesprek te gaan. Zo wil ik bijdragen aan onderlinge samenhang en solidariteit in de maatschappij. De Cliëntenraad heeft een diverse samenstelling en dat vind ik erg belangrijk. Het maakt dat ik als moslim theoloog graag mijn steentje bijdraag om de belangen van de patiënten van HMC te behartigen."

Wilma de Haas (1952):
“Als mantelzorger van mijn ouders heb ik veel tijd doorgebracht in de wachtkamers en spreekkamers van het ziekenhuis. In zo’n wachtkamer voelde ik me nooit echt welkom. ‘Ik zou die wachtkamers héél anders inrichten’, dacht ik dan. ‘Prettiger, niet zo op te kleine stoelen naast elkaar. En ook de privacy aan de balie zou beter kunnen. Maar tegen wie kun je dat zeggen?’ Het antwoord op die laatste vraag weet ik nu: tegen de Cliëntenraad. Als oud-mediaonderzoeker wil ik de Cliëntenraad helpen met het verzamelen van uw ideeën en meningen over HMC. We doen dit met korte, online vragenlijsten in een panel van (ex-)patiënten. Met uw inbreng kan de Cliëntenraad uw belangen nóg beter vertegenwoordigen. Word daarom lid van het Cliëntenpanel!”

Pieter Jöbsis (1953):
“De vraag of ik lid wilde worden van de Cliëntenraad, was een leuke verrassing. De reden om mij te benaderen was mijn financiële ervaring. Het leuke van de Cliëntenraad is dat we met een divers team werken aan maatschappelijk relevante onderwerpen. We zijn divers in de deskundigheid die we meebrengen en divers in onze achtergrond. HMC is een grote, professionele en complexe organisatie. Juist met dit diverse team kunnen we goed invloed uitoefenen op het beleid van dit ziekenhuis. Dat moet ten goede komen aan de vele patiënten die we vertegenwoordigen. Onze achterban is misschien wel de meest gevarieerde van heel Nederland.”

Barbara Kamp (1976):
“Als (familielid van een) patiënt heb ik ervaren hoe belangrijk het is om betrokken te worden bij behandelingen en controles in het ziekenhuis. Door mijn werk heb ik daarnaast veel kennis opgedaan over de ontwikkelingen en veranderingen in de zorg. Deze kennis en ervaringen gebruik ik als lid van de Cliëntenraad. Ik vind het waardevol dat elk lid van de Cliëntenraad andere kennis en ervaring heeft. Dat helpt bij het werk dat we samen doen: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de patiënten van HMC.”

Hanne Muller (1959):
"Ik woon sinds 1990 met mijn gezin in Den Haag. Als wij naar het ziekenhuis moeten, gaan wij naar een ziekenhuis van HMC. Ik heb Geneeskunde gestudeerd. Inmiddels houd ik me bezig met het ontwikkelen van medische software en de digitalisering van de zorg. Verbeteren van de kwaliteit van de zorg en bescherming van de privacy, zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Net zoals zorgen dat iedereen zijn gezondheidsgegevens kan inzien in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ik zet mijn kennis op deze gebieden graag in als lid van de Cliëntenraad van HMC."

Helma Toxopeüs (1954):
“Ik heb 32 jaar in Den Haag gewerkt als huisarts. In die tijd heb ik een goede band opgebouwd met mijn patiënten. Daardoor begrijp ik wat echt belangrijk voor hen is als zij ziek zijn of worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb als huisarts ook goede contacten opgebouwd met de specialisten in de Haagse ziekenhuizen. Ik hoop met mijn opgedane kennis en ervaringen een rol te kunnen spelen bij de veranderingen waarvoor HMC staat: veranderingen die uiteindelijk ten goede moeten komen van de patiënten en hun familie.”

De ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad is mw. M. (Marlies) Aaldijk-Hellendoorn.

In de loop van de tijd wisselt de samenstelling van de Cliëntenraad. Als u interesse heeft om zitting te nemen in de Cliëntenraad, neem dan gerust contact met ons op.

Cliëntenpanel

Om te weten wat er leeft onder patiënten, hun familieleden en bezoekers vragen we regelmatig naar hun mening over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van het ziekenhuis. Hiervoor hebben we een Cliëntenpanel in het leven geroepen. Het Cliëntenpanel bestaat uit mensen die ervaring hebben met HMC als patiënt, familielid of bezoeker. De leden van het Cliëntenpanel ontvangen maximaal vijf keer per jaar een korte vragenlijst via e-mail. Daarin vragen wij om hun mening over verschillende onderwerpen. U kunt ook meedoen aan het Cliëntenpanel en meehelpen de zorg in HMC nog beter te maken.

Lees meer over het Cliëntenpanel

Contact

Voor de Cliëntenraad is het contact met u onmisbaar. Dus of u het ziekenhuis kent als patiënt, familielid of bezoeker: deel uw ervaringen, opmerkingen, tips en vragen met ons. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via clientenraadhmc@haaglandenmc.nl.

Heeft u een individuele klacht? Neem hiervoor a.u.b. contact op met de klachtenfunctionaris.

Jaarverslagen