ANBI-status Stichting Haaglanden Medisch Centrum

Stichting Haaglanden Medisch Centrum (hierna: Stichting HMC) heeft als doel het bevorderen, verlenen en organiseren van gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord. De stichting is zich bewust van haar bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid bij al haar activiteiten.

Printknop

ANBI-rangschikking bij de Belastingdienst

Stichting HMC is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat Stichting HMC is erkend als instelling die het algemeen maatschappelijk belang dient. We zijn erg blij met deze erkenning, die zowel voor donateurs als voor de stichting voordelen oplevert.

Donateurs van ANBI’s genieten namelijk een belastingvoordeel. Zij kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast voorziet de ANBI-status in andere directe belastingvoordelen. Zo betaalt Stichting HMC bij erfenissen en andere schenkingen geen erf- of schenkbelasting. Met andere woorden: een geschonken bedrag kan volledig besteed worden aan onze statutaire doelstellingen in de gezondheidszorg. 

Een ANBI is verplicht om op de website bepaalde gegevens te publiceren, zoals informatie over het bestuur en de doelstellling van de organisatie, het beloningsbeleid en een globaal inzicht in de inkomsten en uitgaven. Wij doen dit via het standaardformulier van de Belastingdienst: Formulier Belastingdienst Haaglanden Medisch Centrum.pdf  (Publicatiedatum 22-06-2022).

Het RSIN-nummer of fiscaal nummer van de Stichting HMC is: 8542.75.319.
Kijk voor meer informatie over belastingvrij schenken op de website van de Belastingdienst.

Schenken

Wilt u meer weten over de giftenaftrek? Heeft u een specifieke wens of wilt u meer informatie over periodiek schenken, een fonds op naam of een nalatenschap? Neem dan contact op met onze financiële afdeling, via Secr-EAB@haaglandenmc.nl of telefoonnummer: 088-979 28 98.

Direct doneren

U kunt ook direct een donatie overmaken op rekeningnummer: NL37 INGB 0000481832, t.n.v. Stichting Haaglanden Medisch Centrum.

Iedere donatie, groot of klein, is bijzonder welkom. De basiszorg wordt uiteraard vanuit de reguliere financiering van het ziekenhuis geleverd. Met behulp van donaties kunnen we net dat beetje extra bieden om het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Denk hierbij aan het kindvriendelijk inrichten van behandelkamers, luxe rolstoelen voor het verplaatsen van patiënten of virtual realitybrillen voor pijnpatiënten. Wij bedanken al onze donateurs die het mogelijk maken iets extra’s te doen voor onze patiënten.

hmc_strategie_afbeelding.png