Patiëntveiligheid

Printknop

HMC doet er al het mogelijke aan om u de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Bij een behandeling of verblijf in een ziekenhuis kan iets onverwachts en onbedoeld anders uitpakken (complicaties en bijwerkingen) of verkeerd gaan. Daarom hebben we een actief patiëntveiligheidsbeleid waarmee we dergelijke situaties zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Zo vragen we bijvoorbeeld vaak naar uw naam en uw geboortedatum; zo weten we zeker dat we de goede patiënt zien. Ook hebben we strikte afspraken over handhygiëne; onze medewerkers ontsmetten hun handen voordat ze u behandelen of onderzoeken.

Verder laten we regelmatig zowel intern als extern toetsen of we veilig werken, bijvoorbeeld door het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) en tijdens ons jaarlijks gesprek over de kwaliteit van zorg met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Mochten er ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch ongewenste gebeurtenissen optreden, dan bespreken we dit met u en noteren we het in uw dossier. Incidenten onderzoeken we met een speciaal daarvoor getraind team, met als doel hiervan te leren. Ernstige gebeurtenissen rapporteren we aan de IGJ.

Wat kunt u zelf doen?

Ook u kunt bijdragen aan een veilige opname en/of behandeling in het ziekenhuis. Neem
bijvoorbeeld altijd een actueel medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. En vraag uitleg
als u iets niet begrijpt. Meer tips over uw bijdrage aan veilige zorg vindt u op onze website bij Voorbereiding afspraak of behandeling.