Patiëntveiligheid

HMC doet er alles aan om u de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Een behandeling of verblijf in een ziekenhuis is immers niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. Daarom hebben we een actief patiëntveiligheidsbeleid. U kunt ons helpen om veilige zorg te bieden. We laten regelmatig controleren of we veilig werken.

medicijnen 780

Patiëntveiligheid staat centraal in ons dagelijks handelen. Zo vragen we bijvoorbeeld heel
vaak naar uw naam en uw geboortedatum. Zo weten we zeker dat we de goede patiënt zien.
Ook hebben we strikte afspraken over handhygiëne: onze medewerkers ontsmetten altijd
hun handen voordat ze u behandelen of onderzoeken.

Wat kunt u zelf doen?

Ook u kunt bijdragen aan een veilige opname en/of behandeling in het ziekenhuis. Neem
bijvoorbeeld altijd een actueel medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. En vraag uitleg
als u iets niet begrijpt. Meer tips over uw bijdrage aan veilige zorg vindt u op onze website bij Voorbereiding afspraak of behandeling.

Controle

We onderzoeken regelmatig zelf hoe veilig we werken. Natuurlijk laten we ons ook door externe partijen controleren. Zo hebben we elk jaar een gesprek over de kwaliteit van onze zorg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast beoordeelt het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) eens in de 4 jaar of de procedures in ons ziekenhuis bijdragen aan veilige en kwalitatief goede zorg. Mochten er ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch ongewenste gebeurtenissen optreden, dan onderzoeken we dit met een speciaal daarvoor getraind team. Ernstige gebeurtenissen rapporteren we aan de IGZ.