Keurmerken

Kwaliteitsinstituten en patiëntenverenigingen kennen kwaliteitskeurmerken toe om inzicht te geven in de kwaliteit van behandelingen. HMC heeft diverse keurmerken en certificaten. Sommige keurmerken gelden voor het hele ziekenhuis, andere keurmerken gelden voor een specialisme.

Kwaliteitskeurmerken

 

NIAZ-geaccrediteerd

NIAZ-geaccrediteerd

HMC heeft in 2016 opnieuw de NIAZ-accreditatie gehaald. NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg en beoordeelt ons ziekenhuis eens in de 4 jaar. De NIAZ-accreditatie betekent dat de procedures in ons ziekenhuis bijdragen aan veilige en kwalitatief goede zorg. Het toont aan dat wij continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIAZ.

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

HMC Bronovo ontving in 2017 voor de derde keer het seniorenkeurmerk. Het keurmerk is een initiatief van de samenwerkende ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. De goede zorg van HMC, de coördinatie van de zorg via één aanspreekpunt, en de waarborging van continuïteit van de zorg na ontslag voldoen aan de eisen die door het keurmerk gesteld worden.

Kijk voor meer informatie over het keurmerk op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Smiley Kind en Ziekenhuis

Smiley Kind en Ziekenhuis

HMC Bronovo beschikt over een bronzen smiley van de Stichting Kind en Ziekenhuis voor de kinder- en kraamafdeling én voor de dagbehandeling. Voor HMC Westeinde geldt dit keurmerk voor de kinderafdeling. De smiley betekent dat de zorg voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis stelt. De criteria gaan bijvoorbeeld over de aanwezigheid van ouders bij het inleiden van de narcose en de verpleging door een kinderverpleegkundige.

Kijk voor meer informatie op de website van de stichting Kind en Ziekenhuis.

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer

Groen vinkje Stoma Zorgwijzer

HMC ontving voor de zorg voor stomapatiënten van de Nederlandse Stomavereniging het groene vinkje in de Stoma Zorgwijzer. Dat betekent dat we aan alle kwaliteitsnormen voor goede stomazorg voldoen. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de patiënt voorlichting krijgt van een stomaverpleegkundige. De normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en specialisten.

Kijk voor meer informatie op de Stoma Zorgwijzer.

Groen vinkje lymfeklierkankerzorg

Vinkje lymfeklierkankerzorg

HMC ontving het groene vinkje voor bloed- en lymfeklierkankerzorg van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dat betekent dat we voldoen aan minimaal 12 voorwaarden die meerdere patiëntenverenigingen hebben opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het zorgpad, de communicatie tussen arts en patiënt en de persoonlijke begeleiding.

Kijk voor meer informatie op de website van de NFK.

Kwaliteitskeurmerk spataderzorg

Kwaliteitskeurmerk Spataderzorg

HMC ontving in 2018 opnieuw het Spataderkeurmerk van de patiëntenvereniging Harteraad. Dat betekent dat mensen met spataderen in ons ziekenhuis kunnen rekenen op zorg die afgestemd is op wat zij belangrijk vinden. De kwaliteitscriteria van het keurmerk zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten.

Kijk voor meer informatie op de website van Harteraad.

Kwaliteitskeurmerk Vaatchirurgie

Kwaliteitskeurmerk Vaatchirurgie

HMC ontving in 2018 opnieuw het Vaatkeurmerk van de patiëntenvereniging Harteraad. Dit is een keurmerk voor behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Het keurmerk betekent dat de zorg voldoet aan de wensen en eisen van patiënten. De criteria worden jaarlijks aangepast aan nieuwe inzichten.

Kijk voor meer informatie op de website van Harteraad.

WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

BabyFriendly certificaat

HMC is BabyFriendly gecertificeerd. Wij hanteren dan ook het BabyFriendly logo. BabyFriendly heeft Vijf Standaarden geformuleerd waaraan elke organisatie moet voldoen om het BabyFriendly certificaat te behalen.

Kijk hiervoor op: https://www.babyfriendlynederland.nl/vijf-standaarden

Roze lintje Borstkankerzorg

Roze lintje Borstkankerzorg

HMC ontving in 2018 opnieuw het roze lintje voor goede borstkankerzorg van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Dit betekent dat het ziekenhuis patiëntgericht borstkankerzorg biedt. De Monitor Borstkankerzorg die de BVN hanteert, meet welke borstkankerzorg ziekenhuizen leveren en hoe patiënten die ervaren. De criteria worden jaarlijks aangescherpt.

Kijk voor meer informatie op de website monitorborstkankerzorg.nl.

Freya Pluim

Freya Pluim voor Fertiliteitszorg

HMC ontving in 2018 opnieuw de Freya Pluim voor fertiliteitszorg van patiëntenvereniging Freya. Dit betekent dat onze fertiliteitsbehandeling optimaal tegemoet komt aan de wensen en behoeften van mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De leden van Freya hebben de criteria voor de pluim opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van Freya.

Vinkje prostaatkanker

Vinkje prostaatkanker

HMC voldoet aan de voorwaarden die de Prostaatkankerstichting.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben vastgesteld voor goede prostaatkankerzorg. Een voorwaarde is bijvoorbeeld dat de patiënt een vast aanspreekpunt heeft tijdens de behandeling in het ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie op de website van de NFK.

Vinkje darmkankerzorg

Vinkje darmkankerzorg

HMC ontving in 2016 opnieuw het groene vinkje voor goede darmkankerzorg van de patiëntenorganisatie ‘Leven met kanker”. Dat betekent dat we voldoen aan de gestelde minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg.

Criteria voor goede reumazorg

HMC voldoet aan alle criteria voor goede reumazorg die het Reumafonds stelt. Alleen de wachttijden zijn soms langer dan 4 weken. Uiteraard kunnen patiënten met spoed direct terecht.

Kijk voor meer informatie op de website van het Reumafonds.

TMS

TMS Topsport Medisch Samenwerkingsverband

HMC is gecertificeerd als "Topsport Medisch Samenwerkingsverband" (TMS). Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Federatie van Sportmedische Instellingen.

Alle topsporters met A- en B- status moeten door een NOC*NSF erkende TMS-organisatie worden behandeld. Een TMS is een uitgebreide sportmedische instelling met een sportarts, sportfysiotherapeuten en een uitgebreid netwerk van (para)medici. Binnen HMC zijn er met de andere specialismen afspraken gemaakt over het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.

HKZ keurmerk