Keurmerken

HMC vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg continue wordt gemonitord en verder verbeterd. Daarom toetsen we onze zorg, zowel intern als extern.

Printknop

Qualicor Europe

Qualicor Europe accreditatie

HMC is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van Qualicor Europe. Deze accreditatie geeft aan dat de betreffende instelling op een veilige manier zorg biedt, zich doorlopend inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en werkt volgens de huidige inzichten.

Als HMC zijn we trots op deze belangrijke, ziekenhuisbrede kwaliteitsaccreditatie.
Kijk voor meer informatie op de website van Qualicor Europe.

Patiëntenverenigingen, verzekeraars en andere organisaties kennen ook verschillende kwaliteitskeurmerken toe. Een overzicht van de keurmerken die HMC heeft ontvangen, is hieronder weergegeven.

Groen vinkje lymfeklierkankerzorg

Vinkje lymfeklierkankerzorg

HMC ontving het groene vinkje voor bloed- en lymfeklierkankerzorg van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dat betekent dat we voldoen aan minimaal 12 voorwaarden die meerdere patiëntenverenigingen hebben opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het zorgpad, de communicatie tussen arts en patiënt en de persoonlijke begeleiding.

Kijk voor meer informatie op de website van de NFK.

Freya Pluim

Freya Pluim voor Fertiliteitszorg

HMC ontving in 2021 opnieuw de Freya Pluim voor fertiliteitszorg van patiëntenvereniging Freya. Dit betekent dat onze fertiliteitsbehandeling optimaal tegemoet komt aan de wensen en behoeften van mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De leden van Freya hebben de criteria voor de pluim opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van Freya.

Certificering SCAS

De afdeling sportgeneeskunde van HMC is eind 2018 voor 4 jaar gehercertificeerd door de SCAS. De SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) waarborgt de kwaliteit en veiligheid van alle sportmedische instellingen in Nederland, die aangesloten zijn bij de FSMI (Federatie van Sportmedische Instellingen). Aansluiting bij de FSMI is een voorwaarde voor vergoeding van sportmedische zorg dat buiten de basiszorg valt.

Kijk voor meer informatie op de website van de SCAS.

HKZ keurmerk

De afdeling Dialyse is sinds november 2018 en het HIV-behandelcentrum sinds maart 2019 in het bezit van het HKZ-keurmerk.

De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem is geëvalueerd en goedgekeurd door Loyd’s Register Quality Assurence. Het doel is het waarborgen van kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van de patiënt. Dit gebeurt samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg goed op orde en transparant is en de resultaten betrouwbaar zijn

Dit geldt voor het uitvoeren van alle soorten van dialyse, zowel in het ziekenhuis als thuis.
Voor het HIV-behandelcentrum betekent dat het centrum voldoet aan kwaliteitsnormen die hiv-patiënten, verpleegkundig consulenten, hiv-behandelaren (internist-infectiologen) en zorgverzekeraars hebben vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van HKZ.