Keurmerken

Kwaliteitsinstituten en patiëntenverenigingen kennen kwaliteitskeurmerken toe om inzicht te geven in de kwaliteit van behandelingen. HMC heeft diverse keurmerken en certificaten. Sommige keurmerken gelden voor het hele ziekenhuis, andere keurmerken gelden voor een specialisme.

Kwaliteitskeurmerken

 

NIAZ-geaccrediteerd

NIAZ-geaccrediteerd

HMC heeft in 2016 opnieuw de NIAZ-accreditatie gehaald. NIAZ is het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg en beoordeelt ons ziekenhuis eens in de 4 jaar. De NIAZ-accreditatie betekent dat de procedures in ons ziekenhuis bijdragen aan veilige en kwalitatief goede zorg. Het toont aan dat wij continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van onze zorg.

Kijk voor meer informatie op de website van het NIAZ.

Smiley Kind en Ziekenhuis

Smiley Kind en Ziekenhuis

Voor HMC Westeinde geldt dit keurmerk voor de kinderafdeling. De smiley betekent dat de zorg voldoet aan alle criteria die de stichting Kind en Ziekenhuis stelt. De criteria gaan bijvoorbeeld over de aanwezigheid van ouders bij het inleiden van de narcose en de verpleging door een kinderverpleegkundige.

Kijk voor meer informatie op de website van de stichting Kind en Ziekenhuis.

Groen vinkje lymfeklierkankerzorg

Vinkje lymfeklierkankerzorg

HMC ontving het groene vinkje voor bloed- en lymfeklierkankerzorg van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dat betekent dat we voldoen aan minimaal 12 voorwaarden die meerdere patiëntenverenigingen hebben opgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het zorgpad, de communicatie tussen arts en patiënt en de persoonlijke begeleiding.

Kijk voor meer informatie op de website van de NFK.

Kwaliteitskeurmerk spataderzorg

Kwaliteitskeurmerk Spataderzorg

HMC ontving in 2018 opnieuw het Spataderkeurmerk van de patiëntenvereniging Harteraad. Dat betekent dat mensen met spataderen in ons ziekenhuis kunnen rekenen op zorg die afgestemd is op wat zij belangrijk vinden. De kwaliteitscriteria van het keurmerk zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en vaatlaboranten.

Kijk voor meer informatie op de website van Harteraad.

Kwaliteitskeurmerk Vaatchirurgie

Kwaliteitskeurmerk Vaatchirurgie

HMC ontving in 2018 opnieuw het Vaatkeurmerk van de patiëntenvereniging Harteraad. Dit is een keurmerk voor behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals. Het keurmerk betekent dat de zorg voldoet aan de wensen en eisen van patiënten. De criteria worden jaarlijks aangepast aan nieuwe inzichten.

Kijk voor meer informatie op de website van Harteraad.

WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat

BabyFriendly certificaat

HMC is BabyFriendly gecertificeerd. Wij hanteren dan ook het BabyFriendly logo. BabyFriendly heeft Vijf Standaarden geformuleerd waaraan elke organisatie moet voldoen om het BabyFriendly certificaat te behalen.

Kijk hiervoor op: https://www.babyfriendlynederland.nl/vijf-standaarden

Roze lintje Borstkankerzorg

Roze lintje Borstkankerzorg

HMC ontving in 2019 opnieuw het roze lintje voor goede borstkankerzorg van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN). Dit betekent dat het ziekenhuis patiëntgericht borstkankerzorg biedt. De Monitor Borstkankerzorg die de BVN hanteert, meet welke borstkankerzorg ziekenhuizen leveren en hoe patiënten die ervaren. De criteria worden jaarlijks aangescherpt.

Kijk voor meer informatie op de website monitorborstkankerzorg.nl.

Freya Pluim

Freya Pluim voor Fertiliteitszorg

HMC ontving in 2018 opnieuw de Freya Pluim voor fertiliteitszorg van patiëntenvereniging Freya. Dit betekent dat onze fertiliteitsbehandeling optimaal tegemoet komt aan de wensen en behoeften van mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De leden van Freya hebben de criteria voor de pluim opgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van Freya.

Criteria voor goede reumazorg

HMC voldoet aan alle criteria voor goede reumazorg die het Reumafonds stelt. Alleen de wachttijden zijn soms langer dan 4 weken. Uiteraard kunnen patiënten met spoed direct terecht.

Kijk voor meer informatie op de website van het Reumafonds.

Certificering SCAS

De afdeling sportgeneeskunde van HMC is eind 2018 voor 4 jaar gehercertificeerd door de SCAS. De SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) waarborgt de kwaliteit en veiligheid van alle sportmedische instellingen in Nederland, die aangesloten zijn bij de FSMI (Federatie van Sportmedische Instellingen). Aansluiting bij de FSMI is een voorwaarde voor vergoeding van sportmedische zorg dat buiten de basiszorg valt.

Kijk voor meer informatie op de website van de SCAS.

HKZ keurmerk

De afdeling Dialyse is sinds november 2018 en het HIV-behandelcentrum sinds maart 2019 in het bezit van het HKZ-keurmerk.


De Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in zorg en welzijn. Het HKZ-keurmerk betekent dat het kwaliteitsmanagementsysteem is geëvalueerd en goedgekeurd door Loyd’s Register Quality Assurence. Het doel is het waarborgen van kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van de patiënt. Dit gebeurt samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg goed op orde en transparant is en de resultaten betrouwbaar zijn

Dit geldt voor het uitvoeren van alle soorten van dialyse, zowel in het ziekenhuis als thuis.
Voor het HIV-behandelcentrum betekent dat het centrum voldoet aan kwaliteitsnormen die hiv-patiënten, verpleegkundig consulenten, hiv-behandelaren (internist-infectiologen) en zorgverzekeraars hebben vastgesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van HKZ.