Kwaliteit en veiligheid

HMC wil u de best mogelijke zorg bieden. Daarom vragen wij dagelijks patiënten naar hun ervaringen met onze zorg. Zo verbeteren wij onze zorg continu. Wij laten de kwaliteit van onze zorg ook regelmatig beoordelen door onafhankelijke instanties en hebben diverse keurmerken die u inzicht geven in de kwaliteit van onze zorg.

Printknop

niaz 780

Patiënttevredenheid

We hebben u nodig om onze zorg te verbeteren. Daarom vragen wij u uw ervaringen met ons te delen. Dat kan op 2 manieren.

1.  Meedoen met het patiënttevredenheidsonderzoek

Wij doen continu onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten met een patiënttevredenheidsonderzoek. Dit is een vragenlijst die u anoniem en online kunt invullen. Wij gebruiken de resultaten om te onderzoeken wat goed gaat in ons ziekenhuis en wat beter kan.

Vragenlijst over de resultaten van uw behandeling in HMC
Soms ontvangt u een uitnodiging van HMC om een vragenlijst in te vullen over de resultaten van uw behandeling. Deze vragenlijst noemen we ook wel PROMs. Dat is een afkorting van de Engelstalige naam voor de vragenlijst: Patient Reported Outcome Measures. Lees meer.

2.  Uw suggestie of compliment doorgeven

Wilt u ons een suggestie of een compliment geven? Dat kan via ons mailadres info@haaglandenmc.nl. Uw compliment sturen we door naar de juiste afdeling.

U kunt ook via een landelijke website uw mening over HMC geven:

  • zorgkaartnederland.nl
    Op deze website kunt u complimenten over de zorgverlening geven en praktische suggesties doen voor het verder verbeteren van onze dienstverlening.

Voor sommige behandelingen gebruiken we ook vragenlijsten over uw ervaringen en de uitkomst van de behandeling. Als dit voor u geldt, dan zal uw behandelaar u uitleg geven en u een vragenlijst toesturen.

Klachten

Het kan voorkomen dat u echt niet tevreden bent, of dat er zaken zijn gebeurd die u als onjuist of onterecht heeft ervaren. U kunt dit het beste meteen bespreken met de afdeling. Vindt u het prettiger om uw ervaring met een ander te bespreken of wilt u toch een klacht indienen? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Kwaliteit vergelijken

Het is niet makkelijk om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. Er zijn immers veel factoren die een rol spelen bij het succes van een behandeling of een operatie. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de ziekenhuischeck gemaakt. In de ziekenhuischeck kunt u zien hoe wij scoren op een aantal onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van ons ziekenhuis en de ervaringen van patiënten met HMC. Zo ziet u in één oogopslag hoe wij scoren op bijvoorbeeld wachttijden of pijnbestrijding. Ook leest u er meer over de behandelresultaten van borstkanker en darmkanker.

Bekijk de ziekenhuischeck

Keurmerken

Kwaliteitsinstituten en patiëntenverenigingen kennen kwaliteitskeurmerken toe om inzicht te geven in de kwaliteit van behandelingen. HMC heeft diverse keurmerken en certificaten. Sommige keurmerken gelden voor het hele ziekenhuis, andere keurmerken gelden voor een specialisme.

Bekijk onze keurmerken

Patiëntveiligheid 

HMC doet er alles aan om u de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Een behandeling of verblijf in een ziekenhuis is immers niet altijd zonder risico. Er kunnen bijwerkingen, complicaties en andere ongewenste gebeurtenissen optreden. Daarom hebben we een actief patiëntveiligheidsbeleid. U kunt ons helpen om veilige zorg te bieden. We laten regelmatig controleren of we veilig werken. Lees meer over Patiëntveiligheid.

Sterftecijfers

Zoals alle ziekenhuizen, houdt ook HMC bij hoeveel patiënten jaarlijks tijdens een opname in het ziekenhuis komen te overlijden. Op basis van deze sterftecijfers en kenmerken van opgenomen patiënten, berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een gecorrigeerd sterftecijfer. Dit gecorrigeerde sterftecijfer heet de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR). Lees meer over Sterftecijfers ziekenhuizen.