Nieuw zorgconcept Benoordenhout | Scheveningen 

Samen met zorgpartners en bewoners is HMC in beweging om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hiervoor ontwikkelen we een nieuw zorgconcept in Benoordenhout en Scheveningen. Dit doen we samen met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen en thuiszorg en de gemeente Den Haag. Ook bewoners vanuit wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen en kerken denken mee, u ook?

Samen werken aan nieuw zorgconcept Benoordenhout I Scheveningen

Samen met zorgpartners en bewoners is HMC in beweging om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Hiervoor ontwikkelen we een nieuw zorgconcept in Benoordenhout en Scheveningen. Dit doen we samen met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen en thuiszorg en de gemeente Den Haag. Ook bewoners vanuit wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen en kerken denken mee, u ook?

De juiste zorg op de juiste plek

Zorg dichtbij bieden als het kan en topzorg leveren in het ziekenhuis als het moet. HMC heeft begin 2019 in de strategische koers aangegeven dat samen met zorgpartners en bewoners een innovatief zorgconcept voor het gebied Benoordenhout I Scheveningen wordt ontwikkeld. Met het organiseren van dialoogtafels zijn de eerste ideeën van bewoners en zorgprofessionals verzameld. De uitkomsten zijn gebundeld in de ‘Eindrapportage Informatiebijeenkomsten en Dialoogtafels’, dat eind 2019 aan de minister van VWS is gepresenteerd.

dialoogtafel0603.jpg

De nieuwe raad van bestuur van HMC heeft in oktober 2020, in nauwe samenspraak met de zorgprofessionals, de strategische koers herijkt. In het strategiedocument 'HMC klaar voor de toekomst' staat centraal dat HMC de zorg samen wil organiseren: met de patiënt én met onze zorgpartners. Op dit moment heeft HMC drie klinische locaties en een poliklinische locatie in Gezondheids- centrum Wassenaar.

Tot 2024 is HMC locatie Bronovo open als weekziekenhuis voor planbare klinische en poliklinische zorg. Ook onze stakeholders geven aan dat nabijheid van medisch specialistische diagnostiek en behandeling essentieel is voor de wijken Benoordenhout  en Scheveningen.

Samen met andere zorgpartijen, inwoners en hun vertegenwoordigers, zorgverzekeraars en de gemeente werken we daarom aan innovatieve zorgconcepten zodat er voor inwoners van deze wijken een passende zorgfunctie beschikbaar is. Daarin is speciale aandacht voor patiënten met chronische aandoeningen en zorg voor (kwetsbare) ouderen. De ontwikkeling van dit zorgconcept is onderdeel van De Juiste Zorg op De Juiste Plek, een beweging die in heel Nederland is ingezet.

Gefaseerde ontwikkeling

Met de reeds verworven ideeën en kennis starten we nu de ontwikkeling van dit zorgconcept. De ontwikkeling van het zorgconcept gebeurt in fases. De visie, strategie en kaders zijn bekend, we starten nu met het bedenken van het zorgconcept met bewoners en zorgprofessionals. Het kernteam van zorgprofessionals bestaat uit huisartsen, paramedici, verpleging en verzorging thuis en de gemeente. We vragen aan enkele grote groepen, zoals wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen en kerken, om één persoon aan te dragen die ideeën heeft over de ontwikkeling van de zorg en als gebruiker mee wil denken over het zorgconcept. Het doel is om begin 2021 een eerste opzet van het zorgconcept te presenteren. Op basis hiervan kan het zorgconcept verder worden uitgewerkt.

Samen werken aan het zorgconcept

Als een van de eersten in Nederland ontwikkelen we samen met een netwerk van zorgverleners en bewoners samen een zorgconcept. Hoe gaan we dit doen? We starten met een bijeenkomst met het kernteam van zorgprofessionals en een bijeenkomst met de bewoners. Zowel de zorgverleners als de bewoners doen op basis van de verzamelde en gedeelde uitgangspunten en informatie over de populatie, demografische ontwikkeling en zorgvraag een aanzet tot het zorgconcept. In een bijeenkomst met het kernteam van zorgverleners én de bewoners samen is het doel om te komen tot een gedeeld zorgconcept dat verder kan worden uitgewerkt.

Doet u mee? 

Dit is uniek, en hier hebben we u bij nodig! Heeft u een vraag, een idee of wilt u op een andere wijze bijdragen? Dan horen wij het graag. Wij zien uw reactie graag tegemoet. U kunt mailen naar