Zorg Dichtbij

We brengen de zorg van HMC dichter bij onze patiënten en organiseren de zorg samen met het netwerk om de patiënt heen en werken zo aan de juiste zorg op de juiste plek.

Printknop

HMC vindt het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt aangeboden die hij of zij nodig heeft. Daarom volgen we de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend en kijken we naar innovaties die kunnen helpen onze zorg nog beter te maken.

Het streven is de zorg zo dichtbij mogelijk te organiseren; bij u thuis, in de praktijk van de huisarts of bijvoorbeeld bij de optometrist en in de wijk. Hierbij zetten we samen met huisartsen en andere zorgaanbieders slimme innovaties in. Alleen als het echt nodig is, komt u naar het ziekenhuis.

Zorg Dichtbij

Het programma Zorg Dichtbij richt zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg die anders zou plaatsvinden in het ziekenhuis. Samen met zorgverleners van binnen en buiten HMC organiseren we zorg in de wijk, in de praktijk bij de huisarts of paramedicus en bij de patiënt thuis, al dan niet ondersteund door e-health toepassingen. Goede voorbeelden hiervan zijn teleconsultaties, beeldbellen, meekijkconsulten en Zorg in Zicht (anderhalvelijnszorg initiatief met huisartsen, optometristen en oogartsen van HMC en HagaZiekenhuis). Ook ontwikkelen we een nieuw zorgconcept in Benoordenhout en Scheveningen. Dit doen we samen met huisartsen, paramedici, verpleeghuizen en thuiszorg en de gemeente Den Haag. 

Waarom doen we dit?

 • Voor onze patiënten verhogen we zo de kwaliteit van leven
 • We werken beter samen met andere zorgaanbieders
 • We maken de zorg hierdoor uiteindelijk goedkoper

Het is de bedoeling dat HMC in 2022 aan ongeveer tien procent van de patiënten zorg verleent buiten de muren van het ziekenhuis.

Weten hoe Zorg dichtbij eruitziet?

Laat u in 60 seconden inspireren door voorbeelden >>

zorgdichtbij.jpg

Wat doen we?

Met het verlenen van zorg in netwerken doen we nu al ervaring op. Zo kunnen verwijzers, zoals huisartsen, digitaal vragen voorleggen aan de medisch specialisten van HMC. Ook is het mogelijk dat een medisch specialist naar de praktijk van de huisarts komt of via een beeldverbinding live meekijkt. Inmiddels zijn er al meer dan 5.000 patiënten thuis geholpen met onze innovatieve oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn beeldbellen, hartmonitoring thuis, thuisprikken en e-consulten. Hierdoor kunnen we voorkomen dat patiënten onnodig naar het ziekenhuis komen.

Doet u mee?

 • Als patiënt van HMC kunt u aan uw arts of een assistente vragen naar de mogelijkheden van zorg thuis, zoals e-consulten.
 • Bent u zorgprofessional en verwijst u naar HMC? Dan vindt u in ZorgDomein onze teleconsultatie mogelijkheden, om een specialist te consulteren of bijvoorbeeld een ECG ter beoordeling in te sturen. Als u interesse heeft in de meekijkconsulten in uw praktijk dan kunt u een bericht sturen naar zorgdichtbij@haaglandenmc.nl.
 • Patiënten geven het meekijkconsult gemiddeld het rapportcijfer 8,9. Een nieuwsbericht over het meekijkconsult en een interview met medische specialist Peter den Hollander vindt u hier op onze website.

Maak kennis met team Zorg dichtbij

Het team van het programma Zorg dichtbij richt zich op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg die anders zou plaatsvinden in het ziekenhuis. Daarnaast werkt het team aan de samenwerking in het zorgnetwerk door het organiseren van scholingen en participatie in diverse initiatieven in de regio, om samen de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bieden. U kunt ons bereiken via verwijzer@haaglandenmc.nl

 • Sanne Gooskens
  Programmamanager en relatiemanagement verwijzers
 • Niek van de Heuvel
  Relatiemanager diagnostiek (laboratoriumonderzoek, thuisprikken)
 • Mila Verschoor
  Projectleider digitale samenwerking (ZorgDomein, teleconsultaties)
 • Djoeke Hupkens
  Projectleider anderhalvelijnszorg (meekijkconsulten, Zorg in Zicht)
 • Jeroen Geenen
  Projectleider (digitale) zorg thuis (beeldbellen)
 • Gar van der Vet
  Coördinator nascholingen, meerdaagse, webinars en e-learning
 • Bianca Sahadat
  Programmaondersteuner (communicatie, zorgverlenersportaal)

team_zorg_dichtbij.png