Drie stellingen over de aanrijtijden van de ambulances

HMC heeft de spoedeisende hulp geconcentreerd op de locatie Westeinde. Wat betekent dit voor mij als patiënt als ik met spoed naar het ziekenhuis moet? We vroegen het aan Saskia van Leeuwen, medisch manager bij de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (RAV) via een aantal stellingen.

Drie stellingen over de aanrijtijden van de ambulances

 ‘Ben ik langer onderweg?’ HMC heeft de spoedeisende hulp geconcentreerd op de locatie Westeinde. Wat betekent dit voor mij als patiënt als ik met spoed naar het ziekenhuis moet? We vroegen het aan Saskia van Leeuwen, medisch manager bij de Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden (RAV) via een aantal stellingen.

ambulance_neutraal.jpg

 1.  Met een beroerte of hartaanval telt elke minuut. Ik woon nu om de hoek van Bronovo. Loop ik kans op schade, omdat ik langer onderweg ben?
  ,,Patiënten die bijvoorbeeld een beroerte of een hartaanval hebben, brachten we al bij voorkeur naar HMC Westeinde of het HagaZiekenhuis en niet naar HMC Bronovo, omdat dit ziekenhuis niet de interventies kan uitvoeren die voor deze aandoeningen noodzakelijk zijn. Dat betekent dat deze post niet de faciliteiten heeft om te dotteren of een bloedprop uit het hoofd te verwijderen. Deze patiënten gaan bij voorkeur naar HMC Westeinde of het HagaZiekenhuis.’’

 2. Westeinde is moeilijk bereikbaar door de grote verkeersdrukte in het centrum. Daardoor gaan de aanrijtijden straks omhoog.
  De ambulancezorg werkt met verschillende normtijden. De belangrijkste daarvan zijn de zogenaamde spoedritten, waarbij we binnen maximaal 15 minuten na melding bij de patiënt moeten zijn, en de 45 minutennorm. Die laatste houdt in dat de patiënt, die voor behandeling met spoed naar een ziekenhuis moet worden vervoerd, daar binnen maximaal 45 minuten na de melding aankomt. Uit berekeningen is niet gebleken dat door de sluiting van Bronovo deze normtijden niet meer worden gehaald. ,,De aanrijtijden zijn voornamelijk van belang als de patiënt kans loopt op schade als hij of zij niet zo snel mogelijk wordt behandeld. Zoals bij een beroerte of een hartaanval. Dat noemen we de A1-ritten. Voor deze ritten hebben we speciale ontheffingen. Met onze wagens mogen we bijvoorbeeld door straten rijden die met paaltjes zijn afgesloten voor autoverkeer, zoals het Spui en de Grote Marktstraat. In de ambulances zitten sensoren, waardoor de paaltjes automatisch naar beneden gaan. Daardoor hebben we minder last last van verkeersdrukte. Bij ritten die geen spoed hebben, moet de ambulance zich wel gewoon aan de verkeersregels houden.’’

 3. Met de sluiting van de spoedpost in Bronovo is er een wachtpost verdwenen. Als ik in de buurt woon van Bronovo duurt het dan langer voordat de ambulance er is?
  ,,Bronovo is geen opkomstpost. Nadat een ambulance de patiënt hierheen bracht, reed die weer weg. De Haagse regio telt zes ‘opkomstposten’: twee in Den Haag en in Delft, Zoetermeer, Voorburg en Westland elk een post. Hier is niks in verandert. De posten zijn zo geplaatst dat de ambulance elke inwoner van deze regio binnen 15 minuten kan bereiken.’’ Wel is het voorgekomen dat ambulances die hun patiënt hadden overgedragen in het ziekenhuis en weer inzetbaar zijn vanaf Bronovo een opdracht kregen die in de buurt van het Bronovo is. De RAV gaat dan ook monitoren of de sluiting van Bronovo van negatieve invloed is op die ritten. Zonodig worden dan aanvullende maatregelen getroffen.

Naar welk ziekenhuis?

In de zorg aan patiënten in acute nood, speelt het ambulancepersoneel een cruciale rol. Zij beoordelen in welk ziekenhuis de patiënt het beste op zijn plek is. Hoe werkt dat precies? Medisch manager Saskia van Leeuwen legt het uit.

,,De ambulanceverpleegkundige kijkt wat er aan de hand is. Moet iemand bijvoorbeeld gedotterd worden, dan is er keuze uit twee ziekenhuizen die dat kunnen: HMC Westeinde en het HagaZiekenhuis. De keuze wordt gemaakt op basis van de expertise van het ziekenhuis en van de afstand, welke zit het dichtstbij?
Om een voorbeeld te noemen: Binnen HMC gingen mensen met een gebroken heup standaard naar Bronovo, omdat deze locatie daar in is gespecialiseerd. Maar stel dat die persoon ook op zijn hoofd is gevallen. Dan kan die misschien toch beter naar Westeinde, want daar staat een neuroloog klaar, die de patiënt kan controleren op hersenschade. Voor ons draait het om de vraag: welke patiënt is waar het beste geholpen?

Niet ernstig?

,,Als de afstand tot het ziekenhuis een minder grote rol speelt, kijken wij waar de patiënt bekend is en wat de wens van de patiënt is.’’

Opmerking: De sluiting van de spoedeisende hulppost in Bronovo, maakt het werk voor het ambulancepersoneel mogelijk eenvoudiger. De medewerkers hoeven binnen HMC niet meer de afweging te maken of het toch niet veiliger is om die patiënt met die gebroken heup naar Westeinde te brengen in plaats van naar Bronovo, want iedereen gaat naar Westeinde en blijft daar voor de volledige behandeling die nodig is. Overplaatsing van het ene naar het andere ziekenhuis is dan niet meer nodig.

Stappen bij acute zorg 

 1. Patiënt heeft acuut hulp nodig
 2. Patiënt of iemand anders belt 112
 3. Ambulance is binnen 15 minuten ter plekke (bij een A1-urgentie ofwel in een levensbedreigende situatie)
 4. Ambulanceverpleegkundige stelt een ‘werkdiagnose’ (de arts in het ziekenhuis stelt de uiteindelijke diagnose)
 5. Telt elke seconde? -> De patiënt gaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met de juiste expertise. In de Haagse regio is dat vaak HMC Westeinde of HagaZiekenhuis en soms het LUMC.
 6. Speelt tijd een minder grote rol? Dan wordt samen met de patiënt gekeken waar hij heen gaat. Dat kan de dichtstbijzijnde spoedpost zijn, maar ook het ziekenhuis waar de patiënt al bekend is of waar de patiënt een voorkeur voor heeft. De Haagse regio heeft vijf spoedeisende hulpposten (drie in Den Haag, een in Delft en een in Zoetermeer).

Niveaus spoedeisende hulp

Spoedeisende hulpposten worden ingedeeld in drie niveaus: level 1, level 2 en level 3. Level 1 wordt ook wel een traumacentrum genoemd.

 • Level 1: In het level 1-ziekenhuis kunnen alle ernstig gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden opgevangen. De regio telt twee level 1 SEH’s: in HMC Westeinde en in het HagaZiekenhuis.
 • Level 2: In het level 2-ziekenhuis kunnen ook vitaal bedreigde patiënten worden opgevangen, maar zijn niet alle voorzieningen aanwezig, zoals neurochirurgie.
 • Level 3: Het level 3-ziekenhuis kan geïsoleerde letsels behandelen, bijvoorbeeld een enkel- of heupfractuur. De spoedeisende hulppost in HMC Bronovo opereert op level 3.

(bron: landelijk netwerk Acute Zorg)