Ambulancezorg in regio Haaglanden:

‘Hoe zit dat nu precies?'De cijfers en statistieken tuimelen over elkaar heen als het over de ambulancezorg gaat. De 45-minutennorm, de 15-minutennorm, A1-ritten en streeftijden van 95%.

 Ambulancezorg

Voor je het weet haal je de feiten in een discussie over de veiligheid van zorg door elkaar heen. En ze maken het lezen van berichten in de krant over de sluiting van de spoedeisende hulp in Bronovo best wel ingewikkeld. ’Duurt het nu langer voordat de ambulance er is?’

ambulanceweb.jpg
Foto: Ambulance komt aan bij HMC Westeinde

We weten allemaal dat je met de zoekmachine van Google alle informatie kunt vinden. Maar als inwoner van regio Haaglanden wilt u over dit actuele onderwerp betrouwbare informatie, direct van de bron. Maar niet iedereen heeft zin een lijvig rapport met veel tabellen door te spitten. Dat hebben wij voor u gedaan.
Daarom vindt u in dit artikel achter elk feit een link naar bijvoorbeeld de website van ministerie van VWS of het RIVM. Onafhankelijke instanties die het beleid van de zorg in Nederland bepalen. Of we linken door naar een nieuw artikel op onze website. Dit kan een interview zijn met een ervaringsdeskundige uit de zorg of een wetenschapper met een vernieuwende visie op de ambulancezorg.

En die zijn er.

Nog tijdens het schrijven van dit artikel heeft Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg op 29 maart 2019 een kamerbrief over de stand van zaken ambulance zorg gestuurd naar de Tweede Kamer. Daarin stelt hij de 15-minutennorm als aanrijtijd voor de ambulance ter discussie. ‘Goede burgerhulpverlening bij een hartstilstand met AED is ook van belang’.

Meeste spoedeisende ritten voor cardiologie

Ook wij vinden dit een interessante invalshoek. In het Sectorkompas van Ambulancezorg Nederland lezen we in het tabellenboek dat ‘cardiologische ziektebeelden, ziektebeelden die passen bij interne geneeskunde en neurologie’ in 2017 het meeste voorkwamen als ambulancerit naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis (22,5%). Gynaecologie en obstetrie (verloskunde) scoort het laagst (1,2 %).

De 15-minutennorm is belangrijk. Maar wat ook telt, is dat je bij een beroerte of hartstilstand je naar een spoedeisende eerste hulp vervoerd wordt waar de behandeling direct kan worden gestart.

 


Wat gebeurt er als je 112 belt?

Bel je 112 voor een ambulance? Dan word je doorverbonden met de centralist meldkamer ambulancezorg (MKA) in je regio. De medewerker van de centrale meldkamer vraagt wat er precies aan de hand is. De medewerker bepaalt of er een ambulance naar je toe komt.

De 45 minutennorm voor acute zorg

Bij een levensbedreigende situatie (acute zorg) moeten mensen in ons land binnen 45 minuten met een ambulance in een ziekenhuis kunnen zijn met een spoedeisende eerste hulp (SEH). Deze 45-minutennorm is vastgesteld in de Wet Toelating Zorg Instellingen (WTZi). De 45-minutennorm geldt alleen voor een A1-inzet. Dit is een spoedeisende rit in opdracht van centralist van de meldkamer in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt.

Halen we met de sluiting van de SEH van Bronovo nog de 45-minutennorm?

Januari 2019 berekende het RIVM wat een eventuele sluiting van Bronovo zou betekenen voor de aanrijtijden van ambulances in de regio. Hieruit bleek dat er weliswaar een groep inwoners is die langer onderweg is naar het ziekenhuis maar dat er geen sprake is dat de 45-minutennorm niet gehaald wordt. De regio Haaglanden is goed bedeeld met ziekenhuizen die een SEH hebben. Met de sluiting van de IJsselmeerziekenhuizen is dat wel anders. De Stentor meldde recent dat inwoners van Lelystad niet binnen de 45-minutennorm naar een ziekenhuis kunnen worden vervoerd met een SEH, voor inwoners van URK geldt inmiddels dat men ongeveer een uur onderweg.

De 15-minutennorm voor acute zorg

Van de 45-minutennorm is 15 minuten bedoeld als aanrijtijd: de tijd dat de ambulance met de hulpverlener daadwerkelijk ter plekke is bij je thuis of bij het ongeluk.

Wist je dat ambulances niet vanaf een ziekenhuis aanrijden maar vanaf een wachtpost? Bronovo is geen wachtpost. En dat bij spoedeisende ambulanceritten (A1-ritten) de ambulancechauffeur speciale verkeersontheffingen heeft?

De 15-minutennorm geldt als prestatienorm in de zorg, het is algemeen aanvaard dat 95% van de A1-inzetten binnen 15 minuten responstijd door de Regionale ambulancevoorziening (RAV) wordt gerealiseerd. Deze 95% norm is vastgesteld in de Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg in artikel 7.

Waar komt deze 15-minutennorm eigenlijk vandaan?

De 15-minutennorm heeft geen medische onderbouwing. Hij wordt als eerste aangetroffen in de Wet Ambulancevervoer (Wav) uit 1971. Deze norm komt nog uit de tijd dat een ambulance puur om vervoer naar het ziekenhuis ging. Vandaag de dag gebruikt het RIVM deze 15-minutennorm nog steeds om te berekenen hoeveel ambulances er in een regio nodig zijn om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen.

Zorg start al in de ambulance

Gelukkig geldt dat de moderne ambulance niet meer het vervoer is dat het was in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Echter, voor veel mensen geldt dat zij kijken naar het moment dat ze arriveren in het ziekenhuis, terwijl met de moderne middelen en het gespecialiseerde personeel van tegenwoordig de behandeling al begint bij aankomst van de ambulance bij de patiënt.

De ambulanceverpleegkundige kijkt wat er met je aan de hand is en beslist naar welke SEH je wordt vervoerd. Is het ernstig en telt elke seconde? Dan wil je als patiënt naar de beste SEH op het hoogste niveau waar alle voorzieningen en specialismen aanwezig zijn.

 


Feiten & Cijfers aanrijtijden ambulances

 

rijtijden_ambulance.png

 standplaatsen.png

a1_inzetten.png

werkdiagnose per specialisme

Bron: Tabellenboek Ambulancezorg 2017