Bijeenkomsten 

Met het scheiden van acute zorg en planbare zorg, zijn we als ziekenhuis een nieuwe weg ingeslagen. HMC heeft hierover uitgebreid de dialoog gevoerd met de omgeving over de toekomst van de zorg in de regio. Hieronder leest u hoe we dat gedaan hebben. 

In HMC scheiden we acute zorg en planbare zorg. Deze vormen van zorg bieden we aan op verschillende locaties van HMC. Daarmee zijn we als ziekenhuis een nieuwe weg ingeslagen. We hebben heldere keuzes gemaakt en doorgevoerd.

HMC heeft hierover uitgebreid de dialoog gevoerd met de omgeving over de toekomst van de zorg in de regio. Hieronder staat alle informatie hierover. Naast overleg over de toekomst met alle partners, heeft HMC ook de volgende bijeenkomsten georganiseerd:

Informatiebijeenkomsten

In 2019 organiseerde HMC informatiebijeenkomsten voor omwonenden van HMC Bronovo, HMC Antoniushove en HMC Westeinde. De avonden waren drukbezocht. Hier kunt u een terugblik lezen van de avond in HMC Bronovo. HMC belichtte eerst de koers, daarna konden de aanwezigen vragen stellen. Een vergelijkbare sessie is ook georganiseerd voor inwoners van Wassenaar; hier leest u het verslag van deze avond.

Heeft u interesse in een informatiebijeenkomst? Op dit moment hebben wij geen bijeenkomsten gepland maar we houden u graag op de hoogte van eventuele bijeenkomsten in de toekomst. Stuur hiervoor uw gegevens naar toekomst@haaglandenmc.nl.

Werkbezoeken

 De wethouder Zorg en woordvoerders van de fracties van de gemeente Wassenaar brachten een werkbezoek aan Gezondheidscentrum Wassenaar. Op het programma stonden een toelichting over de toekomst van HMC, de rol en meerwaarde van het Gezondheidscentrum Wassenaar, mogelijkheden van nieuwe zorgconcepten en de meerwaarde van de samenwerking tussen LUMC en HMC.

afbeelding_video_werkbezoek_wassenaar.jpg

Werkbezoek Raads- & Commissieleden Wassenaar aan Gezondheidscentrum Wassenaar

schermafbeelding_video_meekijkconsult_cardiologie.jpg

Werkbezoek Gemeente Den Haag aan Gezondheidscentrum De Koning

Dialoogtafels

Met het organiseren van dialoogtafels heeft HMC inwoners bij de koers voor de toekomst betrokken. Er zijn twee soorten dialoogtafels gehouden. Buurttafels, over de omgeving van de ziekenhuizen, en Zorgtafels over de inhoud van de zorg.

Eerste Buurtafel voor omwonenden van HMC Westeinde
Omwonenden van HMC Westeinde hebben meegepraat over de toekomstplannen. Zij waren hier op persoonlijke uitnodiging om hun vragen, zorgen en ideeën te uiten. Lees het verslag

Dialoogtafel over opzet Zorgtafels in Haagse Hout/Scheveningen
Goede zorg in de toekomst, is alleen mogelijk als alle betrokkenen samenwerken. Bij deze dialoogtafel waren o.a. twaalf vertegenwoordigers van bewonersverenigingen uit het Haagse verzorgingsgebied van HMC Bronovo aanwezig. Lees verder

Met verwijzers in gesprek over veranderingen deze zomer
Speciaal voor verwijzers (huisartsen, verloskundigen, apothekers, fysiotherapeuten…) was er een Zorgtafel over de veranderingen die deze zomer plaatsvinden. Cees Sterk (RvB HMC), Robert Jansen (RvB Hadoks) en de HMC-specialisten Marieke Overbeek en Jasmijn van Campen vertelden over de plannen en beantwoordden vragen. Lees verder

Inspirerende zorgtafel voor zorgprofessionals
Bij de Zorgtafel over de toekomst van de zorg lag de nadruk op de zorg voor oudere inwoners en chronisch zieken in Haagse Hout/Scheveningen. Zorgprofessionals (van thuis- tot verpleegzorg, van huisarts, welzijnswerker tot lid Raad van bestuur) lieten zich inspireren, stelden vragen, deelden zorgen en ideeën. De uitkomst van deze Zorgtafel is gebruikt voor een Zorgtafel voor inwoners van Haagse Hout/Scheveningen. Lees verder

Veel belangstelling voor tweede Buurttafel HMC Westeinde
Voor de tweede maal organiseerde HMC een Buurttafel voor omwonenden van HMC Westeinde. Na een korte terugblik op de eerste bijeenkomst, werd stilgestaan bij de stand van zaken. Het gesprek ging vooral over het verbeteren van de doorstroming op de Lijnbaan en over parkeren. Er waren veel vragen, zorgen en ideeën. Lees verder

Betrokken inwoners denken mee
In HMC Antoniushove: ruim vijftig betrokken inwoners, raadsleden en zorgprofessionals hebben meegedacht over de toekomst van de zorg in Leidschendam-Voorburg. De deelnemers waren goed geïnformeerd én hadden een aantal vragen. Wat kunnen we doen aan het personeelstekort in de ziekenhuizen en bij de thuiszorg? Leggen we niet een te grote druk op mantelzorgers en huisartsen? Hoe leren we digitaliseren? Lees verder

Gemeenten en huisartsen pakken handschoen op
De aanwezigen laten goed van zich horen. Ze spreken hun zorg uit over de verhuizing van de Spoedeisende hulp (SEH) van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Over de bereikbaarheid van HMC Westeinde. En over de toenemende ‘complexiteit van het zorglandschap’.
Vragen hebben de mensen uit Wassenaar en Voorschoten ook. Over het Gezondheidscentrum Wassenaar. Over de keuze voor HMC Westeinde voor acute zorg. En ze denken mee over de toekomst van de gezondheidszorg. Kortom: een goede, kritische en vruchtbare avond. Lees verder

Samen met Haagse Hout en Scheveningen in gesprek tafel voor goede zorg
Zo’n zestig mensen bezochten deze Zorgtafel over de toekomst van de zorg in Haagse Hout en
Scheveningen. Het eerste uur ging het vooral over de noodzaak van de veranderingen en over het besluitvormingsproces. Hierna was er nog voldoende tijd om met elkaar na te denken over een nieuwe bestemming van het Bronovo-terrein en over de vraag hoe de zorg er daar dan zou kunnen uitzien. Het gaat ook over de rol van digitalisering in de zorg en over de vraag hoe de diverse zorgverleners in de keten kunnen samenwerken in de wijken en bij mensen thuis. Lees verder

Zorgprofessionals om tafel over goede zorg in de buurt
Zorgprofessionals gingen samen om tafel om na te denken over het organiseren van goede zorg in de buurt. Dit gebeurde op initiatief van HMC. Lees verder