Stadsziekenhuis met een breed aanbod

HMC heeft een breed aanbod van medisch specialistische zorg voor inwoners van de hele regio Haaglanden. Dit omvat acute en niet acute (planbare ‘electieve’) poliklinische en klinische zorg en zorg voor patiënten met chronische aandoeningen.

Printknop

Locaties

breed_stadziekenhuis.jpg

HMC heeft drie klinische locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. Ook is er een poliklinische locatie in Gezondheidscentrum Wassenaar. We bieden zorg aan dichtbij de patiënt als het kan en in het ziekenhuis en onze zorgcentra, als dat nodig is. We organiseren de poliklinische zorg wijkgericht samen met huisartsen, thuisorganisaties en andere zorgverleners. 

De complexere zorg bieden we over een paar jaar vanuit twee ziekenhuizen in plaats van drie: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. De komende 3 tot 4 jaar blijven alle 3 locaties van HMC open. We bieden daar de volgende zorg:

 • HMC Bronovo: weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg
  Patiënten kunnen de komende jaren terecht in HMC Bronovo voor poliklinische bezoeken en geplande operaties. Ook kunnen patiënten bloed laten prikken en radiologisch onderzoek laten verrichten. HMC Bronovo is een weekziekenhuis, dat open is van maandag 06.00 uur tot vrijdag 18.00 uur. De Spoedeisende Hulp is verhuisd naar Westeinde.

  Op termijn sluit HMC Bronovo als ziekenhuis. Dit betekent niet dat HMC geen oog heeft voor de zorgvraag in dat deel van de stad. Integendeel. Samen met andere zorgpartijen, inwoners en hun vertegenwoordigers, zorgverzekeraars en gemeente werken we aan een innovatief zorgconcept. Met speciale aandacht voor chronische zorg en zorg voor (kwetsbare) ouderen in Den Haag Noord/Oost, Scheveningen en Wassenaar.

  Uiterlijk in 2024 moet deze vernieuwende zorgvoorziening gereed zijn. Vanaf dat moment verplaatsen we de zorg die we dan nog leveren in HMC Bronovo, naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Op dat moment kan HMC Bronovo als weekziekenhuis sluiten.

 • HMC Westeinde: het centrum voor acute en complexe zorg
  HMC Westeinde is en blijft hét centrum voor acute en complexe zorg. U kunt hier onder andere terecht voor traumatologie, neurochirurgie, neuro-vasculaire zorg, bevallingen en spoedeisende problemen tijdens uw zwangerschap. Ook kunt u HMC Westeinde bezoeken voor bloedafname, radiologisch onderzoek en een polibezoek bij uw vertrouwde zorgteam. HMC Westeinde beschikt over een van de grootste en best uitgeruste Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen van Nederland, met twee traumakamers en een gloednieuwe CT-scan. De SEH is 24 uur per dag, 7 dagen per week open en ontvangt jaarlijks ruim 50.000 patiënten. We zijn gespecialiseerd in het behandelen van slachtoffers van ernstige ongelukken (trauma’s) en patiënten met acuut hersenletsel dat is veroorzaakt door een hersenbloeding of -infarct.

 • HMC Antoniushove: poliklinische en oncologische zorg
  HMC Antoniushove biedt een ruim aanbod aan specialismen die op deze locatie een polikliniek behouden. U kunt er ook terecht voor bloedonderzoek en radiologie. Daarnaast levert HMC samen met het LUMC oncologische zorg op topniveau, vanuit het Universitair Kanker Centrum Leiden-Den Haag. Sinds de zomer van 2019 bevindt zich in HMC Antoniushove een Huisartsenpost. Uiterlijk in 2024 gaat de planbare zorg vanuit HMC Bronovo naar HMC Antoniushove, samen met een deel van de poliklinieken van HMC Bronovo.

elleboog_box.jpg

 


 Verplaatsing van zorg

In HMC scheiden we acute zorg en planbare zorg. Deze vormen van zorg bieden we aan op verschillende locaties van HMC. Daarmee zijn we als ziekenhuis een nieuwe weg ingeslagen. We hebben heldere keuzes gemaakt en doorgevoerd.

Dit ging gepaard met een uitgebreide dialoog van HMC met de omgeving over de toekomst van de zorg in de regio. Een dialoog die nodig was nu de zorg onder druk staat en keuzes onvermijdelijk zijn. Hier leest u meer over de bijeenkomsten, werkbezoeken en dialoogtafels die hebben plaatsgevonden rondom de verplaatsing van zorg.

Is acute zorg voor iedereen tijdig beschikbaar?

collage_centra_blauw.jpg

De concentratie van de acute zorg in HMC Westeinde betekent dat deze zorg niet meer aangeboden wordt in HMC Bronovo. Hier is natuurlijk uitgebreid onderzoek aan vooraf gegaan, denk aan de aanrijtijd van de ambulance en de zorg op de spoedeisende hulp. Meer weten? Lees er hier alles over.

 


Duurzame huisvesting

Bij innovatieve en vernieuwende zorg hoort passende huisvesting. De komende jaren bouwen en verbouwen we bij de locaties HMC Westeinde en HMC Antoniushove. Lees hier alles over op onze pagina Duurzame huisvesting

Wat betekenen de veranderingen voor u?

 • Afspraak mogelijk op een andere verdieping of locatie
  Als u al onder behandeling bent, verandert er niet zoveel. Uw zorgverlener blijft in de buurt op de bekende locatie. Vanwege verbouwingen en aanpassingen aan de verschillende locaties kan het zijn afspraken op een andere verdieping of locatie plaatsvinden. Controleer daarom in de afsprakenbrief goed op welke locatie van HMC u een afspraak heeft.
 • Locaties soms minder goed bereikbaar
  Vanwege verbouwingen kunt u meer tijd kwijt zijn om een locatie te bereiken en om een parkeerplek te vinden. Hier vindt u actuele informatie over de bereikbaarheid van de verschillende locaties. Ook kunt u hier zien op welke locatie u welke zorg kunt vinden. Vertrek op tijd voor uw afspraak.
 • Handelen bij spoedklachten
  De procedure bij spoedklachten verandert niet. In een levensbedreigende situatie belt u meteen met 112. Heeft u een klacht die niet kan wachten, maar die niet direct levensbedreigend is? Bel dan altijd eerst met uw huisarts. Doordeweeks kan dit tussen 08.00 en 17.00 uur. In het weekend en buiten kantoortijden belt u met de Huisartsenpost op nummer 070 346 96 69. Als het nodig is, dan verwijst de huisarts u door naar de Spoedeisende Hulp die voor uw klacht het meest geschikt is.

 


English

The right care in the right place

To provide good care to residents of the Haaglanden region, both now and in the future: that is the mission of the Haaglanden Medisch Centrum (HMC). In our 'strategic course 2020-2024 ' we explain how we intend to realise this. 

moeder_en_kindzorg.jpg

In response to changes in healthcare and society we have to organise healthcare differently: nearby if possible, in the hospital if necessary. Together with GPs and home care organisations, we are going to organise care in a more community-focused way. Among other things, this means that in the future HMC will offer clinical care from two locations: HMC Antoniushove and HMC Westeinde. This is not yet the case though. What do you need to know before visiting our hospital? In the flyer 'HMC sets course: the right care in the right place ' we explain alle this and what this means for you.

Timely information

If you are receiving care from us and these developments have consequences for your medical treatment, we will inform you about this in good time. You can of course always ask your care provider what the changes will entail for your treatment.

 


Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen die te maken hebben met onze locaties en de verplaatsing van zorg. 

Bereikbaarheid voor patiënten, bezoekers en ambulances

Er zijn veel vragen over de bereikbaarheid van de zorg bij HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Beide locaties zijn goed te bereiken.

Per openbaar vervoer

 • HMC Antoniushove: tram 2, 6 en 19; 
 • HMC Westeinde: tram 2, 3 en 4.

Met de auto/parkeergelegenheid

Bereikbaarheid HMC Antoniushove
Het ziekenhuis is goed te bereiken per auto. Er is voldoende parkeerruimte.

Bereikbaarheid HMC Westeinde
De gemeente Den Haag heeft in de zomer van 2019 het kruispunt Lijnbaan/Westeinde opnieuw ingericht. Hierdoor is de doorstroom van auto's verbeterd. 

De parkeervoorzieningen bij HMC Westeinde wordt efficiënter ingericht. Hier is in het najaar van 2019 een begin gemaakt. Waar mogelijk breiden we het aantal parkeerplaatsen uit door een herinrichting van het parkeerterrein. We huren parkeervoorzieningen in de omgeving voor medewerkers zodat er extra parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers zijn.
Daarnaast wordt bekeken of er een ondergrondse parkeergarage kan worden gebouwd.

De bereikbaarheid voor ambulances is geen probleem. Bij een levensbedreigende situatie (acute zorg) moeten ambulances binnen 15 minuten op locatie zijn en de patiënt binnen 45 minuten bij de SEH. Voor minder spoedeisende zaken is het van belang dat patiënten binnen 30 minuten bij een huisartsenpost kunnen zijn.

Ook na de sluiting van de SEH van HMC Bronovo, wordt aan alle normen betreffende de aanrijtijden ruimschoots voldaan. Bovendien hebben ambulances bij spoed bepaalde voorrechten in het verkeer, zoals gebruik maken van tram- of busbaan.

Voor de acute (levensbedreigende) Spoedeisende Hulp in onze regio is er eigenlijk niets veranderd.
In Nederland kennen we drie niveaus van Spoedeisende Hulp. Een level 3-ziekenhuis kan geïsoleerde letsels behandelen, bijvoorbeeld een enkel- of heupfractuur. In het level 2-ziekenhuis kunnen ook vitaal bedreigde patiënten worden opgevangen, maar zijn niet alle voorzieningen aanwezig, zoals neurochirurgie. In het level 1-ziekenhuis kunnen alle ernstig gewonde patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week worden opgevangen.

De huidige SEH van HMC Westeinde is een level 1 SEH, die van HMC Bronovo was een level 3. Alle levensbedreigende Spoedeisende Hulp ging al naar HMC Westeinde. Hier is dus niets aan veranderd.

Ja, de spoedzorg is gewaarborgd. Wij herkennen dat er een landelijke schaarste is op het gebied van gespecialiseerd zorgpersoneel. Dit is voor HMC de redenen om acute functies, zoals bijvoorbeeld De Spoedeisende Hulp en de verloskunde te concentreren op één locatie: HMC Westeinde.

De capaciteit van de SEH Westeinde breiden wij uit. De Huisartsen Post in Leidschendam is een goed alternatief voor de bewoners in het verzorgingsgebied van Den Haag Noord/Wassenaar.

Onze plannen zijn de afgelopen maanden in het Regionaal Overleg Acute Zorg met alle zorgaanbieders in de regio besproken en getoetst. De conclusie van dit overleg is dat goede spoedzorg voor de regio is geborgd en dat er geen witte vlekken zijn. 

De capaciteit van de SEH is onder de streep hetzelfde gebleven. Artsen en verpleegkundigen zijn vanuit Bronovo naar Westeinde gekomen. Ook is de capaciteit op de SEH uitgebreid met 9 kamers en is het aantal klinische bedden in Westeinde uitgebreid met 80 bedden. De SEH-collega’s beamen dat we de patiëntenstroom goed aan kunnen.

Contact en overige vragen

Staat de informatie die u zocht, hier niet bij? Mail dan naar toekomst@haaglandenmc.nl

Bent u patiënt bij HMC en mochten de ontwikkelingen gevolgen hebben voor uw behandeling, dan informeren wij u altijd persoonlijk hierover.

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op www.haaglandenmc.nl/toekomst.

We zullen u actief en persoonlijk informeren wanneer de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw behandeling. Voor specifieke vragen rondom uw behandeling, kunt u terecht bij uw eigen behandelaar. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met toekomst@haaglandenmc.nl

 

De meest actuele informatie over de veranderingen staat op www.haaglandenmc.nl/verwijzers

De meest actuele informatie over de veranderingen staat www.haaglandenmc.nl/toekomst.

We zullen u actief informeren als de nieuwe koers van HMC gevolgen heeft voor uw leefomgeving. Heeft u nog aanvullen de vragen? Dan kunt u mailen met toekomst@haaglandenmc.nl

 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen over de toekomstplannen? Dit kan door een mail te sturen naar toekomst@haaglandenmc.nl

 

Vragen HMC Antoniushove

De kliniek, de polikliniek en het operatiecomplex van HMC Antoniushove worden de komende jaren verder vernieuwd. Ze bieden dan voldoende plaats aan de zorg die vanaf 2022 overkomt van HMC Bronovo.

HMC Antoniushove heeft veel parkeerruimte, die - indien nodig - ook relatief makkelijk kan worden uitgebreid.

Nee.

We onderzoeken of we op het reeds nieuwe kliniekgebouw van HMC Antoniushove nog een bouwlaag willen aanbrengen. Dit maakt onderdeel uit van de definitieve planvorming.

Nee.

Spoedritten gaan niet naar HMC Antoniushove. Er is hier geen SEH. In de toekomst komen er eventueel iets meer normale ambulanceritten, omdat we de zorg dan op twee locaties verlenen. Per saldo betekent het dat er een gering aantal ambulanceritten bijkomt naar HMC Antoniushove.

Vragen HMC Bronovo

In HMC Bronovo vindt planbare zorg plaats. Dat is zorg die wel nodig is, maar geen directe haast heeft, zoals een geplande afspraak of operatie. U kunt terecht bij uw vertrouwde arts en behandelteam voor:

 • poliklinische zorg, bijvoorbeeld een zwangerschapscontrole of een consult bij uw specialist
 • geplande operaties
 • bloedprikken
 • radiologisch onderzoek

HMC Bronovo is geopend van maandag 06.00 uur tot vrijdag 18.00 uur. Patiënten die 's avonds niet naar huis kunnen, verblijven doordeweeks in HMC Bronovo. Familie en vrienden die een patiënt willen bezoeken, tijdens zijn/haar verblijf in HMC Bronovo, kunnen tijdens de bezoekuren, ook in de avond, terecht.

We plannen behandelingen en operaties zó in dat onze patiënten in het weekend normaal gesproken weer naar huis kunnen. Als een patiënt om medische redenen op vrijdag nog niet naar huis kan, dan vervoeren wij hem/haar naar HMC Westeinde om daar het weekend door te brengen.

Vier jaar geleden zijn Bronovo en MCH gefuseerd tot HMC. Op dat moment was de strategie om op drie locaties zorg te blijven aanbieden. Daarom is er in alle drie de locaties geïnvesteerd. De veranderingen in de zorg gaan echter snel. We zien minder patiënten in het ziekenhuis en de opnameduur is korter.

Het beeld dat HMC Bronovo geen investeringen meer behoeft en een goed geëquipeerd ziekenhuis is, is overigens niet juist. HMC Bronovo is voor circa 2/5 gerenoveerd, ongeveer 3/5 deel van de huisvesting is 30 jaar oud en behoeft dringend renovatie.

Stichting HMC is de eigenaar van de grond en de opstal. Het bestuur van de stichting is de raad van bestuur van HMC.

Endometriose in Balans voert poliklinische en laagcomplexe ingrepen tot uiterlijk 2024 uit in HMC Bronovo als planbare zorg. Meer ingrijpende behandelingen zijn verplaatst naar HMC Antoniushove.

De komende jaren is er van leegstand geen sprake. Na 2024 wordt de volledige planbare zorg verplaatst naar HMC Antoniushove. Op termijn zal het gebouw van HMC Bronovo (in delen) anders worden benut of worden gesloten. In kranten en op social media wordt regelmatig geopperd dat HMC de grond van Bronovo al heeft verkocht en dat er vergevorderde gesprekken zijn met projectontwikkelaars. Dit is niet zo.

Sinds de aankondiging van de koers voor de toekomst hebben veel mensen/partijen contact met ons gezocht over de mogelijke ontwikkeling van HMC Bronovo en het bijbehorende terrein. Voor daadwerkelijke concrete stappen of planvorming is het te vroeg.

Daar verandert vooralsnog niets. Hubertusstaete en de Zorgplint worden wel meegenomen in de overwegingen wat er in de toekomst moet gebeuren met het gebouw van HMC Bronovo.

HMC is primair verantwoordelijk voor het verlenen van ziekenhuiszorg. Het verlenen van verpleeghuiszorg of inrichten van een zorghotel past hier niet bij en is de verantwoordelijkheid van andere organisaties.

Dit soort ideeën worden momenteel besproken. Input voor een innovatief zorgconcept in de omgeving van HMC Bronovo is voor een belangrijk deel opgehaald en gedeeld tijdens de dialoogtafels en andere bijeenkomsten die we hebben georganiseerd.

Ja. De koers van HMC sluit hier ook op aan. Patiënten kunnen namelijk in de toekomst voor zorg steeds meer terecht buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld in zorgcentra in de wijk of gewoon thuis. Ook kunnen patiënten steeds meer gebruikmaken van digitale hulpmiddelen en thuismonitoring. De kern van onze koers is dat we de zorg willen verlenen waar de patiënt die nodig heeft. Thuis en in de buurt waar het kan en in het ziekenhuis als het nodig is.

Vragen HMC Westeinde

HMC Westeind kan de extra patiënten aan. We gaan HMC Westeinde renoveren en ook de parkeerfaciliteit uitbreiden, zowel op korte termijn als structureel. Ook is het zo dat een deel van de kliniek in HMC Westeinde nu leeg staat. Er is dus al ruimte om er extra zorg onder te brengen.

Onderdeel van ons plan is dat we het gebouw gaan renoveren. HMC Westeinde staat goed aangeschreven vanwege de hoogwaardige specialistische en acute zorg die we hier leveren.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen acute levensbedreigende situaties en situaties die minder spoedeisend zijn. Bij echt levensbedreigende situaties is het van belang, mede door de nieuwe technieken die er op zorggebied zijn, dat u naar die plek wordt gebracht waar u de beste zorg krijgt. Overigens gaan dergelijke levensbedreigend spoedritten al ruim 1,5 jaar alleen naar HMC Westeinde.

Op HMC Westeinde kunt u altijd direct de juiste behandeling krijgen, waardoor kostbare tijd wordt gewonnen. Verder is het goed om te weten dat de behandeling van de patiënt meteen start in de ambulance. Voor minder spoedeisende zaken is het van belang dat u binnen 30 minuten bij een huisartsenpost kunt zijn. Ook bij de recente veranderingen, wordt aan deze normen ruimschoots voldaan.

Dat bepalen de ambulanceverpleegkundigen. Die weten precies in welk ziekenhuis u voor welke aandoening het beste geholpen wordt. Ziekenhuizen zijn namelijk steeds vaker gespecialiseerd in bepaalde zorg. HMC Westeinde is bijvoorbeeld gekend om de neuro-vasculaire zorg (‘beroertes’). Dit weten de ambulancemedewerkers.

Nee.