Duurzame huisvesting

We moderniseren onze gebouwen en de voorzieningen en zorgen voor een betere bereikbaarheid. Op lange termijn betekent het een prachtig, modern ziekenhuis. Op korte termijn zorgt dat soms voor overlast. Onze excuses daarvoor.

Printknop

Renoveren en verbouwen HMC Westeinde

Op termijn gaan we onze zorg aanbieden vanuit twee locaties: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Om dat mogelijk te maken, beginnen we met het renoveren en verbouwen van HMC Westeinde. We moderniseren het gebouw en de voorzieningen en zorgen voor een betere bereikbaarheid. Op lange termijn betekent het een prachtig, modern ziekenhuis. Op korte termijn zorgt dat soms voor overlast. Onze excuses daarvoor. Om u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden die er zijn en wat dat voor u betekent verzamelen we alle bouwinformatie hier op deze pagina.

Moeder- en kindcentrum

Aan de Lijnbaanzijde van HMC Westeinde bouwen we een nieuw Moeder- en Kindcentrum. Duurzaam, modern en comfortabel. We werken volgens de principes van gezinsgerichte zorg. Lees alle informatie op de pagina Moeder- en Kindcentrum.  

Wat betekenen de veranderingen voor u?

  • Afspraak mogelijk op een andere verdieping of locatie
    Als u al onder behandeling bent, verandert er niet zoveel. Uw zorgverlener blijft in de buurt op de bekende locatie. Vanwege verbouwingen en aanpassingen aan de verschillende locaties kan het zijn afspraken op een andere verdieping of locatie plaatsvinden. Controleer daarom in de afsprakenbrief goed op welke locatie van HMC u een afspraak heeft.
  • Locaties soms minder goed bereikbaar
    Vanwege verbouwingen kunt u meer tijd kwijt zijn om een locatie te bereiken en om een parkeerplek te vinden. Hier vindt u actuele informatie over de bereikbaarheid van de verschillende locaties. Ook kunt u hier zien op welke locatie u welke zorg kunt vinden. Vertrek op tijd voor uw afspraak.
  • Handelen bij spoedklachten
    De procedure bij spoedklachten verandert niet. In een levensbedreigende situatie belt u meteen met 112. Heeft u een klacht die niet kan wachten, maar die niet direct levensbedreigend is? Bel dan altijd eerst met uw huisarts. Doordeweeks kan dit tussen 08.00 en 17.00 uur. In het weekend en buiten kantoortijden belt u met de Huisartsenpost op nummer 070 346 96 69. Als het nodig is, dan verwijst de huisarts u door naar de Spoedeisende Hulp die voor uw klacht het meest geschikt is.

Contact

We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het voorkomen dat u (geluids)overlast van de verbouwing ondervindt. Is de overlast buiten proporties, dan kunt u dat telefonisch melden via telefoonnummer 088- 979 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar bouw@haaglandenmc.nl.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de bouwwerkzaamheden vindt u hieronder. 
Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden? Deze vragen worden steeds aangevuld en bijgewerkt. U kunt uw vraag ook stellen via bouw@haaglandenmc.nl.

Bouwwerkzaamheden en (eventuele) overlast

We zijn ons ervan bewust dat met name de aanpassingen aan HMC Westeinde (bouw Moeder- en Kindcentrum en aanleg extra parkeervoorzieningen) tot overlast voor omwonenden en patiënten kan leiden. Het spreekt voor zich dat we eventuele overlast tot een minimum beperken.

Tussen 2019 en 2024 worden zowel HMC Antoniushove als HMC Westeinde gemoderniseerd.

Wij informeren patiënten en omwonenden actief. Wij willen iedereen goed op de hoogte houden van de gevolgen van de werkzaamheden en veranderingen. Dit doen wij in ieder geval via onze eigen online middelen website, social media en de speciale toekomst-nieuwsbrief), maar ook via de reguliere media of bijvoorbeeld extra informatiebijeenkomsten. U kunt ons ook zelf benaderen, via toekomst@haaglandenmc.nl.

De vergunning hiervoor is verleend maar het project staat on hold. Mocht HMC hiertoe over gaat zal er eerst overleg met de buurt plaatsvinden.

Moeder- en Kindcentrum > Bouw

Voor de bouw van het Moeder- en Kindcentrum heeft HMC een vergunning aangevraagd en gekregen van de gemeente Den Haag. De twee bezwaren die door omwonenden zijn ingediend zijn gewogen door een commissie van de gemeente en uiteindelijk verworpen. Daarmee is de vergunning voor de bouw onherroepelijk.

De zorg die in het nieuwe Moeder- en Kindcentrum wordt verleend is zorg die op dit moment al plaatsvindt in HMC Westeinde. Met de komst van het nieuwe gebouw zullen er dus niet meer patiënten en bezoekers naar HMC Westeinde komen.

De bouwwerkzaamheden brengen wel een tijdelijke toestroom van bouwverkeer met zich mee. HMC zet zich ervoor in om de overlast van de bouw tot een minimum te beperken.

Er was veel verkeer dat ná ziekenhuisbezoek aan Westeinde, vanaf het parkeerterrein rechtsaf, het Westeinde inging. Dat is heel onhandig: je kunt namelijk veel beter linksaf slaan en dan via kruispunt met Lijnbaan danwel linksaf of rechtsaf het gebied uit. Dit werd veroorzaakt door een bord waardoor het leek of je alleen rechtsaf mocht slaan. Dit bord is weggehaald waardoor het verkeer weer de goede kant op gaat. 

Het Moeder- en Kindcentrum wordt gebouwd op zo’n 80 palen die geschroefboord worden. Dit betekent dat de grond wordt uitgegraven waarna direct beton wordt gestort en een staalconstructie wordt geplaatst. Deze manier van bouwen zorg voor minder trillingen en overlast dan traditionele heiwerkzaamheden. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Boorpaal

Het nieuwe gebouw bestaat verder uit kant- en klare units die op locatie aan elkaar worden bevestigd. Dit zorg ook voor minder overlast dan het opbouwen en metselen van muren.

Het is belangrijk om de moeder- en kindzorg te huisvesten op de locatie waar ook alle acute zorg plaatsvindt. Hierdoor zijn alle voorzieningen voorhanden voor het geval dat het niet goed gaat met moeder of kind, of met hen beiden.

Alle acute zorg van HMC is al gecentreerd op locatie HMC Westeinde. We kunnen door de verhuizing van de moeder- en kindzorg moeders en hun kinderen de best mogelijke zorg verlenen. Zo kunnen we ook passende zorg bieden als een bevalling minder voorspoedig verloopt dan gehoopt. In HMC Westeinde zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gynaecologen, kinderartsen, anesthesiologen en een OK (operatiekamer)-team beschikbaar voor eventuele spoedingrepen. Het is onmogelijk om dit op meerdere locaties aan te bieden. Bovendien vindt op locatie HMC Bronovo alleen de planbare zorg plaats op weekdagen.

HMC hecht veel waarde aan goede buren en wil zelf ook een goede buur zijn. Om die reden is er steeds overleg geweest met zowel buurtbewoners als met organisaties in de directe omgeving van HMC Westeinde. Ook nu de bouw van start is gegaan is er een buurtbijeekomst geweest. Daarnaast versturen wij regelmatig updates per mail.

Wilt u ook op de hoogte blijven? Stuur een mail naar bouw@haaglandenmc.nl en we zetten u op de verzendlijst. 

De aannemer neemt alle maatregelen die nodig zijn om veilig te bouwen. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

HMC doet er alles aan om de overlast van de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Zo wordt er in principe alleen gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. En bouwen we zoveel mogelijk geluid- en trillingsarm.

Toch kan het voorkomen dat u (geluids)overlast van de bouwwerkzaamheden ondervindt. Is de overlast buiten proporties, dan kunt u dat telefonisch melden via telefoonnummer 088- 979 31 00. U kunt ook een e-mail sturen naar bouw@haaglandenmc.nl.

 

Moeder- en Kindcentrum > Praktisch

HMC Westeinde is een binnenstadsziekenhuis. We hebben een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers aan de achterzijde van het ziekenhuis (aan de Warmoezierstraat). Tijdens de bouw verandert dit niet. Wij adviseren, als dit mogelijk is, om met andere vormen van vervoer naar HMC Westeinde te komen. De Kiss & Ride en mindervalide parkeerplaatsen zijn tijdens de bouw verplaatst van de Lijnbaanzijde naar de ingang aan de Warmoezierstraat.

 

Naast de ingang aan de Warmoezierstraat zijn extra fietsenstallingen geplaatst. De fietsenstalling aan de Lijnbaanzijde is niet meer bereikbaar.

Wij adviseren u uit te stappen bij halte Brouwersgracht (Randstadrail 2, 3 en 4, beide richtingen). Vanaf hier kunt u de borden volgen naar de ingang van het ziekenhuis. Dit is iets verder lopen dan vanaf tramhalte HMC naar de ingang aan de Lijnbaan, hou hier rekening mee.

tramhalte_brouwwersgracht_naar_warmoezierstraat_2.jpg