Zorgprofessionals om tafel over goede zorg in de buurt

18 juli 2019

Zorgprofessionals gingen vorige week samen om tafel om na te denken en afspraken te maken over het organiseren van goede zorg dichtbij. De focus lag op innovatieve zorgconcepten voor Haagse Hout/Scheveningen en Wassenaar.

“We hebben ons korte termijn herstructureringsplan uitgevoerd. Locatie Bronovo is sinds 2 juli een weekziekenhuis en de spoedeisende hulp is geconcentreerd op locatie Westeinde. Nu is het tijd om met elkaar aan de slag te gaan voor de langere termijn herstructureringsplannen”, aldus Bastiaan Sorgdrager, voorzitter Medische staf en specialist van HMC.
Norbert Hoefsmit van de RvB vult aan: “De contouren - centraal wat moet, decentraal wat kan én de scheiding van acute en planbare zorg - liggen vast. In de toekomst werken we naar twee klinische locaties. De invulling van zorg dichtbij ligt echter nog niet vast. We hebben nog geen keuze gemaakt voor de poliklinische locaties. En we hebben nog helemaal niets verkocht. We kunnen de toekomst van de zorg in Haaglanden samen vormgeven.”
Dat laten de zestig zorgprofessionals zich niet twee keer zeggen. In drie groepen spreken ze over het doorontwikkelen van Gezondheidscentrum Wassenaar en over een innovatief zorgconcept voor Haagse Hout en Scheveningen.

Brillenzaak
Maar niet voordat Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar Telemedicine, kort iets vertelt over digitale transformatie van de zorg. “Vastgoed is een kostenpost. Tussen de 50 en 80% van de patiënten die naar de polikliniek gaan kunnen prima in de wijk, dichtbij huis geholpen worden. Onder supervisie van een specialist uit het ziekenhuis. Rotterdamse ziekenhuizen bijvoorbeeld verwijzen mensen met oogklachten standaard naar gecertificeerde optometristen. De kwaliteitsbrillenzaak in het winkelcentrum om de hoek. Nul dagen wachttijd – in plaats van tweehonderd bij het ziekenhuis – en binnen twee dagen de uitslag. Van al deze mensen gaat vervolgens nog 30 tot 40% naar de specialist. Je kunt je voorstellen wat dat betekent: patiënten weten eerder waar ze aan toe zijn en kunnen eerder naar het ziekenhuis wanneer dat echt nodig is, waarmee de kosten voor de zorg dalen.”

Doorontwikkeling
Huisarts Wouter Bongers, werkzaam in het gezondheidscentrum, vertelt kort het resultaat van de brainstorm in zijn multidisciplinaire groep: “De neuzen staan dezelfde kant op. Onze missie: niemand hoeft Wassenaar uit voor zorg, behalve voor complexe zorg. De patiënt staat centraal, met een zorgteam om hem heen. We willen optimaal gebruik maken van de ruimte die we nu hebben en kijken hoe we digitalisering kunnen inzetten in ons werk. Wat hiervoor nodig is? Samenwerking, communicatie en wellicht ook meer ruimte.”
De praktische eerste stap bestaat uit het maken van een multidisciplinaire werkgroep en het ontwikkelen van een visie. Bongers: “Dat kunnen we niet alleen; daar zijn we niet voor opgeleid. We hebben iemand nodig die kan ondersteunen bij de verandering, die ons brengt van idee maar plan.” Norbert Hoefsmit zegt toe dat HMC hierbij maximaal gaat ondersteunen.

Innovatief
De terugkoppeling van huisarts Maaike Lunstroot, werkzaam in Hubertusduin, lijkt inhoudelijk sterk op die van huisarts Bongers: “We hebben tijd en ruimte nodig om ideeën uit te werken. Communiceren met elkaar en verwachtingenmanagement zijn essentieel. Er zitten veel belangen aan tafel, veel plannen; hoe komen we tot dat gezamenlijke belang? Hierbij hebben we hulp nodig. Wij gaan voor een groot gezondheidscentrum dat meer anderhalf en ook tweedelijnszorg kan oppakken. Zorg dichtbij, zodat wijkbewoners zo min mogelijk naar Antoniushove of Westeinde moeten.”
De groep van Annemieke Overboom (RvB Saffier) en Sanne Gooskens (relatiebeheerder verwijzers HMC) vraagt zich af of er sowieso wel een fysieke plek nodig is: “We hebben een fijnmazig netwerk in de wijken. We hebben gekeken wat in de ‘cel’ moet en wat er virtueel omheen georganiseerd moet worden. Zorg aan de patiënt is veel meer dan de specialist of huisarts. Zorg kan ook geleverd worden in de Thuiszorgwinkel of in de supermarkt bijvoorbeeld.”

En nu verder
De uitkomsten van de Zorgtafels krijgen een plek in een document. Dit gaat naar de minister voor Medische Zorg en Sport, de zorgwethouders in Haaglanden en vormt input voor het lange termijn herstructureringsplan van HMC. Norbert Hoefsmit: “Na de zomer pakken we alvast twee pilots op. Denk aan de ELV-bedden (= eerstelijns verpleegbedden; meestal in een verpleeghuis). We beginnen klein, doen zo ervaring op, maken best practices en gaan verbreden. Op die manier heeft veranderen de meeste kans van slagen. Verder zullen we jullie ondersteunen waar mogelijk. Zorg dichtbij, zorg op de juiste plek; wij hebben de expertise. Maak hiervan gebruik. Wij gebruiken ook graag jullie expertise. Niemand kan dit alleen. Ook wij niet. Wij zijn van ziekenhuiszorg; we zijn geen regievoerder op de inrichting van de zorg. Daar gaat de minister iets van vinden. Onze evaluatie van de Zorgtafels gaat hem daarbij helpen.”

Klik hier voor de presentatie van Norbert Hoefsmit en Bastiaan Sorgdrager.