Coronavirus: wat moet u weten?

VRE-bacterie geconstateerd in HMC

22 juli 2019

In HMC is bij een aantal patiënten de VRE-bacterie geconstateerd. Over het algemeen hebben gezonde mensen die de VRE-bacterie bij zich dragen geen klachten. Bij ernstig zieke patiënten kan de VRE-bacterie in zeer zeldzame gevallen een infectie veroorzaken.

Omdat de patiënten, die in het ziekenhuis liggen, kwetsbaar zijn, nemen we extra maatregelen om te voorkomen dat de bacterie zich eventueel verder kan verspreiden. Een van de maatregelen is dat patiënten in isolatie worden verpleegd. In HMC liggen momenteel drie mensen preventief geïsoleerd. Zij zijn niet ziek, maar dragen wel de bacterie bij zich.

Patiënten, bij wie deze bacterie is geconstateerd, mogen bezoek ontvangen. Het bezoek moet zich wel houden aan extra hygiënemaatregelen. Bezoekers ontvangen op de desbetreffende afdeling informatie over de VRE-bacterie en hoe zij kunnen handelen om verdere verspreiding te voorkomen.

'Contactonderzoek'
Er is inmiddels een zogeheten 'contactonderzoek' door ons in gang gezet. Uit voorzorg is besloten om na te gaan of andere patiënten, die mogelijk in contact zijn geweest met die patiënten die de bacterie bij zich dragen, ook VRE bij zich dragen. Daarom hebben we op maandag 22 juli de desbetreffende patiënten al geïnformeerd. Wij hebben hen alle middelen gestuurd om een kweek af te nemen. 

Geen brief gehad?
Patiënten die geen brief van ons hebben ontvangen, hoeven geen actie te ondernemen.

Nogmaals, de VRE bacterie maakt gezonde mensen niet ziek, maar kan soms een infectie veroorzaken bij patiënten met een sterk verminderde weerstand.