Vragen en antwoorden over onze voorzorgsmaatregelen rond corona

16 september 2020

Vanuit onze verantwoordelijkheid om de zorgverlening veilig door te laten gaan, doet HMC er alles aan om Covid-besmettingen te voorkomen. Zo dragen medewerkers sinds maandag een chirurgisch mondneusmasker bij zorgverlening binnen anderhalve meter. Hoe wordt nu gehandeld in HMC en wat is de situatie? Wij geven graag antwoord op deze vragen.

Wat is de aanleiding voor de extra maatregel van mondneusmaskers?
In heel HMC dragen medewerkers sinds maandag een mondneusmasker bij zorgverlening binnen anderhalve meter. Dit is het gevolg van een toename van het aantal besmette medewerkers.
HMC monitort continu het aantal medewerkers dat besmet is. In het weekend van 12 september bleken 10 zorgmedewerkers op de afdeling hartbewaking (CCU) en de verpleegafdeling cardiologie besmet met Covid-19. Hierop is HMC direct overgegaan tot het testen van alle medewerkers die klinisch cardiologisch werk verrichten en alle patiënten op de betreffende verpleegafdeling. Ook zijn patiënten die in contact zijn geweest met een positief geste medewerker getest. Uit deze tests bleek dat in totaal 17 medewerkers (artsen en verpleegkundigen) en één patiënt positief zijn getest. Medewerkers en patiënten die in direct contact met hen zijn geweest, zijn geïnformeerd. Medewerkers zijn getest en blijven bij klachten thuis. Met de extra voorzorgsmaatregel van mondneusmaskers blijven we in heel HMC veilige zorg waarborgen.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Deze vraag houdt ons de afgelopen dagen bezig. De exacte bron is heel moeilijk te achterhalen. Het doen van onderzoek naar de stam van het virus is bijvoorbeeld mogelijk, maar dit duurt lang en geeft vervolgens onvoldoende zekerheid. Daarom focussen we ons op maatregelen om de kans op besmetting nog verder terugdringen en de continuïteit van zorg en de veiligheid voor patiënten en medewerkers te waarborgen. Ook de procedures zijn nog een keer goed doorgelopen.

Wat moet ik doen als ik op de CCU was afgelopen weekend?
Bent u tussen woensdag 9 september t/m zaterdag 12 september in HMC op de CCU of verpleegafdeling cardiologie geweest en bent u nog niet gebeld door HMC maar heeft u wel klachten? Neem dan contact op met de GGD om u te laten testen.

Kan ik veilig naar HMC?
Ja. Naast het invoeren van deze extra voorzorgsmaatregel blijven alle bestaande protocollen in HMC van kracht. Zo blijven medewerkers al bij milde klachten thuis en worden zij eerst getest voordat zij weer aan het werk kunnen. Ook worden patiënten aan de deur en bij opname gescreend en wordt overal handhygiëne benadrukt. Zo blijven we in heel HMC veilige zorg waarborgen.

Waarom is niet eerder deze maatregel genomen?
En waarom worden niet overal mondmaskers gedragen?
Dat is een vraag die in elk ziekenhuis leeft: doen we genoeg en heeft het zin om verdergaande maatregelen te nemen? De landelijke richtlijn schrijft voor om anderhalve meter afstand te houden en stelt geen mondmaskerplicht voor. In de regio Haaglanden hebben we hier steeds overleg over binnen het Regionaal Orgaan Acute Zorg en wordt contact gehouden met de landelijke richtlijn commissie. De situatie in de zomer was relatief rustig en vroeg niet om extra maatregelen. Maar helaas neemt het aantal besmettingen met Covid-19 in Den Haag snel toe en dat zien wij ook in ons ziekenhuis. De besmettingen van afgelopen weekend hebben HMC ertoe gebracht om toch over te gaan tot de extra voorzorgsmaatregel van chirurgische mondneusmaskers bij zorg binnen anderhalve meter te nemen.

Wat doen de andere ziekenhuizen?
Binnen de regio stemmen we ons beleid als ziekenhuizen zo goed mogelijk op elkaar af. We streven naar een eenduidig beleid zodat patiënten weten waar ze aan toe zijn. We hebben ook afgesproken dat binnen dit beleid ruimte is om eigen maatregelen te nemen als dat noodzakelijk is. Dat doet zich nu in HMC voor. We hebben onze zorgpartners hierover geïnformeerd en houden goed contact met elkaar.

Kunnen medewerkers veilig werken?
Wij realiseren ons heel goed dat onze medewerkers veilig moeten kunnen werken en dat zij heel hard nodig zijn om de reguliere zorg te laten doorgaan. Daar doen wij alles aan. Het bewaren van anderhalve meter afstand is hierin de belangrijkste maatregel. Als dat niet mogelijk is, geldt ook voor medewerkers onderling dat zij een chirurgisch masker dragen. Daarnaast monitoren wij dagelijks hoe het met besmettingen onder personeel ervoor staat, zodat we zo nodig maatregelen kunnen nemen zoals afgelopen weekend.

Zijn er nog meer besmettingen in HMC?
Naast genoemde afdelingen zijn er af en toe Covid-positieve medewerkers op een afdeling, maar niet in de omvang zoals dat dit weekend speelde. In dat geval nemen we direct maatregelen, waaronder het informeren van patiënten en medewerkers zodat zij alert zijn op klachten en zo nodig kunnen testen. Zo waarborgen we de continuïteit van de zorg. Iedereen kan in HMC voor alle zorg gewoon terecht.