Voorbereidingen op toekomst Bronovo-terrein

2 juli 2019

HMC Bronovo is nu een weekziekenhuis. Ergens tussen 2022 en 2024 zal de ziekenhuislocatie sluiten. Ter voorbereiding hierop organiseren we nu al Zorgtafels om na te denken over innovatieve zorgconcepten voor bewoners van Haagse Hout/Scheveningen. En hebben we overlegd met de gemeente over het maken van een Plan Uitwerkings Kader (PUK). De gemeente heeft ons hiervoor toestemming gegeven en gaat hieraan meewerken.

Een PUK is een document waarin de gemeente kaders vaststelt voor een initiatiefnemer die een plan heeft met Bronovo. Het gaat hierbij vooral over de stedenbouwkundige randvoorwaarden die aan de locatie Bronovo voor het toekomstige gebruik worden gesteld. Ook de functionaliteiten ‘zorg’ en ‘wonen’ komen hierbij aan de orde. Onderdeel is een ‘schetsontwerp’ voorzien van randvoorwaarden. Burgemeester en wethouders van Den Haag stellen het PUK vast, waarna initiatiefnemer HMC een projectdocument en vervolgens een projectplan kan maken. Hierbij zijn allerlei gremia (bijvoorbeeld welstandscommissie) betrokken en is inspraak mogelijk.

Na de zomervakantie gaat het PUK-proces starten. Er komt een PUK-werkgroep met de gemeente en er is regelmatig contact met het College Sanering Zorginstellingen. Daarnaast is ook ruimte voor belanghebbenden om mee te praten/denken over de toekomst van het Bronovo-terrein. Over hoe en wat zullen we tijdig communiceren.