Volwaardig alternatief voor moeder-kind centrum

7 februari 2019

Gisteren werden in het raadsdebat van de Gemeente Den Haag zorgen geuit over de verplaatsing van de geboortezorg van HMC Bronovo naar HMC Westeinde, waar AD Haagse Courant vandaag over bericht. Het AD schetst een beeld dat zwangere vrouwen bij HMC straks in ‘bouwkeetachtige units op de parkeerplaats’ zouden moeten bevallen. Daar is geen sprake van.

De verhuizing van het Moeder- en Kindcentrum (MKC) van locatie HMC Bronovo naar locatie HMC Westeinde gebeurt volledig gecontroleerd, veilig en in samenspraak met verloskundigen in de regio en de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg. Bij HMC Westeinde komt een volwaardig alternatief te staan voor de huidige geboortezorg in HMC die past binnen de capaciteitsvraag zoals afgesproken met de zorgverzekeraars. De nieuwe locatie biedt het comfort en de veiligheid die u van ons gewend bent.

Wij realiseren ons dat het bekendmaken van de koers voor de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) vragen oproept bij belanghebbenden, zoals patiënten, bezoekers en omwonenden. Onder meer over de toekomst van de geboortezorg zoals die nu nog plaatsvindt op locatie HMC Bronovo. Wij gaan de precieze invulling hiervan vormgeven in samenspraak met alle betrokken partijen, zoals ook is aangegeven bij de bekendmaking van de toekomstplannen op 24 januari.

Alles rondom de geboorte van nieuw leven neemt spanning en onzekerheid met zich mee. Het nieuw te bouwen Moeder- en Kindcentrum op locatie HMC Westeinde wordt een hoogwaardige en comfortabele voorziening. Het team van verloskundigen, verpleegkundigen en artsen van locatie HMC Bronovo en HMC Westeinde staat voor kwaliteit van zorg met aandacht voor uw kind en u.