Verplaatsing IC HMC Bronovo naar IC HMC Westeinde per 15 oktober 2018

8 oktober 2018

HMC verplaatst per 15 oktober de Intensive Care (IC) van HMC Bronovo naar HMC Westeinde. Dat betekent dat de IC-bedden van HMC Bronovo worden toegevoegd aan de IC-bedden van HMC Westeinde. In totaal zijn in HMC Westeinde dan 12 tot 16 IC-bedden beschikbaar. Enerzijds wordt deze verplaatsing ingegeven door de schaarste aan gespecialiseerde zorgmedewerkers, anderzijds past de verplaatsing in de strategie van HMC om alle locaties van HMC van een eigen profiel te voorzien.

Vanaf 15 oktober worden alle patiënten met bedreigde vitale lichaamsfuncties, waarvoor mogelijk zorg op een intensive care nodig is, opgevangen in HMC Westeinde. In HMC Bronovo wordt vanaf dat moment de spoedeisende zorg verleend aan patiënten zonder bedreigde vitale lichaamsfuncties. Patiënten die in HMC Bronovo in behandeling zijn en die door omstandigheden alsnog IC zorg nodig hebben, worden in die situatie overgeplaatst naar de IC van HMC Westeinde. Veilige patiëntenzorg is op deze manier geborgd.

Veelgestelde vragen

 • Klopt het dat de IC in HMC Bronovo gaat sluiten?
  • Ja, dat klopt, de IC van HMC Bronovo wordt verplaatst naar HMC Westeinde.
 • Wat zijn de redenen om de IC naar HMC Westeinde te verplaatsen?
  • De vraag naar IC-bedden in HMC Westeinde is aanzienlijk hoger dan in HMC Bronovo. Wegens personele krapte moesten zelfs patiënten overgeplaatst worden naar HMC Bronovo. Door de twee IC’s samen te voegen, kan de locatie HMC Westeinde zich nog meer concentreren op het aanbieden van acute en complexe zorg van de hoogste kwaliteit. Daarnaast zorgt de bundeling ervoor dat er een betere inzet van schaarse zorgmedewerkers mogelijk is, dat de middelen doelmatig worden ingezet en dat de beide locaties van HMC zich verder kunnen richten op hun beoogde locatieprofielen.
 • Kan de IC in HMC Westeinde de extra patiënten uit HMC Bronovo wel aan?
  • Ja zeker. De bundeling zorgt dat er een betere verdeling van personeel mogelijk is, waardoor er per saldo zelfs meer patiënten kunnen worden opgenomen op de IC.
 • Is een ziekenhuis niet verplicht om een IC in huis te hebben op een locatie waar operaties worden verricht?
  • Nee. Sommige operaties met een hoger risico, worden voortaan in HMC Westeinde verricht.
 • Wat betekent dit voor mij als ik geopereerd wordt en onverwacht naar de IC moet?
  • We schatten vooraf het risico heel goed in. En als we dit risico te hoog inschatten, vindt uw operatie al plaats in HMC Westeinde. Treden er onverwacht toch complicaties op waardoor u naar de IC moet worden vervoerd, dan zorgen medisch specialisten ervoor dat u na de operatie met een ambulance wordt vervoerd. Zo nodig gebeurt dat onder continue begeleiding van een arts. Zo is veilige zorg voor u geborgd.
 • Gaat de IC van HMC Antoniushove op termijn ook naar HMC Westeinde?
  • Nee, vanwege het oncologische profiel in locatie HMC Antoniushove is een IC daar een vereiste.
 • Hoe kom je vanuit de omgeving van HMC Bronovo op tijd in HMC Westeinde?
  • In geval er een acute zorgvraag ontstaat, gebeurt het vervoer altijd met een ambulance. Op de ambulances werken gespecialiseerde zorgverleners, die kunnen inschatten welke ziekenhuis de best passende zorg levert. Voor Nederland geldt dat acute zorg binnen 45 minuten voor iedereen beschikbaar moet zijn. Voor de Haagse regio worden deze normtijden gehaald. Daar verandert de verplaatsing van de IC van HMC Bronovo naar HMC Westeinde niets aan.
 • Hoe moet het nu als je in HMC Bronovo intensieve zorg nodig hebt?
  • Voor opgenomen patiënten die in HMC Bronovo acuut intensieve zorg nodig hebben, is er een opvangteam beschikbaar die zorgt voor stabilisatie. Zo nodig komt een intensivist naar HMC Bronovo. Indien nodig kunnen deze patiënten met een ambulance waarbij de intensivist zorgt voor medische begeleiding, worden overgeplaatst naar HMC Westeinde.
 • Hoe worden patiënten vervoerd van HMC Bronovo naar de IC in HMC Westeinde?
  • Dat gebeurt met een ambulance. Zo nodig gebeurt dat onder begeleiding van een arts die bij de patiënt blijft tot die is overgedragen aan een specialist op locatie HMC Westeinde.
 • Kan de SEH wel open blijven zonder IC in HMC Bronovo?
  • Ja, in HMC Bronovo kunt u nog altijd terecht voor spoedeisende zorg. Voor patiënten die in HMC Bronovo acuut intensieve zorg nodig hebben, is er een opvangteam beschikbaar die zorgt voor stabilisatie. Indien nodig kunnen deze patiënten met een ambulance waarbij ook een arts mee rijdt, worden overgeplaatst naar locatie HMC Westeinde.
 • Zijn bevallingen nog mogelijk in HMC Bronovo?
  • Ja, het is mogelijk om in HMC Bronovo te bevallen. In enkele zeldzame gevallen zal uw gynaecoloog u doorverwijzen naar een andere locatie.
 • Zijn er plannen om de SEH in HMC Bronovo (’s nachts) te sluiten
  • Nee die plannen zijn er nu niet.
 • Hoe weet ik of ik wel naar de SEH van HMC Bronovo kan gaan? Heb ik daar nog een keuze in?
  • Het beste kunt u dit overleggen met uw huisarts of medewerkers van de ambulance.