Verhuizing spoedeisende hulp HMC Antoniushove

10 april 2017

Per 24 april 2017 verhuist de Spoedeisende hulp (SEH) van HMC Antoniushove naar HMC Bronovo. Vanaf deze datum, 08.00 uur ’s ochtends, is er geen SEH meer in HMC Antoniushove. Op de SEH van HMC Bronovo is 24/7 alle zorg voor handen. De moderne faciliteiten en nieuwe werkwijzen maken een snelle en zorgvuldige diagnose en behandeling mogelijk, in een patiëntvriendelijke omgeving. De Spoedeisende hulp biedt tevens speciale voorzieningen voor ouderen (onder andere voor ouderen met een heupfractuur) en sportletsels.

Smash, de organisatie van alle Huisartsenposten (HAP) in de regio, zal ook op 24 april of zo spoedig mogelijk daarna, de HAP van HMC Antoniushove naar HMC Bronovo verhuizen. Dan bieden HAP en SEH op HMC Bronovo gezamenlijk, net als op HMC Westeinde, volledige spoedzorg.

Uiteraard zijn spoedpatiënten ook welkom op de SEH van HMC Westeinde, waar naast 24/7 algemene spoedzorg, ook gespecialiseerde zorg voor complexe letsels/problematiek geboden wordt.

Contactgegevens SEH HMC

  • SEH HMC Bronovo: 088 979 44 45
  • SEH HMC Westeinde: 088 979 23 80