Veelgestelde vragen over terugroepactie Philips slaapneu-apparatuur

15 juli 2021

Update 16-07-2021
De beademings- en apneuapparaten waar Philips recent voor waarschuwde vormen voor zover nu bekend geen risico op gezondheidsschade. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn.

Lees hier het volledige bericht: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/07/16/behandelaars-en-igj-beademingsapparaten-van-philips-blijven-gebruiken

Veelgestelde vragen over terugroepactie Philips slaapapneu-apparatuur

HMC past geen slaapneu- en beademingsapparatuur van Philips in het ziekenhuis toe. Dit laat HMC weten na berichten in de media dat Philips beademingsapparatuur voor slaap- en apneubehandelingen terugroept vanwege veiligheidsrisico’s.
De slaapapneu-apparatuur van Philips wordt in sommige gevallen wel aan patiënten voorgeschreven om thuis te gebruiken. De leverancier heeft aangegeven dat ze de betreffende apparaten gaan vervangen. Gebruikt u momenteel een slaapneu-apparaat van Philips voor de thuissituatie? Lees dan de onderstaande informatie.

Op maandag 14 juni heeft Philips een persbericht naar buiten gebracht over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het gebruik van de CPAP/APAP/BIPAP-apparatuur van Philips. HMC betreurt ten zeerste dat dit ook patiënten van HMC treft. We begrijpen dat dit vragen oproept en delen de meest recente informatie en vragen op uw antwoorden hieronder met u.

Wat is er aan de hand?
In de CPAP en BIPAP apparaten van Philips is een geluidsisolerend schuim gebruikt waarbij deeltjes los zouden kunnen komen. Die zouden ingeademd kunnen worden. Ook kunnen er vluchtige stoffen vrijkomen.

Het vrijkomen van schuimdeeltjes treedt voornamelijk op bij apparaten ouder dan 5 jaar, bij het schoonmaken van apparatuur met ozon of als het apparaat wordt gebruikt in warme en vochtige omstandigheden.

Behoort mijn CPAP/APAP/BIPAP-apparaat tot de apparatuur met gezondheidsrisico’s?
Het geluidsisolerende schuim wordt in de meeste Philips-apparaten gebruikt. U kunt via deze link zien om welke apparaten het precies gaat.

Welk risico loop ik?
De vrijgekomen (schuim)deeltjes die bekend zijn, blijken voor het overgrote deel te groot om in de longen te worden opgenomen. De deeltjes kunnen mogelijk neerslaan in de grote luchtwegen. Wereldwijd zijn een klein aantal meldingen gedaan van milde klachten, zoals luchtwegirritatie, hoesten en hoofdpijnklachten.

De beschikbare gegevens wijzen niet op schadelijke langetermijneffecten, maar deze kunnen echter ook nog niet worden uitgesloten. Daarom doet Philips meer onderzoek om ook schadelijke langetermijneffecten uit te kunnen sluiten.

Moet ik nu stoppen met het gebruik van mijn apparaat?
Nee. Onmiddellijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico’s met zich kunnen meebrengen. De behandelaars en de inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken. De gegevens die op dit moment bekend zijn, wijzen niet op schadelijke effecten op de lange termijn.
De NVALT, de Centra voor Thuisbeademing en de inspectie hebben hiervoor een gezamenlijke aanbeveling aan de behandelende artsen opgesteld. U kunt de aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lezen.

Kan ik op korte termijn een vervangend apparaat ontvangen?
Alleen in Nederland zijn er al 50.000 slaapapneu patiënten in het bezit van een apparaat van Philips. Hoewel de eerste resultaten geen significante risico’s aantonen zal Philips een deel van de apparaten vervangen door een ander type. Bij de overige apparaten vervangt Philips het schuim. Deze acties hebben tijd nodig. De komende maanden wordt er meer duidelijk over de termijn waarop dat gebeurt. De CPAP leveranciers zullen alle patiënten hierover informeren.

Heeft u nog vragen?
Wij hopen natuurlijk dat dit probleem zo spoedig mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Heeft u toch nog vragen die niet kunnen wachten tot uw volgende afspraak? Dan kunt u altijd tussentijds contact opnemen met het ziekenhuis: Slaapcentrum: 088 979 27 22 of Longgeneeskunde: 088 979 43 76.